Pro memoria Leonardui Skėriui

Ant daugelio kapų jau degant artėjančių Vėlinių žvakėms, amžino poilsio Žarėnų kapinėse atgulė kraštotyrininkas, visuomenininkas, kultūros puoselėtojas Leonardas Skėrys.

Skėrys gimė 1932 m. birželio 1 d. Semeniškių kaime, Kruopių vlč., Šiaulių apskr. 1972 m. baigė Kauno miškų technikumo eigulių mokyklą.

1960 m. pradėjęs dirbti eiguliu Akmenės miškų ūkio Kinkių girininkijoje, ėmė fotografuoti miško vaizdelius, įdomius medžius, pradėjo rašyti į spaudą apie žvėrių ir paukščių gyvenimą, įvairių medžių istorinius ir legendinius aprašymus su fotonuotraukomis. Publikacijos pasirodydavo Akmenės bei Šiaulių rajonų laikraščiuose, žurnaluose „Mūsų girios“, „Mūsų gamta“, „Šluota“.

Atgimimo laikotarpiu L. Skėrys ima rinkti medžiagą apie ginkluotą pasipriešinimą 1944 – 1953 m. 1996 m. išleistoje knygoje „Partizanų kovos Šiaulių krašte“ išspausdinti du jo straipsniai „Kinkių kautynės“ ir „Šeši broliai ir sesuo Aliūnė“. 1998 m. L. Skėrio iniciatyva pastatytas paminklas partizanams broliams Maskoliūnams atminti, vėliau daugelis kitų, įamžinančių šio krašto partizanų kovas.

Surinko gausią medžiagą apie Žarėnų-Latvelių apylinkių istoriją bei Semeniškių kaimo istoriją. Kartu su I. Valančiumi surinko medžiagą apie Vaclovą Tomkų – Tomkevičių, lakūną iš Mažaičių kaimo, kuris 1931 m. su savadarbiu lėktuvu buvo pakilęs Žarėnuose. 2001 m. L. Skėrys padarė paminklinę lentą lakūnui V. Tomkui – Tomkevičiui 100 –ųjų gimimo metinių proga.

Skėrio iniciatyva buvo surastas knygnešio, kilusio iš Šakynos krašto, Ignacijaus Normanto (1872 – 1955) kapas, iškalta paminklinė ąžuolinė lenta ant kapo Šakynos senosiose kapinaitėse. 2004 m. jis parengė kraštotyros darbą apie knygnešį Ignacijų Normantą.

Kartu su asociacija „Žarėnų kaimo bendruomenė“ parengė lankstinuką „Žarėnai“.

Skėrys padėjo leidžiant knygą „Kruopiai“, „Trupinėliai Laisvės žiburiui“. Kraštotyrininkas buvo pagrindinis padėjėjas renkant žinias ir nuotraukas knygai – monografijai „Šakynos kraštas“, kuri visuomenei buvo pristatyta 2013 m. kovo 15 d.

Už aktyvią kraštotyrinę veiklą Leonardas Skėrys du kartus – 2002 m. ir 2012 m. išrinktas geriausiu Šiaulių rajono Metų kraštotyrininku, 2005 m. jam suteiktas Lietuvos kraštotyros draugijos Garbės kraštotyrininko vardas, 2008 m. – Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 20-ečio proga įteiktas medalis „Už nuopelnus Lietuvai Nr. 101“.

Skėrys aktyviai dalyvavo mėgėjų meno kolektyvų veikloje, grojo Žarėnų kaimo kapeloje „Užkampis“, buvo aktyvus rajono kraštotyros tarybos narys, visada kupinas naujų idėjų, sumanymų ir geranoriškumo.

Nuoširdi užuojauta velionio artimiesiems.

Total
0
Dalinasi
Related Posts