Naujieji mokslo metai Šiaulių rajone startuoja su dar viena jungtine mokykla, daugiau vaikų ir atnaujinamais pastatais

Naujieji mokslo metai Šiaulių rajone startuoja su dar viena jungtine mokykla, daugiau vaikų ir atnaujinamais pastatais

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo bendruomenė pasitiko Rugsėjo 1-ąją – Mokslo ir žinių dieną. Švietimo įstaigose vykusiose šventėse dalyvavo Savivaldybės vadovai, Tarybos nariai, Švietimo ir sporto skyriaus darbuotojai, seniūnai.

Šiemet Rugsėjo 1-osios šventė ypatinga tuo, kad rajone pradeda veikti jau antroji jungtinė mokykla. Sujungus tris įstaigas – Kairių, Šilėnų ir Pakapės mokyklas – įsteigta jungtinė mokykla ir toliau veikia visuose trijuose pastatuose, pedagogai išlaikė darbo vietas, o mokiniai gali lankyti mokyklą savo gyvenamoje vietovėje. Kairių jungtinėje mokykloje iš viso mokosi gerokai per 200 mokinių.

Jungtinė mokykla, kurios modelį Šiaulių rajono savivaldybė sukūrė ir pirmą kartą Lietuvoje įgyvendino  – 2020 metų rugsėjį įkuriant Dubysos aukštupio mokyklą, –  leidžia optimaliau naudoti valdymo lėšas, išlaikyti mažas mokyklas arčiau vaikų, pedagogams suteikti galimybę dirbti pilnu krūviu vienoje mokykloje.

Kairių jungtinę mokyklą šia proga aplankė Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras. Nors rajono tarybai dar pavasarį priėmus tokį sprendimą gyventojai jautė nerimą dėl jungtinės mokyklos steigimo, tačiau atėjus rugsėjo 1-ąjai nuogąstavimų neliko – mokyklos bendruomenė, tėvai džiaugėsi puikia atmosfera, atsinaujinančiomis mokyklos erdvėmis ir pažymėjo, kad seniai Kairiuose rugsėjo 1-osios šventėse nebūta tiek daug tėvelių, mokinių, svečių. Puikiai sutaria ir trys Kairių švietimo lyderės – prie pertvarkos vairo dar pavasarį stojusi ir laikinai vadovavusi Kairių mokyklai Kairių darželio „Spindulėlis“ direktorė Dalia Gricienė, mokyklos pavaduotoja ugdymui Sandra Motiejūnė ir nuo rugsėjo 1-osios jungtinei mokyklai vadovaujanti laikinoji direktorė Lina Niperavičienė.

Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras vyko aplankyti ir dar vienos švietimo įstaigos – Kuršėnų lopšelio darželio, kuris veiklą pradėjo sujungus du Daugėlių mikrorajone esančius darželius. Darželio direktorė Violeta Kumžienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Auksė Buožienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaida Klimavičienė džiaugėsi naujais pasiekimais, darniu kolektyvu ir atliekamu remontu seniausiame Kuršėnų darželyje.

Labai svarbu ir tai, kad šiemet naujiesiems mokslo metams atnaujinta ar atnaujinama nemažai švietimo įstaigų pastatų ir patalpų, džiugu, kad padaugėjo besiugdančių rajono švietimo įstaigose vaikų.

Šiais mokslo metais pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ugdysis 95 vaikais daugiau nei 2020–2021 mokslo metais. Pastaraisiais metais Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programas, buvusi aktuali problema netenkinti prašymai priimti į ikimokyklinio ugdymo grupes sprendžiama iš esmės: daugumoje įstaigų netenkintų prašymų nelieka.

Kužių gimnazijos (nuo 2021-09-01 Kužių mokyklos) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai grįš į renovuotą pastatą: sutvarkytas pastato fasadas, šildymo sistema, suremontuotos grupės, koridorius, atnaujintos lauko žaidimo erdvės ir įrenginiai.

Pradėtas tvarkyti Kuršėnų lopšelio-darželio pastato, esančio Liepų alėjoje, išorė ir nuogrindos. Darbai tebevyksta, tikimasi dar šiais metais pradėti tvarkyti lauko aplinką. Suderinus su darbų vykdytojais, vaikai galės saugiai grįžti į grupes.

Didinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą skirtos Savivaldybės biudžeto lėšos keturių naujų ikimokyklinio ir (ar) grupių įsteigimui moduliniuose pastatuose, dėl ekstremalios situacijos Lietuvoje, modulinių pastatų rugsėjo 1 dienai nepavyko įsigyti, tačiau stengiamasi juos įsigyti kuo greičiau. Tikimasi netrukus užbaigti ir Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos ikimokyklinio ugdymo pastato priestatą.

Džiugu tai, kad šių metų rugsėjo 1-ąją į mokyklas atėjo 356 pirmokai – 11 daugiau nei praėjusiais mokslo metais. Paskutinius mokslo metus bendrojo ugdymo mokyklose mokysis 127 abiturientai – net 26 abiturientais daugiau nei 2021 metų pavasarį.

Nuo rugsėjo 1 d. Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose mokysis 10 grįžusių iš užsienio mokinių (1 – priešmokyklinio ugdymo grupėje, 7 – pradinėse klasėse, 3 – pagrindinio ugdymo klasėse).

2021 metais įgyvendinti šie bendrojo ugdymo mokyklų pertvarkymai, kad išlaikyti ir mažas rajono mokyklas. Be jau minėtos jungtinės mokyklos įsteigimo, Šakynos mokykla prijungta prie Gruzdžių gimnazijos ir tapo Gruzdžių gimnazijos Šakynos skyriumi, pakeisti mokyklų pavadinimai: Kužių gimnazija taps Kužių mokykla, o Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla – Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazija.

Švietimo ministerija Savivaldybei skyrė 71 136 eurų  naujoms mokytojų padėjėjų pareigybėms įsteigti 2021 metais. Įvertinus švietimo įstaigų situaciją dėl mokytojų padėjėjų poreikio ir skirtas lėšas, nuo 2021 m. gegužės mėn. 11 bendrojo ugdymo mokyklų ir 6 ikimokyklinio ugdymo įstaigose įsteigta 12 naujų mokytojų padėjėjų etatų.

Visiems mokiniams, kurie nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje ir antroje klasėje, skiriami nemokami pietūs mokykloje, įskaitant ikimokyklinio ugdymo įstaigas, nevertinant pajamų. Dėl nemokamų pietų priešmokyklinukui, pirmokui ir antrokui prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą teikti nereikia.

Nuo rugsėjo 1 d. didėja švietimo pagalbos (specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų, tiflopedagogų, išskyrus dirbančius švietimo pagalbos įstaigose) specialistų atlyginimai vidutiniškai 25 procentais. Psichologų asistentų, psichologų, socialinių pedagogų, švietimo pagalbos įstaigose dirbančių švietimo pagalbos specialistų – vidutiniškai 22 procentais.

Parengta pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus informaciją

Ritos Žadeikytės nuotraukos

Total
0
Dalinasi
Related Posts