Rajonas pasiryžęs įgyvendinti per 30 investicinių projektų   

Kužiuose Tarybos nariams pristatytas paskutiniame Tarybos posėdyje žadėtas pranešimas apie įgyvendinamus, ruošiamus ar jau baigtus  investicinius projektus. Pasirodo, kad rajonas pasiryžęs įgyvendinti per 30 projektų, o prisidėjimui pinigų kol kas skolintis iš banko nesiruošia, tikimasi išsiversti sugrįžtančiomis po projektų įgyvendinimo lėšomis.

Įgyvendinti projektai

Pirmiausia buvo pristatyti jau įgyvendinti arba baigiami įgyvendinti projektai. Juos bei kitus projektus pristatė Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ineta Navickaitė.

Pasak jos, įgyvendinant projekto „Šiaulių rajono vietovių kraštovaizdžio tvarkymas“ pirmąjį etapą, kuris pradėtas įgyvendinti 2017 metais, nugriauta 15 bešeimininkių pastatų Šiaulių rajono Čeponių, Gedvydžių, Šelvenų, Valakų, Žarėnų kaimuose. Kartu sutvarkytos iš šių statinių teritorijos, tokiu būdu atkuriant pažeistas kraštovaizdžio teritorijas ir pagerinant aplinkos kokybę (projekto vertė 46 348,82 euro, o savivaldybės prisidėjimas 14 903,84 euro). Antrajame etape planuojama šiame projekte panaudoti 515,5 tūkstančio eurų. Už šią sumą planuojama nugriauti visus bešeimininkius pastatus, jeigu tokiais juos pripažins teismas, rajone.
Situaciją pabandęs komentuoti administracijos direktorius Gipoldas Karklelis sakė, kad situaciją sunkina nežinomybė, nes nemažai pastatų, kurie yra apleisti, turi savo šeimininkus.
„Mes negalim jų nugriauti, todėl ir nepuošia jie vieno ar kito  kaimo ar miestelio, teritorijos prie magistralinių kelių. Mes galime griauti tik tokius pastatus, kurie palikti likimo valiai. Iki tol turime praeiti daugybę teisinių procesų“, – aiškino jis.
Baigiamas įgyvendinti Gruzdžių gimnazijos pastato rekonstravimo projektas, kurio vertė – per 1,126 milijono eurų. Per 2017 metus gimnazijos pastatas apšiltintas, atnaujintas eksterjeras, vėdinimo ir šildymo sistemos, pakeista stogo danga, langai, durys, atlikti kiti smulkūs remonto darbai.
2017 metais pasirašyta projekto sutartis bei baigtas įgyvendinti projektas „Kuršėnų miesto Lauryno Ivinskio aikštės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams“ (projekto vertė 779 530 eurų, savivaldybės prisidėjimas 58 465 eurai). Projekto įgyvendinimo metu buvo atnaujinta pagrindinė miesto L. Ivinskio aikštė, pakeista nesaugi ir pasenusi aikštės danga, įrengti patogūs laiptai, perkeltas paminklas, įrengtas aikštės apšvietimas bei lietaus nuvedimo sistema, atnaujinta mažoji architektūra, papildant ją naujais elementais: šiukšliadėžėmis, suoliukais, moderniais šviestuvais.
Pasak I. Navickaitės, projektas „Šiaulių rajono savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro plėtra“  pradėtas įgyvendinti 2016 metais (projekto vertė 42,2 tūkstančio euro). Projekto tikslas – tradicinių amatų ir etninės kultūros išlaikymas, atkūrimas ir atnaujinimas, tenkinant kultūrinius bendruomenės poreikius.
Toliau sėkmingai vykdomas 2016 metais pradėtas įgyvendinti projektas „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių rajone“. Jį įgyvendinant įsigyta 14 būstų Kuršėnų mieste, kurie papildė Šiaulių rajono savivaldybės socialinio būsto fondą. Iki projekto pabaigos (2019 metais) projekto lėšomis bus įsigyti 28 butai. Įgyvendinus projektą padidės galimybė aprūpinti būstu šeimas ir asmenis, turinčius teisę į socialinį būstą, pagerės šių asmenų gyvenimo ir darbo kokybė, bus sudarytos palankesnės integracijos į darbo rinką galimybės.

Laukia nauji iššūkiai

Per 2017 metus pateikta 12 projektinių pasiūlymų, kurie įtraukti į siūlomų finansuoti regiono projektų sąrašus, pateikta 20 paraiškų. Tiksli šių projektų vertės ir savivaldybės bendro finansavimo dalis paaiškės po viešųjų pirkimų.
Vedėjos pavaduotoja sakė, kad pagal priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ rengiamasi atnaujinti Gruzdžių ir Kairių miestelių bendruomeninę ir viešąją infrastruktūrą, atnaujinant viešąsias miestelių erdves ir pritaikant jas gyventojų poreikiams, o pagal priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ prašoma skirti paramą investicijoms į viešosios infrastruktūros sukūrimą ir įrengimą Gilvyčių, Sutkūnų, Varputėnų, Žeimių ir Naisių kaimuose bei vietinių vandens tiekimo sistemų sukūrimą Saulučių ir Papelkių kaimuose.
Įgyvendinant projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šiaulių rajone“ veiklas Meškuičių miestelyje bus modernizuoti socialinės globos namai senyvo amžiaus asmenims, bus įkuriamos papildomos globos vietos, savarankiško gyvenimo namai.
Įgyvendinant projektą „Eismo saugumo priemonių gerinimas Šiaulių rajone“ planuojama įrengti eismo saugumo priemones Kuršėnų mieste bei Aukštelkės, Ginkūnų, Bubių, Gegužių, Dirvonėnų, Verbūnų, Gruzdžių ir Vijolių kaimuose ir miesteliuose.
Projektu „Šiaulių r. Ginkūnų lopšelio-darželio plėtra“ siekiama gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą ir kokybę. Bus rekonstruotas Ginkūnų lopšelio-darželio pastatą ir pastatytas naujas priestatas, kuriame įsikurs naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės.
Įgyvendinant projektą „Šiaulių rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ planuojama įsigyti tris naujus ekologiškus autobusus, kurie prisidės prie viešojo keleivinio transporto paslaugų kokybės gerinimo rajone.
Projekto „Kurtuvėnų dvaro sodybos parko tvarkymas“ tikslas – išsaugoti vertingąsias Kurtuvėnų dvaro parko savybes ir sudaryti sąlygas visuomenei pažinti ir naudotis vietovės kraštovaizdžio vertybėmis.
Projekto „Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“, vykdomo kartu su kitomis Šiaulių regiono savivaldybėmis, įgyvendinimo metu visame Šiaulių regione numatoma įrengti turizmo ženklinimo infrastruktūrą ir užtikrinti turistų bei lankytojų informuotumą apie tankytinas vietas.
Projektu „Meškuičių miestelio bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas“ siekiama didinti Meškuičių miestelio socialinės ir ekonominės aplinkos kokybę, sudaryti palankesnės sąlygos aktyviai miestelio bendruomenės veiklai.

