Lituanistinės tradicijos ir inovacijos Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekoje     

Dar vieneri metai tolsta, ateina laikas gerų darbų aptarimui, supažindinimui su pasiektais rezultatais, padėkojimui už bičiulystę ir bendradarbiavimą. Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka 2018 m. vykdė keletą veiklų, viena iš jų – „Lituanistika Šiaulių rajone – iš praeities į dabartį“.

Puoselėta lietuvių kalba

Šioje veikloje buvo stengiamasi puoselėti Šiaulių rajono (ypač Kuršėnų regiono) kultūros ir lituanistikos paveldo pažinimą, saugojimą ir sklaidą, ugdyti bendruomenės, ypač moksleivių, lituanistinį raštingumą, puoselėti kalbos kultūrą, tarmių pažinimą, panaudojant ne tik tradicines, bet ir šiuolaikinę prieigos prie duomenų bazių ir naujų žaidimų valdymo priemonę – interaktyvų 55 colių stalą-ekraną. Veiklose dalyvavo apie 500 vykdytojų ir dalyvių. Veiklų pristatyme dalyvavo Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos moksleiviai su mokytoja Rima Navickiene, konsultantė Lauryno Ivinskio gimnazijos mokytoja Vita Šventickienė, daugybė bibliotekos bičiulių.
Veiklų metu buvo renkama, sisteminama lituanistinė ir istorinė informacija, fotonuotraukos, organizuota edukacinė–metodinė išvyka į Lietuvių kalbos institutą (LKI) Vilniuje, ten susipažinta su muziejaus „Lituanistikos židinys“ ekspozicija, įkurtas Lietuvių kalbos draugijos Kuršėnų skyrius, jungiantis 25 asmenis, parengti 3 kraštotyriniai darbai: „Gruzdžių krašto ąžuolas“ (skirtas Augustinui Griciui), „Vytautas Vitkauskas ir biblioteka“, „Prisiminimai apie Vytautą Vitkauską“, kurie bus suskaitmeninti ir prieinami plačiajai auditorijai. Gan populiari buvo LKI edukacinė lituanistinė paroda „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“, kurią aplankė 420 žmonių. Ji eksponuota ne tik Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekoje, bet ir kituose Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos padaliniuose.

Kuršėniškių šnekta žaidimuose

Ypač malonu buvo pristatyti kartu su mokytojais-lituanistais programuotojų sukurtus du kompiuterinius žaidimus: „Šiaulių rajono lituanistiniai lobiai“ ir „Kuršėnų šnekta linksmai“. Kiekvienas žaidimas susideda iš keturių dalių, jose skirtingo turinio ir sunkumo užduotys, skirtos jaunesniojo amžiaus ir vyresniems mokiniams, kurias smagiausia spręsti, naudojantis bibliotekoje esančiu interaktyviu stalu-ekranu. Žaidžiant šiuos dėlionės ir viktorinos principais parengtus žaidimus, susipažįstama su kuršėniškių šnekta ar Šiaulių rajone gyvenusiais rašytojais, kalbininkais, jų kūryba, atminimo įamžinimo vietomis. Juose integruoti interaktyvūs rajono žemėlapiai su žmogaus fotografija ir trumpa informacija apie tą asmenį padeda nukeliauti į šių rajono šviesuolių (literatų, lituanistų) gimtąsias, darbo ir gyvenamojo laikotarpio vietoves ir vizualiai įsiminti ne tik jų portretus, bet ir jų įamžinimo ženklus, parašytus kūrinius. Kitame dėlionės žemėlapyje spręsdami testo klausimus, žaidėjai turi fotonuotraukose ar kūryboje (eilėraščiuose, dainų tekstuose) atpažinti kūrinių autorius ar jų herojus.
Žaidime apie kuršėniškių šnektą, sukant tarmiškų žodžių žaidybinį ratą – paveikslėlius, reikia žodį pritaikyti pateiktam vaizdui. Žaisdami žaidimą „Atspėk žodį“, tarmiškai parašytam ištiktukui reikia pritaikyti bendrinės kalbos atitikmenį. Dėliodami sumaišytas vieno tarmiško žodžio raides, turi pagal laiką sudėlioti teisingą žodį. Visus atsakymus palydi tam tikri muzikiniai garsai. Žemaičių tarmės kuršėniškių šnektos savitumui atskleisti sukurtas žaidimas „Paskirstyk teigiamus ir neigiamus žmogaus apibūdinimus“ su daugybe žaidybinių elementų. Tikimės, kad jie bus smagūs ir mėgstami tarp pradinių klasių mokinių, todėl kai kurias lietuvių kalbos pamokas mokytojai galės pravesti bibliotekoje.
Šie ugdomieji žaidimai pritaikyti ir planšetiniams kompiuteriams, todėl pagal grafiką galės būti naudojami mokymo ir pažinimo tikslams ne tik Kuršėnuose, bet ir kituose Šiaulių rajono viešosios bibliotekos padaliniuose.

Kvietimas bendradarbiauti
Bibliotekos darbuotojos pakvietė rajono mokytojus ir moksleivius aktyviai dalyvauti naujų veiklų įsisavinime, jas naudoti ugdymo procese, vesti integruotas pamokas. Keletas Kuršėnų miesto mokyklų jau pareiškė norą atvykti į Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteką susipažinti su inovatyviais edukaciniais žaidimais bei kraštotyros darbais, eksponatais, esančiais Vytauto Vitkausko atminimo ekspozicijoje. Didesnio bendradarbiavimo, edukacinių lituanistinių užsiėmimų, integruotų į ugdymo veiklą, tikimės ir kitose vietovėse esančiuose Šiaulių rajono viešosios bibliotekos padaliniuose, nes projekto rezultatai inovatyvūs, patrauklūs jaunajai kartai. Jie ne vienerius metus pasitarnaus kaip mokymo metodas ir priemonių šaltinis, išsamiau ir vaizdžiau supažindinantis su Šiaulių rajono istoriniu lituanistiniu paveldu, sukauptomis ir suskaitmenintomis vertybėmis ir intelektinėmis žiniomis, pritaikytomis žaidybinėje-kompiuterinėje veikloje. Bibliotekose sukaupta, eksponuojama ir nuolat viešinama lituanistinė edukacinė informacija visada bus nemokamai pasiekiama vartotojui.

Veiklas finansavo Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija, o vykdė Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Veiklų socialiniai partneriai: Šiaulių rajono savivaldybė, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras, jaunimo teatras „Ikaras“, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvių kalbos draugija. Informaciniai rėmėjai: Kuršėnų miesto bendruomenės internetinis tinklalapis kursenai.lt, Šiaulių krašto laikraštis „Kuršėnų krašto žinios“.

Vida RAGAUSKIENĖ
Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė

Total
0
Dalinasi
Related Posts