Meškuičių ligoninės dilema rinkimų išvakarėse  

Nežinomybė dėl būsimo darbo ir savo ateities jau keletą mėnesių kelia nerimą Meškuičių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės darbuotojams. Iki šiol jie dar nežino, ar po skyriaus remonto grįš į savo darbo vietas. Dar labiau darbuotojus gniuždo Savivaldybės vadovų vengimas atsakyti, ar po remonto išliks skyrius. Dauguma darbuotojų ligoninėje yra pradirbę apie dešimt metų. 

 

Nežinomybė

Į redakciją paskambinę Meškuičių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės darbuotojai pasiguodė, kad ketinama naikinti slaugos skyrių.

„Kai visoje Lietuvoje palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos plečiamos, mūsų rajono vadovai pasiryžę šias paslaugas iš Meškuičių perkelti į Kuršėnus, o visoje Meškuičių ligoninėje įrengti globos skyrių“, – guodėsi žmonės.

Pasak meškuitiškių, apie slaugos skyriaus ateitį nieko konkrečiai negali pasakyti nei rajono Pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorė Vilma Plaušinaitienė, nei rajono meras Antanas Bezaras, nei administracijos direktorius Gipoldas Karklelis.

„Kai rajono valdžia važinėjo su ataskaitomis po rajoną ir lankėsi Meškuičiuose, buvo paklausta, ar išliks palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, mums buvo atsakyta, jog apie ligoninės uždarymą kalbų nėra. Tačiau po kelių savaičių sužinojome, jog ligoninė renovuojama pagal projektą, kuriame minimos socialinės paslaugos, o juk slauga tai nėra socialinės paslaugos, tai gydymas“, – aiškino žmonės.

Pasak slaugos skyriaus darbuotojų, aistras dar labiau kursto gandai, o jie po miestelį sklando įvairūs.

Darbuotojai turi nuomonę

„Kuršėnų krašto žinios“ kartu su Šiaulių rajono PSPC direktore V. Plaušinaitiene apsilankė Meškuičiuose.

Į slaugos skyrių užsukome tuo metu, kai ryte keitėsi darbuotojai. Didelės panikos darbuotojų veiduose neišvydome, tačiau žmonės buvo susirūpinę. Kol direktorė tvarkė ūkio reikalus, pakalbinome keletą darbuotojų. Žmonės sakė nesuprantantys, kodėl staiga turės važinėti dirbti į Kuršėnus.

„Dauguma mūsų gyvena Meškuičiuose. Sklando gandai, jog kol vyks remontas, o gal ir visam, mus perkels dirbti į Kuršėnų ligoninę. Dauguma mūsų yra išdirbę apie dešimt ir daugiau metų. Mes matėme ir šilto, ir šalto. Todėl norėtumėme aiškumo. Jeigu skyrius išliks, mes darbo suremontuotose patalpose sutinkame laukti ir gaudami atlyginimą už prastovas. Tačiau jeigu mes išeisime į mažiau apmokamą darbą Kuršėnuose, o vėliau paaiškės, jog skyriaus nebelieka, o mūsų paslaugų Kuršėnuose nebereikia, mes gausime daug mažesnes išeitines kompensacijas. Apie ateitį mes nieko nežinome. Mes nekaltiname PSPC direktorės, kad ji mums tiesiai šviesiai neatsako apie mūsų ateitį, nes suprantame, jog ji ir pati nieko tiksliai nežino“, – sakė kalbinti darbuotojai.

Pasak vyriausiosios slaugos administratorės Editos Pugačiovienės, darbo pirmiausia netektų valytojos, kurios jau dabar nebegali dirbti slaugytojų padėjėjomis, nes nėra baigusios jokių reikalaujamų kursų, o Savivaldybė nėra numačiusi lėšų darbuotojų tobulinimui. Tačiau kai buvo rengiamas globos padalinys, darbuotojams buvo rengiami specialūs kursai. Kodėl to nenorima padaryti dabar.

„ Dauguma slaugytojų, gyvenančių Meškuičiuose, darbo ieškotų Šiauliuose, tačiau nevažinėtų į Kuršėnus, nes su jais nėra tiesioginio susisiekimo autobusais, o atstumas nemažas“, – sakė ji.

Administratorė atviravo sakydama, kad kažin ar pati rinktųsi darbą Kuršėnuose.

Redakcijos kalbinti žmonės sakė, jog labiausiai juos trikdo nežinomybė, todėl geriau tegul su darbuotojais atsiskaito, išmoka išeitines kompensacijas, o ne laiko tokioje nežinomybėje.

Remontas reikalingas

Tai, kad skyriuje reikalingas remontas, matyti ir plika akimi. Daugelio palatų grindims verkiant reikia naujo linoleumo, reikia atnaujinti sanitarinius mazgus, supirkti naujus baldus, nes dabar ligoniai miega ant prieš kelis dešimtmečius pagamintų lovų. Reikėtų apšiltinti ir pastato išorę, nes tai sumažintų išlaidas už šildymą.

Darbuotojų teigimu, ligoninė kapitalinio remonto nėra mačiusi nuo pat pastatymo 1962 metais.

Kadangi slaugos skyrius nuo liepos 1-osios uždaromas remontui, pamažu mažinamas ir ligonių skaičius ir tai vyksta natūraliai, nes skyriuje pagulėję numatytą laiką žmonės išleidžiami namo, o nauji pacientai neguldomi.

