Mokyklinis varpelis nuskambėjo ir jungtinėje mokykloje

Mokslo ir žinių dieną, Rugsėjo 1-ąją, šiemet rajone pasitiko 26 švietimo įstaigos, iš kurių – keturios gimnazijos, dvi progimnazijos bei 11 pagrindinio ugdymo mokyklų, šeši lopšeliai-darželiai, trys neformaliojo švietimo įstaigos.

Šventė jungtinėje mokykloje

Šie metai rajono švietimo įstaigoms – ypatingi, nes įvyko daugybė permainų, viena kurių itin reikšminga visai šaliai ir įeis į Lietuvos švietimo istoriją: rajono savivaldybė sukūrė nacionalinės reikšmės precedentą – pirmoji iš visų 60-ies Lietuvos savivaldybių sukūrė jungtinės mokyklos modelį bei įkūrė pirmąją šalyje jungtinę mokyklą.

Pirmoji Lietuvoje jungtinė mokykla – Šiaulių rajono Dubysos aukštupio mokykla – įkurta sujungus tris rajono mokyklas – Aukštelkės, Bubių ir Kurtuvėnų. Mokymosi procesas išlieka visuose trijuose sujungtų mokyklų pastatuose, kur veikia jungtinės mokyklos skyriai.

Rajono meras Antanas Bezaras Rugsėjo 1-osios šventę ir sutiko su Dubysos aukštupio mokyklos mokytojais, mokiniais, tėveliais, drauge su šios mokyklos direktoriumi Vaidu Baciu aplankęs visus tris šios jungtinės mokyklos skyrius. Meras džiaugėsi ir sklandžiai įvykusiu jungtinės mokyklos modelio kūrimo bei pačios mokyklos steigimu bei tai, kaip gražėja, tvarkosi, modernėja visi trys skyriai, kaip mokyklos vadovui pavyko iš sutaupytų lėšų atlikti remontus, sukurti modernias klases, kitas mokyklos erdves. Kalbėdamasis su tėveliais, atvedusiais vaikus į naują jungtinę mokyklą, meras A. Bezaras stebėjosi, kad, pavyzdžiui, Aukštelkės mokyklą pasirinko šeimos, gyvenančios ir kitose rajono vietose.

„Tai rodo, kad moderni, sutvarkyta aplinka, įdomūs, išsilavinę pedagogai yra labai reikalingi tėvams, mokiniams. Norisi, kad kuo daugiau rajono mokyklų dirbtų“, – sakė meras.

Mokykloje daugiau mokinių

Dubysos aukštupio mokyklos vadovas Vaidas Bacys pasakojo, kad, įsteigus jungtinę mokyklą, padaugėjo net 80-čia mokinių, lyginant su tuo, kiek vaikų lankė visas tris mokyklas iki jų sujungimo, ir šiuo metu Dubysos aukštupio mokykloje mokosi 454 mokiniai: per 50 mokinių Kurtuvėnų skyriuje ir po 200 vaikų Aukštelkės ir Bubių mokyklose.

Dubysos aukštupio mokykloje dirba 25 pedagogai, dalis mokytojų dalykininkų, dirbdami per visus tris skyrius, turi pilną krūvį, taip pat jungtinėje mokykloje sutaupoma valdymo lėšų.

Grįžo dirbti namo

Rugsėjo 1-osios šventėje rajono meras A. Bezaras sutiko mokytojų, kurie vien dėl Dubysos aukštupio mokyklos paliko Vilnių, Klaipėdą, Didžiąją Britaniją ir atvyko dirbti į Šiaulių rajoną. Pavyzdžiui, specialiosios pedagogikos – logopedijos studijas baigusi Roberta Plekavičienė Dubysos aukštupio mokykloje dirbs pagal metodiką, pagal kurią dirba Niujorko (JAV) savivaldybės mokyklos, – lavinimo procese su pradinių klasių vaikais remsis pasaulinio lygio kultūros, meno, mokslo pasiekiamais.

Svarbu yra tai, kad jungtinės mokyklos modelis leidžia išlaikyti mažesnes mokyklas nedidelėse gyvenvietėse – toks ir buvo svarbiausias rajono Savivaldybės siekis. Ne mažiau svarbu, kad pradinių, jaunesniųjų klasių vaikai mokytųsi savo gyvenamoje aplinkoje, taip pat kad būtų išsaugoti ir įveiklinti mokyklų pastatai.

Iniciatyva užkrečia

Rajono savivaldybė parodė pavyzdį visai šaliai, kaip vieno rajono iniciatyva, glaudžiai bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, įmanoma sukurti įstatyminę bazę, suskurti ir įgyvendinti išskirtinį mokyklos modelį, kuriuo galėtų naudotis visos šalies savivaldybės.

Dubysos aukštupio mokyklos direktorius V. Bacys pasakojo, kad į jį kreipėsi jau ne vieno rajono vadovai, prašydami patarimo, dalykinės pagalbos dėl jungtinės mokyklos kūrimo jų savivaldybėse.

Rita ŽADEIKYTĖ

Mero padėjėja

Ritos ŽADEIKYTĖS nuotr.

Total
0
Dalinasi
Related Posts