Nors neigė apiplėšęs žmogų, Šiaulių rajono gyventojas pripažintas kaltu

Arvydas Ostapkovičius, kadaise teistas už sunkų sveikatos sutrikdymą laisvės atėmimo bausme, 2023 m. sausio 16 d. išklausė nuosprendį, kuriuo buvo pripažintas kaltu dėl plėšimo. Už nusikaltimą, numatytą Baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 1 dalyje, padarymą jam grėsė arešto arba laisvės atėmimo iki šešerių metų bausmė. Arvydas O. savo kaltės teisme nepripažino. Baudžiamąją bylą išnagrinėjo Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Astra Karpytė.

Daugiau nei prieš metus

Kaltinimas Šiaulių rajono gyventojui pareikštas dėl to, kad jis 2021 m. gruodžio 18 d. apie 22.10 val. kelyje Kužiai – Verbūnai, veikdamas kartu su trimis nenustatytais asmenimis, panaudojo fizinį smurtą ir vieną kartą sudavė nukentėjusiajam M. B. į kairės pusės smilkinį. Dėl smūgio šis nuvirto šalikelėje. Grupė asmenų nugriuvusį žmogų spardė, įspirdami jam ne mažiau kaip 10 kartų į įvairias kūno vietas ir taip padarė jam kryžkaulio lūžį. Šis sužalojimas sukėlė nukentėjusiajam nesunkų sveikatos sutrikdymą. Smurtavę prieš neblaivų nukentėjusįjį asmenys, kurių tarpe buvo ir Arvydas O., pagrobė M. B. priklausantį mobilaus ryšio telefoną „Samsung A41“, kurio vertė – 150 eurų.

Policininko pastebėjimai

Šie įvykiai tokie seni, kad jų gerai nebeprisiminė ir nukentėjusiojo iškviestas policininkas, apklaustas liudytoju. Tikslesnius parodymus jis buvo davęs anksčiau, ikiteisminio tyrimo metu. Liudytojas M. K. tada parodė, kad 2021 m.  gruodžio 18 d. dirbo kartu su kita policijos pareigūne. Apie 22.55 val. iš budėtojo jie gavo pranešimą, kad einantį keliu vyriškį užpuolė keturi vyrai, iš kurių vienas buvo vardu Arvydas. Buvo pranešta, kad užpultą vyriškį grupė vyrų spardė  kojomis, mušė rankomis, atėmė mobilaus ryšio telefoną bei prašė pinigų. Policijos pareigūnų nukentėjusysis laukė tėvų namuose. Atvykus, nukentėjėlis buvo akivaizdžiai neblaivus, kalbėjo nerišliai, veide matėsi, kad yra sumuštas. Iškviesta greitoji medicinos pagalba M. B. išvežė į ligoninę.

Apakino šviesos

Pasak policijos pareigūno, nukentėjusysis tada pasakojo, kad tą vakarą jis išėjo iš namų, nes susipyko su žmona ir nusprendė eiti pas savo tėvus į kitą kaimą. Jam einant šalikele, pro šalį pravažiavo automobilis „Mercedes  Benz“, kuris kelyje apsisuko, apakino jį ilgosiomis šviesomis. Iš automobilio iššoko ir pribėgo keturi vyrai, kurie neblaivų ir negalintį pasipriešinti vyrą be jokios priežasties pradėjo spardyti. Pasak M. B., jis tik susirietė ir užsidengė galvą. Užpultasis dėl įjungtų automobilio šviesų nematė vyrų veidų bei automobilio valstybinių numerių, todėl nieko konkretaus apie užpuolikus papasakoti negalėjo.

Telefoną nusprendė grąžinti

Policijos pareigūnui nukentėjusysis nurodė, kad jį spardę vyrai paklausė, ar jis turi pinigų. Jam atsakius, kad neturi, šie iš jo striukės kišenės ištraukė mobilųjį telefoną „Samsung A41“. Paėmę iš jo telefoną, vyriškiai susėdo į automobilį ir apsisukę nuvažiavo. Vėliau M. B. parvyko iki tėvų namų nepažįstamojo vairuotu automobiliu. Netrukus tėvų namuose M. B. sužinojo, kad jo broliui R. S. paskambino vyriškis, kuris pažadėjo grąžinti jo telefoną ir pripažino, kad trenkė jam porą kartų į krūtinę. Atseit nukentėjusysis pats turėtų žinoti, už ką „gavo“. Nukentėjusiojo brolis žinojo paskambinusiojo vardą – Arvydas. Vertinant paties nukentėjusiojo M. B. parodymus, taip pat paaiškėjo, kad jis Arvydą O. pažino užpuolimo metu iš balso. Tą patį nurodė nukentėjusiojo motina, kuriai apie užpuolimą papasakojo sumuštas grįžęs sūnus. Šiuo metu moteris jau yra mirusi.

