Rajono mokyklų patirtis parodoje ,,Mokykla 2017“   

Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre ,,Litexpo“, vyko Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos bei Ugdymo plėtotės centro organizuota paroda ,,Mokykla 2017“.

Gera mokykla

Iš mūsų rajono parodoje ,,Mokykla 2017“ dalyvavo nemažas būrys įvairių bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų.

Savo gerąją patirtį pristatė Aukštelkės mokyklos-daugiafunkcio centro, Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro, Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos atstovai.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Galkus ir vyriausioji specialistė Alma Sirienė pristatė patirtį apie bendradarbiavimą tobulinant pamokų vadybą. Jie kalbėjo, kad įgyvendinant Geros mokyklos koncepcijos nuostatas, kuriose teigiama, jog ugdymo sėkmė priklauso nuo mokytojo gebėjimų tinkamai planuoti ugdymo procesą pamokoje, Švietimo ir sporto skyrius bei mokyklos aktyviai bendradarbiavo tobulinant pamokos vadybą.

Aukštelkės mokykla-daugiafunkcis centras dalijosi patirtimi apie ugdymo aplinkos transformavimo galimybes, pranešimą pavadinę ,,Vieno suolo istorija“.

„Įsitikinome, kad,  keičiant klasės erdvę, keičiasi ir ugdymo proceso, ir pedagoginės veiklos specifika. Didelių  pokyčių galima tikėtis tiesiog …perstatant suolus, ir visa tai atspindi mokinių ugdymo rezultatai“, –  kalbėjo mokyklos direktorius Vaidas Bacys.

Dalijosi patirtimi

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla pasidalino patirtimi apie lyderystės gebėjimų ugdymą įvairiose mokyklos bendruomenės grupėse. Parodos lankytojai galėjo sužinoti, kaip mokykloje sukurta lyderystės skatinimo sistema leidžia pastebėti iniciatyvius, kūrybingus bendruomenės narius, kurie geba įkurti savarankiškai veikiančias mokymosi, projektinės veiklos komandas. Mokinių tėvai įkūrė visuomeninę organizaciją „Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos aktyvių tėvų bendruomenė“, įgyvendinančią socialinius projektus, ugdančius mokinius pilietiškais visuomenės nariais.

Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras, įgyvendinantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio bendrojo ir specialiojo ugdymo programas, stendiniame pranešime pasidalino darbo su skirtingų amžiaus tarpsnių ir skirtingų poreikių mokiniais patirtimi, pristatė sėkmingas mokymo idėjas taikant aktyvius mokymo metodus ir informacines komunikacines technologijas, vykdant projektines veiklas, kuriant edukacines aplinkas, organizuojant neformalų ugdymą.

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos grupė mokytojų stende pateikė pranešimą „MS projekto Partneriai Mokyme teikiamų įrankių švietimui panaudojimas pamokoje“. Pranešime trumpai apibendrintas Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos dalyvavimas MS projekte Showcase School (Pavyzdinė mokykla) ir MS teikiama galimybė mokytis ir dalintis pasiekimais su pasaulio švietimo bendruomene. Biologijos mokytoja I. Tarasevičienė pasidalijo patirtimi, kaip ji naudoja Exel ir OneNote aplinkas savo pamokose.

Alma SIRIENĖ
Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
Dalyvių albumo nuotr.

Total
0
Dalinasi
Related Posts