Sausį aplinkosaugininkams apie įvykius su laukiniais gyvūnais pranešta 1000 kartų

Aplinkos apsaugos departamento Pranešimų priėmimo tarnyba 2021 m. sausį gavo 1 632 pranešimus. Per praėjusį mėnesį dažniausiai kreiptasi dėl įvykių su laukiniais gyvūnais – apie tai pranešta 1000 kartų. 

Didžiąją dalį gautų pranešimų sudaro pranešimai apie įvykius dėl sužeistų, automobilio užmuštų ar sužalotų laukinių gyvūnų, dėl laukinių gyvūnų, esančių nebūdingoje jiems aplinkoje, atklydusių į gyvenamąsias vietoves. Taip pat dėl laukinių gyvūnų, galinčių kelti pavojų žmonėms, jų sveikatai ar turtui.

Sausį gauta 1 000 pranešimų (61 proc.) dėl įvykių su laukiniais gyvūnais, iš kurių 585 buvo apie su transporto priemone susidūrusius laukinius gyvūnus.

Palyginimui: PPT 2019 m. sausį gavo 716 pranešimų dėl įvykių su laukiniais gyvūnais, 2020 m. – 632 pranešimus.
Iš viso šių metų sausį buvo gauti 1 632 pranešimai, iš kurių 1 102 pranešimus išsprendė PPT specialistai teikdami konsultacijas arba perduodami informaciją atsakingoms tarnyboms, o likę 530 pranešimų buvo perduoti aplinkos apsaugos inspektoriams.

Be įvykių su laukiniais gyvūnais, daugiausia pranešimų apie galimus gamtosauginius pažeidimus gauta dėl atliekų deginimo (123), tai sudaro 8 proc. visų gautų pranešimų.

Apie medžioklės pažeidimus šį sausį pranešta 85 kartus (5 proc.), atliekų netvarkymą – 57 (3 proc.), žvejybos pažeidimus – 50 (3 proc.), vandens taršą – 33 (2 proc.), taršą nuotekomis – 50 (3 proc.), oro taršą – 44 (3 proc.), kitą taršą – 6 (0 proc.), vandens apsaugos juostų pažeidimus – 24 (1 proc.), pašalintus gandralizdžius – 21 (1 proc.), neteisėtus kirtimus – 30 (2 proc.), apie vilkus – 34 (2 proc.), vykdomą žvėrių apskaitą – 3 (0 proc.), kitus pažeidimus – 25 (2 proc.) ir avarijas – 3 (0 proc.) kartus, suteiktos 44 konsultacijos (3 proc.).

PPT pareigūnai, reaguodami į gautus pranešimus, 2021 m. sausį 140 kartų ne darbo metu siuntė Aplinkos apsaugos departamento valdybų pasyvųjį budėjimą namuose vykdančius pareigūnus ištirti gautų pranešimų į vietą. 85 kartai pasitvirtino ir nustatyti aplinkosaugos reikalavimų nesilaikymo atvejai: brakonieriavimas, aplinkos teršimas ir kita aplinkai kenksminga veika (pvz., atliekų deginimas, netinkamas nuotekų tvarkymas).

Palyginimui: PPT pareigūnai, reaguodami į gautus pranešimus, 2019 m. sausį 38 kartus ne darbo metu siuntė Aplinkos apsaugos departamento valdybų pasyvųjį budėjimą namuose vykdančius pareigūnus ištirti gautų pranešimų į vietą, 2020 m. sausį – 138.

Aplinkos apsaugos departamento valdybų pasyvųjį budėjimą namuose vykdantys pareigūnai dažniausiai buvo siųsti ištirti pranešimų dėl medžioklės kontrolės – 37 kartus. Apie įtariamus žvejybos pažeidimus pranešta 25 kartus, atliekų deginimą – 25, atliekų netvarkymą – 7, vandens taršą – 13, taršą nuotekomis – 11, oro taršą – 8, vandens apsaugos juostų pažeidimus – 6, , neteisėtus kirtimus – 1, kitus pažeidimus – 3, įvykius su laukiniais gyvūnais – 4.

Apie aplinkos apsaugos pažeidimus galite pranešti elektronine sistema https://aakis.am.lt/. Apie skubaus reagavimo reikalaujančius įvykius praneškite telefonu 112 arba AAD Pranešimų priėmimo tarnybos telefonu (8 5) 273 2995.

Aplinkos apsaugos departamento informacija

Total
0
Dalinasi
Related Posts