Investicijų sulauks ir Kuršėnai

Nemažai investicinių projektų bus įgyvendinama ir Kuršėnų mieste.
Projekto „Kuršėnų dvaro sodybos tvarkybos darbai ir pritaikymas kultūros ir verslo poreikiams“ įgyvendinimo metu bus sutvarkyti autentiški mediniai Kuršėnų dvaro rūmai. Juose įsikurs Kuršėnų krašto amatų ir kalendorių muziejus, arbatinė, vyks įvairios edukacinės programos, renginiai.
Šis projektas sulaukė didžiausio Tarybos narių susidomėjimo. Tarybos narys Laisvūnas Neimanas teiravosi, kodėl tokia didelė savivaldybės prisidėjimo suma, nes ji beveik tris kartus didesnė negu gaunamos europinės lėšos.
Paaiškėjo, jog per ilgai buvo deramasi su ten gyvenusiu žmogumi dėl jam priklausančių patalpų įsigijimo.
„Sutvarkymui buvo prašoma tokios lėšų sumos, kuri ir buvo skirta iš ES fondų, tačiau dabar paaiškėjo, jog už tokius pinigus darbų neatliksi, todėl mūsų dalis ir išaugo kelis kartus“, – aiškino G. Karklelis.
Anot jo, jei viskas dar užsitęstų, darbų kaina dar išaugtų.
Projekto „Kuršėnų miesto Kudirkos, Tilvyčio, Dambrausko ir Kapų gatvių rekonstrukcija, įrengiant eismo saugumo priemones“ metu bus rekonstruotos Kuršėnų miesto Kudirkos, Tilvyčio, Dambrausko ir Kapų gatvės.
Susisiekimo infrastruktūrą papildys projekto „Šiaulių rajono pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ įgyvendinimas, kurio metu bus įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai Kuršėnų miesto Ventos gatvėje.
Į Šiaulių regiono integruotą teritorijų vystymo programą įtraukti projektai „Kuršėnų miesto turgavietės modernizavimas, jos prieigų sutvarkymas ir pritaikymas verslo poreikiams“, „Kompleksinis Kuršėnų miesto daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų sutvarkymas“, „Ventos upės viešosios erdvės Kuršėnų mieste įrengimas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams“ skirti kompleksiškam Kuršėnų miesto centrinės dalies atnaujinimui. Jais siekiama padidinti Šiaulių regiono tikslinių teritorijų gyventojų užimtumą, gerinant patrauklumą gyvenimui, darbui ir investicijoms.
Projekto „Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro modernizavimas“ veiklos išskiriamos į dvi dalis: Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro nenaudojamų, laisvų vidaus patalpų remontas, sukuriant funkcionalias, lengvai pertvarkomas ir pritaikomas skirtingiems neformalaus ugdymo grupių veiklos poreikiams erdves bei minėtų erdvių aprūpinimas baldais ir priemonėmis (įranga), skirtomis naujoms vaikų neformaliojo ugdymo švietimo veikloms organizuoti.
Vykdant projekto „Pastato, esančio adresu Daugėlių g. 90 B modernizavimas“ veiklas siekiama pagerinti neformaliojo švietimo kokybę Šiaulių rajone, suremontuojant Kuršėnų sporto mokyklos stadiono administracinį pastatą, pritaikant jo patalpas teorinių-praktinių mokymų vykdymui bei pagerinant sąlygas juo besinaudojantiems vaikams.
Įgyvendinant projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šiaulių rajone“ Kuršėnų mieste įkurti dveji Bendruomeniniai šeimos namai, kuriuose Šiaulių rajone gyvenančių šeimų nariai yra konsultuojami teisininko ir psichologo. Šeimos noriai dalyvauja šeimų klubų veiklose, projekto dalyviams teikiamos trumpalaikės vaikų priežiūros bei pavėžėjimo paslaugos. Per 2017 metus Bendruomeninius šeimos namus aplankė daugiau nei 300 unikalių lankytojų, vykdomos veiklos sulaukia didžiulio rajono gyventojų susidomėjimo.
Po pristatymo buvo diskutuojama apie kelių ir gatvių rekonstrukciją. Buvo užsiminta ir apie pradėtą Darbo gatvės Kuršėnuose rekonstrukciją, gatvių aplink L. Ivinskio aikštę sutvarkymą.

Saulius Juškevičius

Total
0
Dalinasi
Related Posts