Rajono proginis kalendorius, skirtas Lietuvos valstybės šimtmečiui       

bty

2018 metų vasario 16-oji, šimtosios Lietuvos valstybės atkūrimo metinės, bus išskirtinė sukaktis. Ji ženklina pradėtą kurti nepriklausomos demokratinės Lietuvos valstybės istoriją, pirmą ryžtingą žingsnį į dabartinę modernią Lietuvos valstybę.

Išskirtinis leidinys

Rajono savivaldybės viešoji biblioteka, pasitikdama Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, parengė savito politinio pobūdžio 2018 metų kalendorių „Lietuvos šimtmečio atspindžiai Šiaulių rajone“. Tai pirmasis bibliotekos, kaip naujos leidyklos leidinys (jam suteiktas ISBN numeris), kuriame daug enciklopedinio pobūdžio kraštotyrinės informacijos, apimančios laikotarpį nuo 1918 iki 2018 metų.

Kalendoriuje gausu įvairiose rajono vietovėse buvusių ir esančių paminklų, tarpukario ir dabarties politinių įvykių nuotraukų, susijusių su Lietuvos valstybės atkūrimo simboliais: žuvusiųjų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę atminimu bei kitų svarbių, o kartais ir skaudžių politinių įvykių įprasminimu. Kalendoriuje biogramų forma pateikiama informacija apie žymius Šiaulių rajone gimusius ar gyvenusius žmones ir svarbiausius politinius įvykius, apimančius šimtmečio laikotarpį. Tai ir savivaldos (pirmųjų valsčių, tarybų) kūrimasis, vykusios kovos su bermontininkais, partizaninis karas pokariu ir pan.

Kalendoriuje pristatomi įvairūs žmonės – savanoriai, Lietuvos kariuomenės karininkai, ūkininkai, mokytojai, rašytojai, inžinieriai, aviatoriai, dvasininkai, partizanai, prie sovietmečio neprisitaikę asmenys, Sąjūdžio aktyvistai, pirmųjų rajonų tarybų kūrėjai, dabarties politiniai veikėjai. Pateikiamos žinios ir apie tuos, kurie labiausiai prisidėjo prie lietuvybės nacionalinio puoselėjimo nepriklausomybės priešaušriu, prie Lietuvos valstybės, jos kariuomenės kūrimo tarpukariu arba jų atkūrimo po Antrojo pasaulinio karo ir šiomis dienomis. Informacija grupuojama chronologine seka pagal mėnesius ir dienas.

Pareikalavo kruopštaus darbo

Medžiagos atrinkimas ir pateikimas leidiniui pareikalavo daug kruopštaus darbo, peržiūrėta daugybė leidinių, nuotraukų, analizuota, kurie svarbiausi žmonės ir įvykiai turi būti patalpinti leidinyje.

Kalendorių „Lietuvos šimtmečio atspindžiai Šiaulių rajone“ rengė Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos specialistai: leidinio iniciatorė ir redakcinės kolegijos pirmininkė, bibliotekos direktorė Ingrida Klupšaitė, leikinai einantis direktorės pavaduotojo pareigas Almantas Šlivinskas, Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Rita Nesavaitė ir kiti. Be to, nuoširdžiai talkino paveldosaugininkas, rašytojas Vytautas Kirkutis, Šiaulių rajono fotometraštininkas Zigmas Ripinskis, kolekcininkas Petras Kaminskas, kraštotyrininkė Laimutė Varkalienė ir kiti.

Kalendoriaus leidybą rėmė Šiaulių rajono savivaldybė. Jis išleistas A3 formatu, 350 egzempliorių tiražu, ir nors prekyboje jo nebus, jis bus prieinamas Šiaulių miesto ir rajono bibliotekose. Šis leidinys – netradicinis kalendorius, bet skiriamas visiems, kurie domisi Šiaulių rajono politiniais ir istoriniais įvykiais, Lietuvą kūrusiais žymiais mūsų krašto žmonėmis.

Rita NESAVAITĖ,
Almantas  ŠLIVINSKAS
Viešosios bibliotekos nuotr.

 

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Skaityti daugiau

Laiptai

Kūčių diena pasitaikė šviesi, snieguota ir šalta, o retsykiais – ir su saulės spinduliu. Ši diena dar nebuvo…