„Mobilūs iššūkiai“ – prasmingas projektas Šiaulių rajono jaunuoliams

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba įgyvendina projektą „Mobilūs Iššūkiai“ (toliau – projektas), skirtą Šiaulių rajono jaunuoliams. Pagrindinis projekto tikslas – vykdant mobilųjį darbą su jaunimu, užtikrinti jaunimo turiningą laisvalaikį, socialinę integraciją bei ugdymą, atsižvelgiant į jaunuolių individualius poreikius. Projektu buvo siekiama lavinti jaunuolių atsakomybes, suteikti galimybę atrasti įvairesnes kokybiško laisvalaikio formas, įgalinti aktyviai veikti savo gyvenamojoje teritorijoje, bendruomenėje. Projekto veiklų metu jaunuoliai ugdė ir lavino socialinius įgūdžius, buvo skatinama socialinė integracija. Projekto metu pasiektas unikalių jaunų žmonių skaičius, su kuriais palaikomas kontaktas – 77 asmenys. Individualiai dirbta su 11 asmenų. Organizuoti kvalifikaciniai mokymai metodininkams, dirbantiems su jaunimu.

Šiaulių rajono jaunuoliai turėjo galimybę dalyvauti įvairiose veiklose – neformaliuose mokymuose apie: savanorystę, lyderystę, pilietiškumą, bendruomeniškumą ir pan., dalyvavo mobiliuose iššūkiuose, motyvaciniuose pokalbiuose. Jaunuoliams organizuoti įvairūs užsiėmimai, patyriminio mokymosi veiklos, susitikimai, gerosios patirties sklaida su motyvatoriais, komandas stiprinančios veiklos, maisto gamyba gamtoje, refleksijos.

Jaunuoliai virtualiai susipažino su kitų kultūrų tradicijomis. Turėjo galimybę šaudyti iš lanko, suprasti „Matės“ gėrimo dvasines galias, indiškų raštų ypatumus. Užsiėmimų metu buvo minimos Lietuvai svarbios šventės, diskutuojama apie religijas, sudarytos sąlygos bendrauti su įvairių specialybių žmonėmis. 

Viso projekto įgyvendinimo metu buvo palaikomas glaudus kontaktas su jaunuoliais, vietos bendruomene bei ugdymo įstaigomis, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatoriumi, Šiaulių rajono jaunimo reikalų tarybos atstovais, bendradarbiaujama su kitomis įstaigomis ir organizacijomis, dirbančiomis su jaunimu.

Darbuotojai daug dėmesio skyrė individualiam darbui su jaunuoliais, padėjo jiems atrasti savo stiprybes, kurti asmeninės ateities vizijas, spręsti iššūkius ir problemas, kylančias artimoje aplinkoje. Kiekvienas jaunuolis, dalyvaujantis veiklose, turėjo galimybę išbandyti save įvairiose srityse, situacijose, patirti naujų išgyvenimų.

Projekto pabaigoje organizuojamos refleksijos su jaunuoliais, bendruomenėmis, kartu pasidžiaugta pasiektais rezultatais ir artėjančiomis šventėmis. Pasibaigus projektui veiklos nenutrūks, įgyta patirtis ir materialinė bazė bus naudojama jaunimo užimtumui ir tolesniam jo socialiniam ugdymui.

Projektas finansuotas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, partnerio teisėmis prisidėjo Šiaulių rajono savivaldybė.

Dovilė Navickaitė, Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos metodininkė

Total
0
Dalinasi
Related Posts