Pagerbti gabiausieji Šiaulių rajono mokiniai, jų tėveliai, globėjai ir mokytojai

Birželio 15-ąją Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro didžiojoje koncertų salėje surengta tradicinė Šiaulių rajono savivaldybės gabiausių mokinių, jų tėvų, globėjų, rūpintojų ir mokytojų pagerbimo šventė, kurioje dalyvavo ir visus asmeniškai pasveikino Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras, mero pavaduotojas Česlovas Greičius, Administracijos direktorius Gipoldas Karklelis, jo pavaduotoja Regina Rupšienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė, jos pavaduotojas Raimondas Galkus, vyriausiasis specialistas Rimas Marcinkus bei kiti. Šventę vedė Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnybos darbuotojos ir pagalbininkės.

Šiemet apdovanotųjų gabiausių rajono mokinių, jų tėvelių ir mokytojų sąrašas – kaip niekada ilgas.

Padėkos raštai skirti vadovaujantis 2021 metų Šiaulių rajono savivaldybės gabių mokinių ir jų mokytojų apdovanojimo atrankos komisijos 2021 m. birželio 8 d. posėdžio protokolu.

Šiaulių rajono savivaldybės mero padėkos raštai skirti mokiniams, užėmusiems I–III vietas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, kitų ministerijų bei kitų institucijų kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija mokiniams organizuojamų olimpiadų, konkursų ir kitų renginių respublikos etapuose bei tarptautiniuose konkursuose:

Eglei Ambrožaitei, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IIIGB klasės mokinei, Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse (meninių kompozicijų 9–12 / I–IV gimnazijos klasių grupė) užėmusiai II vietą, 53-iajame Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurse užėmusiai I vietą;
Deimantei Bružaitei, Šiaulių r. Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro 6 klasės mokinei, III Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadoje užėmusiai III vietą;

Matui Cironkai, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IVGB klasės mokiniui, Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse (meninių kompozicijų 9–12 / I–IV gimnazijos klasių grupė) užėmusiam II vietą;

Kostui Čaplinskui, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IIIGB klasės mokiniui, 53-iajame Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurse užėmusiam I vietą;

Gintautei Čepliauskaitei, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos II PRUP klasės mokinei, IX tarptautiniame jaunųjų atlikėjų tautiniais instrumentais konkurse „Muzikos burtai 2020“ užėmusiai III vietą, V tarptautiniame instrumentinės muzikos konkurse „Muzikinė mažųjų mozaika“ tapusiai diplomente;

Emilijai Dubro, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos V PGUP klasės mokinei, III tarptautiniame konkurse „Jurmalas kristala kauss“ (Latvija) užėmusiai I vietą, Tarptautiniame Čekų akordeonistų solistų konkurse Ostravoje (Čękija) užėmusiai II vietą, Tarptautiniame akordeonistų konkurse „Concord of sounds 2021“ užėmusiai II vietą, III tarptautiniame Algirdo Ločerio akordeonistų konkurse užėmusiai II vietą;

Lukui Janiuliui, Šiaulių r. Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro 10 klasės mokiniui, Lietuvos mokinių technologijų olimpiadoje „Kūrybinis virusas“ užėmusiam II vietą;

Kamilei Jonaitytei, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IIIGB klasės mokinei, Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse (meninių kompozicijų 9–12 / I–IV gimnazijos klasių grupė) užėmusiai II vietą;

Kiprui Kunigėliui, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IIIGD klasės mokiniui, Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse (9–12 / I–IV gimnazijos klasių mokinių grupė) užėmusiam II vietą, Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse (meninių kompozicijų 9–12 / I–IV gimnazijos klasių grupė) užėmusiam II vietą;

Akvilei Liaudanskaitei, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos VII PGUP klasės mokinei, IV tarptautiniame jaunimo atlikėjų konkurse “Daina miestui“ užėmusiai II vietą, V-jame Vilniaus tarptautiniame jaunimo muzikos konkurse „Premio Scarlatti“ tapusiai diplomante;

