Pagerbti Žemaitijos etninei kultūrai nusipelnę žmonės – tarp jų ir kuršėniškė Sigita Liukienė bei kaukių drožėjas Saulius Tamulis

Šiaulių rajono delegacija – Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Česlovas, Tarybos narys Darius Ramančionis, Kuršėnų miesto seniūnas Vytautas Gedmontas, Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro direktorė Birutė Poškienė, Lietuvių kalbos draugijos Kuršėnų skyriaus pirmininkė Vida Ragauskienė, taip pat Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių bendrijos pirmininkė Laimutė Kelmelienė, kalbininkas, Žemaičių kalbos puoselėtojas Juozas Pabrėža gruodžio 6-ąją dalyvavo Tauragėje vykusioje  Žemaitijos etninės kultūros globos tarybos organizuotoje šventėje, kurioje pagerbti devyni Žemaitijos etninei kultūrai nusipelnę žmonės, tarp kurių ir Kuršėnų miesto garbės pilietė, pedagogė, kraštotyrininkė Sigita Lukienė bei su Šiaulių rajonu glaudžiai susijęs tautodailininkas, kaukių drožėjas Saulius Tamulis.

Žemaitijos etninės kultūros globos taryba jau aštuntus metus tęsia gražią tradiciją pagerbti Žemaitijos etninės kultūros labui nusipelniusius žmones. Šiemet iškilminga Žemaitijos tradicijų tyrinėtojų ir puoselėtojų pagerbimo šventė vyko Tauragės krašto muziejuje.

Šios šventės proga vyko konferencija, ekskursija po turtingas Tauragės krašto muziejaus ekspozicijas bei iškilmingas laureatų apdovanojimas vienoje puošniausių Tauragės krašto muziejaus menių.

Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Česlovas Greičius pasidžiaugė Sigitos Lukienės darbais, kurie garsina Kuršėnus ir visą Šiaulių rajoną, pirmiausia, už Lauryno Ivinskio atminimo įamžinimą ir garsinimą per Kuršėnuose įkurtą Kalendorių muziejų. Puikus kelių tūkstančių eksponatų rinkinys – Sigitos Lukienės bei jos mokinių kraštotyrinis darbas. Sigita Lukienė aktyvi tautodailės meistrė, puiki pedagogė, Kuršėnų ir Šiaulių rajono šviesuolė.

Tautodailininkas Saulius Tamulis, nors šiuo metu gyvena Šiauliuose, bet yra kilęs iš Šiaulių rajono,  didžiąją dalį laisvalaikio praleidžia Šiaulių rajone, rengia Užgavėnių kaukių parodas.

Šiemet pagerbti ir įvertinti devyni Žemaitijos šviesuoliai:

  • Ilgametė Skuodo rajono kultūros centro darbuotoja Virginija Žitkuvienė – už aktyvią kultūrinę ir meninę veiklą, kraštotyrinius darbus, Skuodo krašto istorinio palikimo garsinimą, etninę kultūrą stiprinančius renginius ir edukacijas;
  • Tautodailininkė Marijona Striaukienė – už žemaičių liaudies meno tradicijų puoselėjimą, kulinarinio paveldo populiarinimą, žemaitiško identiteto stiprinimą;
  • Tautodailininkė, Kuršėnų miesto Garbės pilietė Sigita Lukienė – už kraštotyrinę veiklą, už jėgas skirtas kuriant Lauryno Ivinskio kalendorių ekspoziciją bei steigiant geriausio metų kalendoriaus Lauryno Ivinskio premiją;
  • Tauragės kultūros centro Skaudvilės skyriaus kultūrinių renginių organizatorė, vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio „Instiliuks“ vadovė Rasa Bartkuvienė – už Skaudvilės krašto tradicijų išmanymą ir gebėjimą perduoti jaunajai kartai meilę etninei kultūrai;
  • Knygos „Šviesybių namai“ autorė Sondra Vaišvilaitė – už Tauragės krašto liuteronų bendruomenės istorinės atminties perdavimą ir šeimos vertybių puoselėjimą;
  • Tautodailininkas, medžio drožėjas Saulius Tamulis – už Žemaitijos medžio drožybos tradicijų puoselėjimą, senųjų žemaitiškų Užgavėnių kaukių populiarinimą bei kitas etninę kultūrą stiprinančias iniciatyvas;
  • Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto Muzikos katedros docentė, folkloro ansamblių „Auksodis“ ir „Vėlingis“ vadovė Rūta Vildžiūnienė – už Žemaitijos muzikinio folkloro tyrimus bei rūpinimąsi šio krašto muzikinių tradicijų gyvybingumu;
  • Tautodailininkas, mokytojas, sertifikuotas meistras Viktoras Raibužis – už Žemaitijos medžio drožybos tradicijų puoselėjimą ir sklaidą;
  • Palangos moksleivių klubo vaikų folkloro ansamblio „Kikilis“ vadovė Diana Šeduikienė – už jaunosios kartos mokymą pažinti, saugoti ir vertinti protėvių palikimą.

Į Tauragės krašto muziejaus iškilmių salę susirinkusius Žemaitijos etninės kultūros puoselėtojus sveikino Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė, Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininkas Virginijus Jocys, Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas Jonas Rudzinskas, Žemaitijos savivaldybių – Tauragės, Skuodo, Šiaulių, Plungės – valdžios atstovai bei kultūrininkai. Sveikinimus ir padėkas lydėjo linkėjimai tęsti savo krašto etninės kultūros ir nematerialiojo kultūros paveldo puoselėjimo darbus, kuriant savitą Žemaitijos veidą ir garsinant jos vardą. 

Žemaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba yra Etninės kultūros globos tarybos (Seimo patariamosios institucijos) padalinys, atliekantis eksperto ir patarėjo vaidmenį sprendžiant strateginius etninės kultūros plėtotės ir politikos klausimus. Žemaitijos regioninę tarybą sudaro Žemaitijoje veikiančių asociacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, susijusių su etninės kultūros globa ir plėtra, atstovai. 

Šiaulių rajono savivaldybės ir Etninės kultūros globos tarybos informacija

Ritos Žadeikytės nuotraukos

Total
0
Dalinasi
Related Posts