Žmonės išsakė nemažai priekaištų ir rajono vadovams, kurie sveikatos problemomis susidomėjo (o gal tai tik vaizduoja) po to, kai iš savo pareigų pasitraukė buvę Kuršėnų ligoninės ir Šiaulių rajono PSPC vadovai. Po jų pasitraukimo paaiškėjo tikra padėtis įstaigose.

„Rajone jau penkeri metai nėra savivaldybės gydytojo, kuris būtų atsakingas už sveikatos politiką. Dabar yra tik gydytojo funkcijas atliekanti vyriausioji sanitarijos inspektorė, kuri nieko nežino. Atvažiavo su delegacija valdininkų, ėmėme jos klausinėti apie ligoninės ateitį, o ji mums aiškina, jog nieko nesprendžia, tik koordinuoja“, – guodėsi darbuotojos.

Ginčai gali persikelti į teismus

Rajono PSPC direktorė V. Plaušinaitienė nuogąstavo, kad darbiniai santykiai su ligoninės darbuotojais gali persikelti į teismus, nes jau dabar daugumai darbuotojų praleisti įspėjimo apie atleidimą įteikimo terminai.

„O žmonės tikrai netylės, jie duos įstaigą į teismus. Apie tai aš informavau savivaldybės administraciją, tačiau išgirdau tik pasiūlymą tartis su žmonėmis“, – sakė direktorė.

Direktorė užsiminė, jog apie kompensacijoms prireiksiančias lėšas užsiminusi dar formuojant šių metų biudžetą, tačiau  išgirsta nebuvo.

Sprendimas prieš rinkimų kampaniją

Rajono meras Antanas Bezaras sakė, jog kol kas dar svarstoma, ar Meškuičiuose išlaikyti slaugos skyrių.

„Matote, ten dar yra ir kita problema. Norint, kad skyrius išliktų, reikia, kad visą parą budėtų gydytojas, o dabar dirba tik trys gydytojai, o reikia keturių su puse. Kai taip yra, gali kilti nesusipratimų su akreditacija“, – tvirtino meras.

Tačiau ligoninėje dirbantys gydytojai yra pasiryžę patys prikalbinti pažįstamus medikus, kad šie pereitų dirbti į Meškuičių ligoninę – bent jau pusei etato.

„Teko kalbėti su vienu pažįstamu mediku ir jis atvirai paklausė: jei pereis iš gerai apmokamo darbo, kas jam garantuos, kad po dviejų mėnesių turės darbą“,– sakė ir ligoninėje, ir ambulatorijoje besidarbuojantis gydytojas Artūras Toleikis ir siūlė: „Jei po remonto skyrius lieka, dar remontuojant reikia pradėti gydytojų paiešką.“

Apie skyriaus ateitį kol kas tiksliai nieko negalėjo pasakyti ir administracijos direktorius, kuris teigė, jog tai priklausys nuo rajono Tarybos valios.

Jo teigimu, Taryba tai turėtų nuspręsti rugsėjo mėnesį.

O kodėl rugsėjį, o ne dabar? Gal rugsėjį turi pasirodyti Mesijas?

Pamiršo sprendimą?

Vyriausioji sanitarijos inspektorė Inga Rimgailienė taip pat tvirtino negalinti pasakyti, ar liks slaugos skyrius. Tačiau vyriausioji sanitarijos inspektorė, matyt, pamiršo šių metų vasario 20 dienai ruoštą rajono Tarybos sprendimą dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-195 „Dėl viešosios įstaigos Kuršėnų ligoninės slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.

Kuršėnų ligoninės direktorė Renata Noreikaitė rašte rajono merui dėl pritarimo Kuršėnų ligoninės reorganizacijai bei slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų plėtrai rašo, jog „apsispręsta, kad viešoji įstaiga Kuršėnų ligoninė turi tapti vienintele rajone įstaiga, vykdančia  pirminio lygio stacionarinę slaugos ir palaikomojo gydymo veiklą bei kitas įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija neapribotas paslaugas“.

Aiškinamajame rašte I. Rimgailienė teigia, kad „VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centre slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičių – 40 nustatomas iki 2018-07-01, nes įgyvendinat Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ Šiaulių rajono savivaldybė planuoja teikti paraišką projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šiaulių rajono savivaldybėje“ (toliau – Projektas) finansavimui gauti. Šiaulių regiono plėtros tarybos 2016-10-28 sprendimu Nr. 51/5S-57 Projektas patvirtintas ir įtrauktas į bendrai finansuojamų Šiaulių regiono projektų sąrašą. Pagal patvirtintus Projekto etapus kvietimas paraiškai teikiamas iki 2018 m. kovo 1 d., finansavimo sutarties sudarymas numatytas 2018 m. gegužės mėn. Parengus visus su Projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus, planuojama nuo 2018 m. liepos 1 d. pradėti VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Rupeikių g. 27, Meškuičių mst., Šiaulių r. pastato modernizavimo darbus. Po finansavimo sutarties sudarymo bus sprendžiamas tolimesnis VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centre slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų teikimas“.

Ar išliks slaugos skyrius Meškuičių ligoninėje, o gal vietoj jo prasiplės globos skyrius, kuris po kelerių metų galbūt pereis ir į privačias rankas?

Saulius JUŠKEVIČIUS

Total
0
Dalinasi
Related Posts