Naujieji seniūnaičiai gavo įgaliojimus 


2019-2023 metų kadencijai išrinktiems Savivaldybės seniūnijų seniūnaičiams iškilmingai įteikti pažymėjimai, palinkėta gero darbo.

Pažymėjimus naujai išrinktiems seniūnaičiams įteikė rajono vicemeras Česlovas Greičius bei Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė. Seniūnaičiai buvo supažindinti su teisėmis ir pareigomis. Naujai išrinktus seniūnaičius pasveikino seniūnijų seniūnai.

Sueigoje dalyvavo 41 naujai išrinktas seniūnaitis. Seniūnaičiai išsirinko savo atstovus į  Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Etikos ir Antikorupcijos komisijas. Į rajono Tarybos Etikos komisiją deleguotas Alfonsas Urbonavičius, Kuršėnų miesto seniūnijos Centro seniūnaitijos seniūnaiti,s bei Inga Ramanauskienė, Kuršėnų miesto seniūnijos Ringuvėnų seniūnaitijos seniūnaitė. Į rajono Tarybos Antikorupcijos komisiją deleguotas Alvydas Petryla, Gruzdžių seniūnijos Saveikių seniūnaitijos seniūnaitis, ir Rita Cecervovė, Šiaulių kaimiškosios seniūnijos Voveriškių seniūnaitijos seniūnaitė.

Pagal rajono Savivaldybės inf.

Total
0
Dalinasi
Related Posts