Patvirtinta Kuršėnų miesto anksčiausio paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose data – 1563 metai!

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius šį rugsėjį buvo kreipęsis į Lietuvos istorijos institutą dėl surastos naujos informacijos apie Kuršėnų miesto anksčiausią paminėjimą rašytiniuose šaltiniuose patvirtinimo.

Iki šiol Šiaulių rajono savivaldybė Kuršėnų miesto pirmuoju paminėjimu rašytiniuose šaltiniuose  laikė profesoriaus Algimanto Miškinio (1929-2015) knygoje „Kuršėnai“ pateiktą informaciją: „1581 m. inventoriuje Kuršėnai vadinami miestu…“. (Miškinis, AlgimantasIš miesto praeities: [Kuršėnai] // Kuršėnai. – Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2003. – P. 35–39.).

Tačiau toje pačioje knygoje menotyrininko Povilo Spurgevičiaus (1936-2013) straipsnyje „Kuršėnų dvaras 16-19 a. pradžia“ (Spurgevičius, PovilasKuršėnų dvaras 16-19 a. pradžia: [Kuršėnai] // Kuršėnai. – Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2003. – P. 40–56.) Kuršėnai minimi 1563 metais: „1563 m. Beržėnų valsčiuje žemaičių karališkasis revizorius J. Gradovskis padarė Kuršėnų miestelio ir aplinkinių kaimų inventorizaciją“.

Kultūros skyrius klausė Lietuvos istorijos institutro, ar galima Povilo Spurgevičiaus pateiktą informaciją laikyti Kuršėnų miesto anksčiausiu paminėjimu rašytiniuose šaltiniuose. Lietuvos istorijos instituto direktorius hab.dr. Alvydas Nikžentaitis persiuntė intituto Archeologijos skyriaus mokslo darbuotojo dr. Jono Drungilo parengtą pažymą, kurioje patvirtinama, kad 1563 metų data laikytina šiuo metu ankstyviausia Kuršėnų paminėjimo data.

Taigi galima konstatuoti, kad Kuršėnų miesto istorija turi dar vieną itin svarbią datą ir itin reikšmingą faktą. Iki šiol 1581 metai buvo sutartinai laikomi Kuršėnų miesto gimtadieniu, nors tai ne miesto įkūrimo, o jo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose data. Dabar Kuršėnai tapo dar 18 metų „vyresni“.

Ar 1563 metus laikysime nauju Kuršėnų miesto gimtadieniu?

Tai – susitarimo ir plačios mokslininkų, istorikų, visuomenės diskusijos reikalaujantis faktas, nes miesto įsikūrimas ir seniausias žinomas paminėjimas istoriniuose šaltiniuose yra skirtingi dalykai.

Tačiau neabejotina, kad su šiuo nauju faktu vienintelio Šiaulių rajono miesto – Kuršėnų – istorija tapo turtingesnė, gilesnė ir reikalaujanti dar išsamesnių studijų bei mūsų visų dėmesio ir švenčiant sukaktis, jubiliejus, ir kuriant šiandienos miestą ateities kartoms.

Šiaulių rajono savivaldybės mero padėjėja Rita Žadeikytė

Jono Žalio, Šiaulių rajono Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių kūrybinės grupės “Up we go”  nuotraukos

Pridedamos dokumentų faksimilės

Total
0
Dalinasi
Related Posts