Kaltino nukentėjusįjį

Apklaustas teisme, kaltinamasis Arvydas O. savo kaltės dėl plėšimo nepripažino. Pasak jo,  2021 m. gruodžio 18 d. vėlų vakarą jis vienas automobiliu važiavo pas tėvus į sodybą atjungti elektros. Bevažiuodamas, netikėtai pamatė kelio viduryje, ties balta vidurio linija einantį girtą žmogų. Tas žmogus esą jau iš tolo pradėjo šaukti: „Stok, žertva!“ Arvydas O. neva neketino sustoti ir toliau palengva važiavo, kol girtas žmogus spyrė į jo automobilio priekines dureles. Tada Arvydas O., jo teigimu, sustojo ir prasidarė langą, o prie automobilio priėjęs girtas vyras pirštu dūrė į akį. Vėliau ties ta akimi netgi atsirado mėlynė, kurią matė ir nukentėjusiojo sesuo. Kadangi Arvydas O. susinervino, jis pasuko mašiną į kelkraštį, išlipo ir čiupo tą vyrioką už striukės. Tada jį stipriai pastūmė į griovį, o tas nusirideno. Arvydas O. aiškino, kad pamatė, jog prie pargriuvusio žmogaus šviečia iškritęs telefonas. Jis esą telefoną paėmė, nenorėdamas, kad girtas vyras jį pamestų ir po to jį apkaltintų paėmus telefoną. Kadangi ant telefono ekrano pamatė uždėtą vaiko ir tėvo nuotrauką, Arvydas O. suprato, jog gulintis šalikelėje žmogus yra jam pažįstamas iš senų laikų. Atpažinęs girtą praeivį, jis žinojo ir brolio pravardę, turėjo jo telefono numerį, todėl sugalvojo, kad reikia jam paskambinti ir pranešti, kad griovyje atsidūrusio M. B. telefonas yra pas jį.  Arvydas O. nukentėjusįjį iš karto apkaltino, kad girtas ėjo viduriu kelio ir griuvinėjo ant mašinos. Arvydas O. įtikinėjo, kad nukentėjusiojo jis tyčia nesužalojo. Esą pats nukentėjusysis, besiridendamas į griovį, galėjo susižeisti. Kaltinamasis tvirtino, kad įvykio metu buvo vienas, nukentėjusiajam nespyrė.

Prieštaringi parodymai

Vis tik teismas kaltinamojo žodžiais nepatikėjo. Jo parodymai įvertinti kaip nenuoseklūs ir prieštaringi. Įtartina pasirodė ir tai, kad ikiteisminio tyrimo metu Arvydas O. apskritai atsisakė duoti parodymus bei paaiškinti bent kokias įvykio aplinkybes. Policijos prie kūno buvusių kamerų įrašai užfiksavo, kad ant M. B. kūno matyti ne vienas sužalojimas. Tai paneigia kaltinamojo aiškinimą, kad jis tik vieną kartą pastūmė nukentėjusįjį ir smūgių jam nesudavė. Paaiškėjo, kad prieš pat užpuolimą nukentėjusysis telefonu bendravo su savo tėvu. Kiti skambučiai iš nukentėjusiojo telefono užfiksuoti, praėjus ne mažiau nei 15 minučių nuo įvykio ir esant dideliu atstumu nuo užpuolimo vietos. Tai nustatyta, išanalizavus skambučių išklotinę bei telefono jungimąsi prie bazinių stočių. Tai paneigia kaltinamojo aiškinimą, kad jis iš karto, tik paėmęs nukentėjusiojo telefoną, skambino nukentėjusiojo broliui.

Neįtikino

Teisme Arvydas O. nurodė, jog įvykio metu nukentėjusysis M. B. jo neatpažino, nors tuojau pat paaiškino, jog telefoną paėmė dėl to, kad nukentėjusysis telefono nepamestų ir telefono dingimu neapkaltintų jo. Betgi tai – nelogiška. Žmogus, neatpažinęs užpuoliko ir nežinodamas, kas paėmė jo turtą, niekaip negalėtų jo apkaltinti, paėmus tą telefoną. Teismas padarė prielaidą, kad kaltinamasis skambino nukentėjusiojo broliui, tik supratęs, kad įvykio metu galėjo būti atpažintas, todėl telefoną nusprendė grąžinti, siekdamas išvengti atsakomybės. Arvydas O. nukentėjusįjį paliko gulintį šalikelėje, palikdamas jį be ryšio priemonės ir atimdamas galimybę išsikviesti pagalbą, kas taip pat patvirtina, jog nukentėjusysis buvo užpultas ir smurtas prieš jį buvo pavartotas, siekiant užvaldyti jo turtą. Apie jokį automobilio apgadinimą, nukentėjusiajam spiriant į jį, kaltinamasis ikiteisminio tyrimo metu nenurodė, apie tai jis pasakė tik teisme. Arvydas O. negalėjo nurodyti, kas remontavo neva apgadintą automobilį. Šios informacijos patikrinti nėra jokių galimybių. Esant daugybei neatitikimų parodymuose, teismas kaltinamojo Arvydo O. parodymus atmetė ir jais nesivadovavo. Taip pat teismas nepatikėjo ir kaltinamojo žmonos parodymais, esą ji tuo metu, kai Arvydas O. kelyje sutiko nukentėjusįjį, vaizdo skambučiu bendravo su juo ir matė, kad jis buvo vienas ir sutikto žmogaus nesumušė. Apie tokį skambutį ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis nenurodė, galimybės patikrinti, ar tai iš tiesų buvo, nėra, o žmona yra suinteresuota duoti savo vyrui palankius parodymus.

Skirtas areštas, priteista atlyginti žalą

Teismas nusprendė Arvydą Ostapkovičių pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 1 dalyje, ir skirti jam 80 parų areštą.  Kai nuosprendis įsiteisės, nuteistasis dl bausmės atlikimo turės pats atvykti į Šiaulių tardymo izoliatorių – kalėjimą. Iš Arvydo Ostapkovičiaus priteistas nukentėjusiojo M. B. 2000 Eur civilinis ieškinys neturtinei žalai atlyginti.  Taip pat iš nuteistojo priteista 79,05 Eur suma atlyginti žalai, patirtai, teikiant gydymo paslaugas nukentėjusiajam.

Kadangi kaltinamasis savo kaltės teisme nepripažino, yra tikimybė, kad nuosprendį jis gali skųsti. Tai jis gali padaryti per 20 dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, paduodamas apeliacinį skundą, skirtą Šiaulių apygardos teismui.

Rita Grigalienė

Asociatyvus nuotraukų koliažas

Total
0
Dalinasi
Related Posts