Rajono kraštotyrininkė pagerbta už Žemaitijos etninės kultūros puoselėjimą 

Plungėje, Žemaičių dailės muziejuje – kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose, surengta Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos organizuota Žemaitijos regiono etninę kultūrą 2018 metais labiausiai puoselėjančių asmenybių bei kolektyvų pagerbimo šventė.

Rajono merui Antanui Bezarui, Kultūros skyriaus vedėjui Tomui Vaitkui, Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro direktorei Birutei Poškienei, kuršėniškei kraštotyrininkei Sigitai Lukienei buvo garbė pasveikinti savo krašto žmogų – tarp pagerbtųjų ir ilgametė rajono kultūros darbuotoja, kraštotyrininkė  Laimutė Marytė Varkalienė.

Daugelio kultūros darbuotojų visoje Lietuvoje pažįstama ir gerbiama L. Varkalienė kilusi iš Žemaitijos – Kelmės rajono, Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute ji yra įgijusi istoriko specialybę, todėl netenka spėlioti, kodėl ją visada domino krašto, rajono istorija. Jos kraštotyrinis pašaukimas puoselėjamas jau kelis dešimtmečius, jos darbai buvo glaudžiai susiję su kraštotyra. L. Varkalienė Lietuvos kraštotyros draugijos Šiaulių rajono skyriuje atsakingąja sekretore dirbo 1979-1991 metais, rajono Kultūros skyriuje vyriausiąja konsultante kraštotyrai – 1991-2002 metais, Šiaulių apskrities kraštotyros tarybos pirmininkė – 2000-2009 metais, Lietuvos kraštotyros draugijos valdybos narė nuo 2011 metų. 2002-2017 metais L. Varkalienė dirbo rajono Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja. 

2004 metais L. M. Varkalienei suteiktas Šiaulių rajono Metų kraštotyrininkės vardas, o 2005 metais – Lietuvos kraštotyros draugijos Garbės kraštotyrininkės vardas.

L. M. Varkalienė organizavo ir dalyvavo respublikinėse kompleksinėse kraštotyros ekspedicijose Šiaulių rajone: Gruzdžiuose (1996), Kurtuvėnuose (1997), Kuršėnuose (1999), Raudėnuose (2000), Šakynoje (2001), Meškuičiuose (2002), Kairiuose (2003), Kužiuose (2004), Bazilionuose (2006). Ekspedicijų metu surinkta gausi medžiaga – tai gyvosios kultūros palaikymas ir puoselėjimas. O jos surinkta kraštotyros medžiaga suteikia neišsenkančias galimybes kultūros darbuotojams, mokytojams,  moksleiviams, jaunimui domėtis ir pažinti savo kraštą.

L. Varkalienė rajono Kultūros ir meno premijų vertinimo ir kitų komisijų bei Darbo grupių narė. Jos iniciatyva įsteigta rajono Metų kraštotyrininko vardo suteikimo premija – būtent jos iniciatyva Šiaulių rajono Metų kraštotyrininko vardas ir premija skiriami kasmet nuo 2001 metų už aktyvų dalyvavimą kraštotyros veikloje: muziejininkystės, etninės kultūros, paminklosaugos, kraštotyros darbus, kultūros ir visuomeninę veiklą.

L. M. Varkalienė savo kraštotyrinius straipsnius yra paskelbusi įvairiuose leidiniuose, knygose, periodinėje spaudoje. Sukaupusi didelį fotoarchyvą, savo nuotraukomis iliustruoja leidinius, aktyviai dalyvauja meno mėgėjų veikloje, 20 metų dainavo rajono Kultūros centro moterų vokaliniame ansamblyje „Melodija“, dabar – mišriame vokaliniame ansamblyje „Kolegos“. Ji yra parengusi, sudariusi gausybę kraštotyros leidinių, rinkinių, publikacijų apie Šiaulių rajoną.

Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos taryba jau šešti metai rengia Žemaitijos regiono etninės kultūros puoselėtojų pagerbimo šventę, šiemet joje pagerbti 9 kraštotyrininkai: drauge su Laimute Maryte Varkaliene pagerbta Birutė  Bartkutė, Jurbarko kultūros centro folkloro grupių ,,Imsrė” ir ,,Imsriukai“ vadovė, taip pat Mindaugas Nogaitis, mokytojas, folkloristas iš Šilulės rajono, Švėkšnos,  Dalia Zabitienė, Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis“ redaktorė, taip pat Kęstutus Vaitkus, gydytojas, folkloristas iš Plungės, Antanas Kontrimas, Telšių rajono Degaičių seniūnijos seniūnas, geografė docentė dr. Filomena Kavoliutė iš Vilniaus bei Nijolė Rimkienė, karpinių meistrė iš Raseinių ir Rita Ščiglinskienė, dokumentinių filmų režisierė iš Kelmės.

Pagal Savivaldybės inf.

Total
0
Dalinasi
Related Posts