Dovydui Miceikai, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos I PRUP klasės mokiniui, Tarptautiniame Čekų akordeonistų solistų konkurse Ostravoje (Čękija) užėmusiam II vietą, Tarptautiniame akordeonistų konkurse „Concord of sounds 2021“ užėmusiam II vietą;

Kamilei Milieškaitei, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IIGC klasės mokinei ir Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos I NFUP klasės mokinei, Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse (meninių kompozicijų 9–12 / I–IV gimnazijos klasių grupė) užėmusiai II vietą,  I tarptautiniame klasikinės muzikos konkurse „World of Classics“ „Astana stars“ festival group Nursultane (Kazachstanas) užėmusiai I vietą;

Gerdai Spudytei, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos II PRUP klasės mokinei, IX tarptautiniame jaunųjų atlikėjų tautiniais instrumentais konkurse „Muzikos burtai 2020“ užėmusiai I vietą;

Kostui Šilingui, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IGC klasės mokiniui, 69-ojoje Lietuvos mokinių matematikos olimpiadoje užėmusiam III vietą, 68-ojoje Lietuvos mokinių fizikos olimpiadoje užėmusiam II vietą, tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2021“ užėmusiam I vietą savo amžiaus grupėje, 59-ojoje Lietuvos chemijos olimpiadoje apdovanotam pagyrimo raštu;

Brigitai Trambavičiūtei, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IIGC klasės mokinei, Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse (meninių kompozicijų 9–12 / I–IV gimnazijos klasių grupė) užėmusiai II vietą;

Ugnei Žukauskaitei, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IIIGC klasės mokinei, Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse (meninių kompozicijų 9–12 / I–IV gimnazijos klasių grupė) užėmusiai II vietą.

Šiaulių rajono savivaldybės mero padėkos raštai skirti mokinių tėvams:

Daivai ir Mindaugui Ambrožams, Vaivai ir Egidijui Bružams, Irmai ir Ugniui Cironkoms, Jūratei ir Vytautui Čaplinskams, Sandrai ir Gintautui Čepliauskams, Sgitai ir Ričardui Janiuliams, Editai ir Dariui Jonaičiams, Vladui Kunigėliui, Vaidai ir Egidijui Liaudanskams, Jovitai ir Remigijui Miceikoms, Jolantai ir Andriui Milieškoms, Ingai ir Jonui Spudžiams, Daivai Bagvilaitei ir Vytautui Augustauskui, Vilmai ir Rolandui Žukauskams,

Šiaulių rajono savivaldybės mero padėkos raštai įteikti mokytojams, parengusiems Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, kitų ministerijų bei kitų institucijų kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija mokiniams organizuojamų olimpiadų, konkursų ir kitų renginių respublikos etapų 1–3 vietų laimėtojus:

Rimai Ananjevienei, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos neformaliojo švietimo muzikos mokytojai metodininkei (kanklės), Eimantui Aušbikavičiui, Kuršėnų meno mokyklos neformaliojo švietimo muzikos mokytojui metodininkui (birbynė, lumzdelis), Lidijai Bražaitei, Kuršėnų meno mokyklos neformaliojo švietimo muzikos mokytojai metodininkei (violančelė), Violetai Čibinskienei, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos fizikos mokytojai metodininkei, Irmai Dešriuvienei, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos neformaliojo švietimo muzikos mokytojai metodininkei (akordeonas), Daliai Jokubauskienei, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos neformaliojo švietimo dailės mokytojai metodininkei, Jurgitai Kušleikienei, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos chemijos mokytojai metodininkei, Astai Mazūraitei, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei, Hanai Mockienei, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos neformaliojo švietimo muzikos mokytojai metodininkei (solinis dainavimas), Laimai Perminienei, Šiaulių r. Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro dailės mokytojai metodininkei, Vitalijai Šukienei, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos matematikos mokytojai metodininkei, Vitai Šventickienei, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei, Indirai Zebčiukienei, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos neformaliojo švietimo dailės mokytojai metodininkei.

Taip pat mokiniams bei mokytojams buvo įtektos Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos padėkos bei Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus padėkos

Šiaulių rajono savivaldybės informacija

Ritos Žadeikytės nuotraukos

Total
0
Dalinasi
Related Posts