Progimnazija paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną

Progimnazija paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną   

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijoje vyko šventė, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti, kurioje gabiausiam mokyklos aštuntokui įteikta architektūros profesoriaus, habilituoto daktaro, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiaus kavalieriaus Konstantino Jakovlevo-Mateckio premija.

Šventė progimnazijoje

Renginio „Lietuva brangi“  organizatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Kudrevičienė. Pradinio ugdymo mokytoja Lina Kasparienė (scenarijaus autorė) ir jos ugdytinė ketvirtokė Rusnė Paulauskaitė buvo linksmos ir žavios šventės vedėjos. Progimnazijos aktų salę meniškai papuošė pradinių klasių mokinių  kūrybiniai darbeliai, atlikti vykdant projektą „Aš – mažasis Lietuvos pilietis“.

Džiugu, kad progimnazijos šventėje „Lietuva brangi“ dalyvavo Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė. Ji visada su didžiuliu džiaugsmu atvyksta į savo mokyklą, kuri alsuoja šiltais prisiminimais. Seimo narė pasveikino mokyklos bendruomenę su Vasario 16-ąja, jaunimui palinkėjo, kad pasididžiavimas savo valstybe visada degtų širdyje, kad mūsų visų darbai puoštų gimtąją šalį. Ta proga Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja padovanojo mokyklai paveikslą su istorine Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų bei jų 1918 m. pasirašyto dokumento, skelbiančio, kad atkuriama Lietuvos valstybė, nuotrauka. Kuršėnų miesto seniūnas Vytautas Gedmontas taip pat sveikino susirinkusius, o mokiniams palinkėjo pirmiausia mylėti savo mokyklą, juk meilė Tėvynei prasideda būtent čia.

Premija

Pagrindinis šventės akcentas – profesoriaus K. Mateckio premijos įteikimas gabiausiam mokyklos aštuntokui. Profesorius prieš daugelį metų mokėsi Kuršėnų gimnazijoje, 1948 m. ją baigė puikiais rezultatais. Jis ir šiandien palaiko artimus ryšius su Kuršėnais, ypač su Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija, kasmet skiria gabiausiam aštuntokui paskatinti piniginę premiją. Jos tikslas – skatinti Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos mokinius gerai mokytis, domėtis ir studijuoti Lietuvai reikalingas aplinkos inžinerines specialybes, tęsti žinomo kuršėniškio mokslininko, projektuotojo, profesoriaus, habilituoto daktaro, Valstybinės mokslo premijos laureato, Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino kavalieriaus K. Mateckio projektavimo ir mokslo darbus. Premijai gali būti pristatomi mokyklos VIII klasių mokiniai, kurie pasiekė geriausius ugdymosi rezultatus kalendoriniais metais.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Kadytė pristatė visus tris šių metų premijos nominantus: Austę Dovtartaitę (8b kl.), Rasą Griciutę (8b kl.) ir Robertą Pampiką (8c kl.). Visi mokiniai yra gabūs ir darbštūs, įvairių rajoninių ir respublikinių olimpiadų dalyviai ir nugalėtojai, pavyzdingo elgesio jaunuoliai.

Komisija, atsižvelgdama į premijos skyrimo nuostatus, nusprendė 2020 m. Konstantino Mateckio premiją įteikti aštuntokei A. Dovtartaitei, itin gabiai, aktyviai ir energingai mokyklos ugdytinei, kurios mokymosi rezultatai yra puikūs. Mokinė gabi ne tik tiksliesiems mokslams, bet ir menams – muzikai, dainai, šokiui. Visus premijos pretendentus apdovanojo Seimo narė Rima Baškienė ir įteikė jiems prisiminimui ir paskatinimui po Lietuvos vėliavą.

Šventėje dalyvavęs profesoriaus K. Mateckio draugas Vytautas Rupšys perdavė garsaus akademiko linkėjimus mokyklos bendruomenei ir jo dovaną dailės kabinetui – antikinio stiliaus biustą. Pasirodo, kad V. Rupšys yra poetas, kuria puikius eilėraščius. Keletą jų šioje šventėje meniškai padeklamavo Lina Kasparienė ir Ingrida Kudrevičienė. 

Į renginį buvo pakviesti ir praėjusių metų Konstantino Mateckio premijos laureatai. Atvyko Gabija Eigirdaitė ir Anika Andrušanecaitė. Jos mokosi Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje. Gabija Eigirdaitė palinkėjo Austei Dovtartaitei  ir kitiems pretendentams kuo didžiausios sėkmės siekti savo gyvenimo tikslų.

Šventės linksmybės

Šventėje ,,Lietuva brangi“ skambėjo daug dainų, eilėraščių, žiūrovai džiaugėsi šokėjais. Scenoje pasirodė šeimyninis trio – antrokė Vakarė Smilgytė su savo mama ir seneliu Rimantu Bačkiu atliko muzikinį kūrinį. Dainavo 3c klasės mokinė Kornelija Danielaitytė ir pradinių klasių mokinių ansamblis (vadovė  Kuršėnų meno mokyklos mokytoja Hana Mockienė, akompaniatorė Danutė Streckienė), mokyklos choras ,,Vaivorykštė“, vyresniųjų klasių mokiniai (vadovė Rita Perminaitė-Krasauskienė),  o 4b klasės ugdytiniai ne tik padainavo puikią sutartinę, bet ir pašoko ne vieną lietuvių liaudies šokį (mokytojos Birutė Juknienė ir Loreta Lideikienė).

Renginio pabaiga buvo itin šilta –  mokytojos jautriai deklamavo eilėraščius apie meilę tėvynei, šeimai.

Alina ŠIMKEVIČIENĖ

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas.

Anglickio progimnazijos nuotr.

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Skaityti daugiau

Amnezijos šalis

Panašu, kad valdantieji sovietinės nomenklatūros stiliumi keis Konstituciją 1922 m. metodika, kuomet dominuos tik 1 partija, 1 tiesa,…