Patvirtintas mokyklų tinklo pertvarkos planas

Šiaulių rajono savivaldybės taryba patvirtino Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrąjį planą, kuris numato, kaip vystysis švietimo tinklas rajone per kelerius metus iki 2025-ųjų metų, kaip įstaigoms pavyks susitelkti į ministerijos akcentuojamą ugdymo kokybę, mokinių skaičiaus pokyčius. Diskusijos dėl mokyklų tinklo pertvarkos rajone įvairiais lygmenimis vyko visą kovo mėnesį, kai kovo 2 dieną šis planas buvo paskelbtas viešai. Daug nuomonių, daug diskusijų, tačiau pasirinktas optimaliausias tinklo pertvarkos modelis. Tarybai priėmus šį sprendimą, ugdymo įstaigos kviečiamos susitelkti į permainas, kurios vietos bendruomenėse, mokyklose vyktų sklandžiai, kūrybiškai ir atsakingai, išlaikant ir kuriant palankias šiuolaikiškam, kokybiškam ugdymo procesui mokyklas.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba patvirtino tokį pertvarkos planą, pagal kurį jungiant švietimo įstaigas pavyktų išlaikyti mokyklas, vaikų ugdymą ir tose rajono vietovėse, kur mokinių nuolat mažėja. Pasirinkti keli tinklo optimizavimo modeliai: vienas jų – įkurti rajone dar vieną jungtinę mokyklą, kitas – mažas mokyklas su nuolat mažėjančiu mokinių skaičiumi prijungti prie didesnių mokyklų, kaip jų skyrius.

Jungtinės mokyklos modelį Šiaulių rajonas jau yra sukūręs pirmasis šalyje ir sėkmingai jį naudoja bei garsėja visoje Lietuvoje dėl vis didėjančio mokinių skaičiaus, nes vyksta itin kūrybiškas, patrauklus ir vaikams priimtinas ugdymo procesas, taip pat sutvarkyti ir tvarkomi mokyklos pastatai, erdvės. Tad  permainos, sujungus tris mažas rajono mokyklas Aukštelkės, Bubių ir Kurtuvėnų į Dubysos aukštupio mokyklą, buvo akivaizdžiai į gerą. Sumažėjo administracijos, išlaikyti visi mokyklų pastatai, o vaikų po reformos ėmė tik daugėti. Jungtinės mokyklos modeliu, sukurti Šiaulių rajone, domisi daugelis šalies rajonų, nes tai yra puiki išeitis besikeičiančiai šalies demografinei situacijai.

Sėkmingo proveržio Dubysos aukštupio mokyklos pavyzdžiu tikimasi ir iš antrosios jungtinės mokyklos, kuri bus įsteigta sujungus Kairių, Pakapės ir Šilėnų mokyklas. Netoli Šiaulių miesto, itin vaizdingoje vietoje esanti Kairių mokykla, sujungus ją su Pakapės ir Šilėnų mokyklomis, turi visas galimybes išaugti į didelę, modernią, sutvarkytą ugdymo įstaigą, kokia tapo Dubysos aukštupio mokyklą.

Šakynos ir Drąsučių ir kitų mažesnių rajono mokyklų prijungimas prie didesnių ugdymo įstaigų tampant jų skyriais iš esmės keis pavadinimą, administravimo kaštus, tačiau mokyklos išlieka dirbti savo pastatuose ir turi visas galimybes ugdyti vietos gyvenviečių vaikus. Dėl mažųjų rajono mokyklų, kurios skyriais arba jungtinių mokyklų dalimi turėtų tapti per kelerius metus, taip pat daug diskutuota. Pasirinktas pasvertas, išanalizuotas būdas mažoms mokykloms išlikti nedidelėse gyvenvietėse ir veikti kaip didesnių mokyklų skyriai. Ar skyriuose pakaks mokinių, nemaža dalimi priklauso ir nuo pačių vietos bendruomenių.

Šiaulių savivaldybės informacija

Total
0
Dalinasi
Related Posts