Rajono valdžiai parūpo Ventos pakrantės 

Rajono savivaldybė, pasinaudodama Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama savivaldybėms, užsimojo vykdyti projektą „Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo veikla gamtinio karkaso teritorijoje – Kuršėnų miesto Ventos upės slėnyje“. Jį įgyvendinat, numatoma atlikti kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo veiklą Kuršėnų miesto Ventos upės slėnyje. Vakar šis projektas pristatytas visuomenei, tačiau kuršėniškiai abejoja, ar neatsitiks taip, kaip atsitiko su prieš tai įgyvendintu Ventos upės dumblo valymo projektu.

 

Ruošiamasi tvarkyti Ventos pakrantę

Pasak „Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos kraštovaizdžio tvarkymo projektui Kuršėnų miesto Ventos upės slėnyje parengti“ rengėjų, planuojama sutvarkyti Kuršėnų miesto Ventos upės slėnio dešinės pusės pakrantę nuo Šūdkojo intako iki Naujosios gatvės.

„Teritorijos dešinėje pusėje yra miško parkas su vasaros estrada bei Kuršėnų vaikų globos namais (Pramonės g. 2), individualių namų gyvenamasis rajonas, Daugėlių g., individualių ir daugiabučių gyvenamųjų namų teritorija ir ją kertanti Vilniaus g. transporto arterija. Visos teritorijos plotas apie 15 ha“, – teigiama programoje.

Nagrinėjama Ventos upės slėnio teritorija šiuo metu tėra dalinai pritaikyta gyventojų rekreaciniams tikslams: vykdomas teritorijos atskirų atkarpų šienavimas, pastatyti keli suoliukai. Teritorijoje nevykdoma esamų želdinių priežiūra. Būtina vykdyti kraštovaizdžio formavimo bei pritaikymo visuomenei darbus, tuo pačiu išlaikant ar gerinant teritorijos ekologinę būklę. Teritoriją paįvairina esamos Ventos upės senvagės.

Anot programos rengėjų, rekreacinės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonų teritorijose tvarkymą lemia numatytų rekreacinių funkcijų poreikis. Turi būti užtikrinamas šių teritorijų prieinamumas lankytojams, poilsiautojų saugumas, reikiamos poilsiavimo sąlygos, negalima bloginti fizinių rekreacinių kraštovaizdžio savybių, naikinti jo estetinio potencialo, statyti su rekreacija nesusijusių pastatų ir įrenginių, galima formuoti tik minimalią rekreacinę infrastruktūrą, išsaugant gamtinę aplinką, natūralų kraštovaizdį.

Siekis – teritoriją pritaikyti rekreacijai

Programos visuomenei rengėjai tvirtina, kad Kuršėnų miesto Ventos slėnio tvarkymo tikslas – ekologinės būklės išsaugojimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams, atlikti detalią esamos būklės kraštovaizdžio analizę, identifikuoti esamo kraštovaizdžio vertingąsias savybes ir jas išsaugoti, sutvarkyti teritorijos želdinius, numatyti teritorijos pritaikymo gyventojų rekreacijai sprendinius.

Programoje visuomenei teigiama, kad, siekiant išsaugoti teritorijos vertybes, veiklos uždaviniams įgyvendinti bus vykdomos tokiais būdais, kad nebūtų bloginamos fizinės rekreacinės kraštovaizdžio savybės, nebūtų naikinamas kraštovaizdžio estetinis potencialas, tvarkomoje teritorijoje nebus statomi su rekreacija nesusiję pastatai ir įrenginiai, bus formuojama tik minimali rekreacinė infrastruktūra, išsaugant gamtinę aplinką, natūralų kraštovaizdį.

Pėsčiųjų ir dviratininkų tiltas

Kuršėniškiai sako pastebėję, jog kiekviena rajono valdžia vis kažką daro prie Ventos upės.

Sutvarkius Lauryno Ivinskio aikštę, dėl kurios vis dar sklando įvairios nuomonės, imta galvoti apie pėsčiųjų ir dviratininkų tiltą per Ventą, kuris sujungs miesto centrinę dalį su senuoju parku.

Apie 240 metrų ilgio ir 3 metrų pločio tarp turėklų tiltą laikys V formos gelžbetonio kolonos. Atramos turės kreipiančiąsias apsaugas, kurios plaukiančius ledus paskirstys į šonus, kad nepakenktų  atramoms.

Ties tilto viduriu numatytas jo išplatėjimas, kuriame bus įrengta aikštelė su suoliukais. Tilto aikštelėje bus įrengtas saulės baterijomis maitinamas išmanusis įrenginys. Čia bus galima įkrauti telefoną, pasiklausyti muzikos, numatyta įrengti belaidį (Wi-Fi) internetą, kuris veiks 40 metrų atstumu, dviratininkai galės įpūsti dviračio padangą. Apsaugai nuo vandalų bus įrengta stebėjimo kamerą, o ant tilto įrengti šviestuvai reaguos į einančius tiltu. Po tiltu numatyta įrengti zoną prekybai, o netoliese – vaikams skirtą žaidimo aikštelę, treniruoklius, paplūdimį.

Pinigai „paskendo“ Ventoje

Kuršėniškiai dar gerai prisimena, kaip už Europos Sąjungos lėšas – beveik 4 milijonus litų (beveik 1 milijoną 160 tūkstančių eurų) – buvo atliekami Ventos upės valymo darbai, trukę kelerius metus.

Aušros gatvės gyventojai, 2014 metų rudenį, baigiantis Ventos valymo antrojo etapo valymo darbams, viešumon iškėlė skandalingą istoriją apie Ventos upės dumblo valymo imitaciją.

Žmonės su pretenzija kreipėsi į Seimo narius, rajono Savivaldybę, teisėsaugos institucijas. Pretenzijoje buvo rašoma, kad europinius pinigus už darbus turintys gauti rangovai visą vasarą net nepajudino nė piršto.

Gyventojai tvirtino, kad nera matę jokios dirbančios technikos. Vasaros pradžioje atvežta žemsiurbė pradėjus valymo darbus užstrigo ir nuskendo, kaip koks „Titanikas“, ir tik rudens pradžioje buvo išmontuota.

Pretenzijoje gyventojai tvirtino, jog tik prieš darbų pridavimą ėmė atvažiuoti sunkioji technika, o iki tol darbai tik buvo imituojami.

Kuršėnų Aušros gatvės gyventojai tuomet aiškino, kad Ventos pakrantės atrodo taip, lyg jokių darbų nebūtų vykę. O upės gylis kai kur siekia vos virš kelių.

Gyventojai tąkart teigė, kad augę krūmai buvo nukertami, o nukirstos vietos slepiamos užpylus žemėmis, šakos sumetamos į vandenį, nupjauta žolė nuo pakrančių metama į Ventą.

Prisiminę keturių metų senumo įvykius, gyventojai „Kuršėnų krašto žinioms“ aiškino, jog kai vyko pirmasis upės valymo etapas, buvo matyti, kad darbai išties vyksta – plaukiojo žemsiurbė, buvo tvarkomi krantai, o antrajame – štilis.

Kuršėniškiai abejoja, kad bus atsižvelgta į visus jų pageidavimus įgyvendinant ir naująjį projektą, o jeigu ir bus, tai, ar rangovai darbus tikrai atliks, o ne imituos, kaip prieš ketverius metus.

Ar įgyvendindama būsimą projektą Savivaldybė tikrai neužlips ant to paties grėblio, kaip ir prieš ketvertą metų?

Saulius JUŠKEVIČIUS

Total
0
Dalinasi
Related Posts