Paskutinė vinis į Meškuičių ligoninės karstą 


Antradienį rajono Tarybos nariai „įkalė“ paskutinę vinį į Meškuičių ligoninės karstą. Rajono Pirminės sveikatos priežiūros centro Meškuičių slaugos ir palaikomojo gydumo ligoninėje nelieka nei slaugos, nei palaikomojo gydymo, o tik globos skyrius.


Nuomonės išsiskyrė

Penkiolikai iš septyniolikos dalyvavusiųjų posėdyje rajono Tarybos narių pritarus ir dviem (Vaclovui Motiejūnui ir Reginai Rupšienei) susilaikius Taryba nusprendė pertvarkyti Meškuičių ligoninę.

Tarybos nariams net nekilo didelio noro šį klausimą nagrinėti objektyviau.

Vyriausiajai sanitarijos specialistei Ingai Rimgailienei pristačius klausimą ir pareiškus, kad paslaugų kokybė ir prieinamumas rajono gyventojams nenukentės, Tarybos narys Laisvūnas Neimanas pasiteiravo svečio teisėmis posėdyje dalyvaujančio Meškuičių ligoninės vyriausiojo gydytojo Dariaus Krištaponio: „Kokia Jūsų nuomonė, ar pritariat sprendimui?“ 

Į tai D. Krištaponis atsakė: „Tai yra gryna nesąmonė, kokią tik galima padaryti. Uždarius ligoninę Meškuičiuose, neturės žmonės kur gauti paslaugų. Nei Meškuičių, nei Bazilionų, nei Kairių gyventojai nesirinks Kuršėnų. Meškuičių ligoniai važiuos į Joniškį, Kairių ir Bazilionų į Šiaulius, o kiti rinksis irgi ten, kur patogus susisiekimas. Rezultatus pamatysit gruodžio-sausio mėnesiais. Kuršėnų ligoninė nepatemps“, – teigė vyriausiasis  gydytojas.

Opozicija neparodė vienybės

Tarybos narys Vaclovas Motiejūnas pabandė išsiaiškinti, kodėl Seimo narys Ramūnas Karbauskis tvirtino, kad ligoninės Meškuičiuose neuždarys, o kita tos pačios partijos narė, Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė aiškino, jog ligoninė bus uždaroma. Jis teiravosi, ar buvo padaryta kokia nors analizė?

I. Rimgailienė teigė, jog analizė daryta, kai buvo tvirtinamos slaugos lovų skaičius Kuršėnų ligoninėje, tačiau daugiau nedetalizavo, teugdama, jog taip nustatyta Sveikatos apsaugos ministerijos, nes prie rajono PSPC tėra prisirašę tik 50 procentų rajomo gyventojų.

V. Motiejūnui bandant aiškintis ir teigiant, kad rajone yra dvi ligoninės ir abi atrodo varganai, tačiau viena jų turi licenciją, valdančiųjų atstovai pabandė pokalbį nukreipti kita linkme.

Arūnas Grubliauskis pasiteiravo, kodėl gyventojai neturėtų rinktis Kuršėnų ligoninės, ar paslaugos ne visos bus teikiamos? Tačiau išgirdęs, kad paslaugos bus reikiamos visos, daugiau klausimų neuždavė.

Tik V. Motiejūnas vis dar bandė aiškintis situaciją abiejose gydymo įstaigose, tačiau palaikymo nesulaukė, nei iš valdančiųjų, nei iš opozicijos kolegų.

Tik L. Neimanui kilo neaiškumų dėl mažo prisirašiusiųjų gyventojų skaičiaus, buvo paprašyta Kuršėnų ligoninės strategijos plano.

Pasiginčiję dar keletą minučių, o į užduotus klausimus taip ir neišgirdę suprantamų atsakymų, Tarybos nariai  nusprendė balsuoti. 15 Tarybos narių pritarus, o dviem susilaikius, Meškuičių ligoninės likimas buvo nulemtas.

Saulius JUŠKEVIČIUS

Total
0
Dalinasi
Related Posts