Posėdžiavo Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro taryba

Birželio pabaigoje posėdžiavusi Šiaulių rajono savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro taryba (EKTAC) svarstė ir vienbalsiai patvirtino šios tarybos darbo reglamentą.

Svarstytas klausimas dėl EKTAC tarybos pirmininko ir sekretoriaus rinkimo. Pirmininko pareigoms užimti buvo pasiūlytos dvi kandidatūros Šiaulių rajono Tarybos narė  Roma Albrikienė ir tautodailininkė Aistė Jakelaitytė. Pirmininke balsų dauguma išrinkta Roma Albrikienė. Į sekretoriaus pareigas buvo pasiūlyta tradicinių amatų veiklų organizatorė Ilona Motuzienė. Ji patvirtinta vienbalsiai.

Posėdyje svarstytas klausimas dėl Kuršėnų miesto pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose datos patikslinimo ir nutarta inicijuoti Kuršėnų miesto pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose datos patikslinimą kreipiantis į žinomus istorikus, rajono Kultūros skyrių, Kuršėnų miesto seniūniją. Ateityje pagal poreikį organizuoti viešą diskusiją.

Kitas Šiaulių rajono savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro tarybos posėdis planuojamas rugsėjo 30-ąją.

„Kuršėnų krašto žinių“ inf.

EKTAC nuotr.

Total
0
Dalinasi
Related Posts