Kurtuvėnuose spindėjo XXI mėgėjų teatrų festivalis, maldai sutelkė Šv. Jokūbo atlaidai, skambėjo ,,Bažnyčių naktys”

Baigėsi dvi dienas trukęs XXI Teatrų festivalis – konkursas „Kartu“ Kurtuvėnuose. Festivalio konkursinėje programoje gausiems žiūrovams buvo parodyti aštuonių, iš įvairių šalies vietų atvykusių mėgėjų teatrų spektakliai. Juos vertino Kurtuvėnų teatrų festivalio-konkurso žiuri, kuriai vadovavo žymus Lietuvos teatro režisierius, profesorius Gytis Padegimas.

Festivalis prasidėjo šventės atidarymo ceremonialu. Kurtuvėnų regioninio parko karieta į tradicinę festivalio vietą prie svirno atvyko festivalio-konkurso vertinimo komisija. Komisijoje – Lietuvos teatro režisierius profesorius Gytis Padegimas, Vilniaus universiteto teatro meno vadovas Rimantas Venckus, Kuršėnų L. Ivinskio gimnazijos teatro mokytoja Vita Pleskūnienė, režisieriai – Zenonas Gestautas ir Petras Valskys.
Festivalį pradėjo ŠRSKC šokių grupė „P.M“, vadovaujamos Gitanos Ramanauskaitės.

Susirinkusius pasveikino Seimo narė Rima Baškienė, Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Česlovas Greičius, Bubių seniūnijos seniūnas Vytautas Slabys, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro direktorė Jovita Lubienė.

Festivalio jaunieji vedėjai Gabrielė ir Matas pasklebė XXI Teatrų festivalio – konkurso „Kartu“, skirto Povilo Višinskio vardo prizui laimėti, pradžią ir, skambant fanfaroms į dangų pakilo balandžiai.

Dvi dienas žiūrovai prie garsiojo Kurtuvėnų dvaro svirno ir ratinės amfiteatre galėjo išvysti pačius ryškiausius šio sezono Lietuvos mėgėjų teatrų spektaklius. Festivalio programa sudėliota tarsi didelė mozaika, kur kartu dera teatras, muzika, dailė, šiuolaikinės technologijos, mėgėjų ir profesionalusis menas.

Biržų kultūros centro Boriso Dauguviečio teatras parodė Florido Buliakovo lyrinę komediją „Švelnus ilgesys“, režisierė Vita Vorienė.
Žiūrovų pamėgtas Rokiškio kultūros centro Liaudies teatras, pristatė spektaklį Vaižganto „Dėdės ir dėdienės“, režisierius Eligijus Daugnora.
Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro Juozo Vaičkaus Skrajojamasis teatras, gausių žiūrovų dėmesį prikaustė suvaidinęs Žano Anujo ir Euripido „Medėją“, režisierius Martynas Januška.

Atvykęs Varėnos rajono Matuizų kultūros centro teatras „Giraitė“, suvaidino spektaklį, pagal Onutės Drobelienės užrašytus, Dzūkijos žmonių tikrus porinimus, Genovaitės Švabienės kūrybą ir Matuizų kaimo žmonių atsiminimus „Dzūkų gyvascis“, scenarijaus autorė ir režisierė Irena Čeplikienė.

Jurgos Švagždienės spektaklį „Kaip visi žmonės“ pristatė Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centro teatras, kuriame gražiai derėjo žodžis ir atliekama muzika.

Konkurse dalyvavo ir Telšių Žemaitės dramos teatras su Kosto Ostrausko biografine drama „Vaižgantas“, režisierius Donatas Žilinskas.
Raseinių rajono kultūros centro teatras „Braižas“ parodė Birutės Pūkelevičiūtės literatūrinę-muzikinę dramą „Rauda“, režisierė Jolanta Šimaitienė.
Festivalio programoje žiūrovams buvo pristatyta nekonkursinė Rokiškio rajono Bajorų kultūros centro suaugusiųjų lėlių teatro „ČIZ“ inscenizacija „Trijų pasakų mazgelis“, režisierė Nijolė Čirūnienė.

Šiaulių rajonui šiemet atstovavo vienintelė teatro trupė – KURTUVĖNŲ TEATRAS, kuris prie dvaro svirno parodė Juozo Grušo komediją „Nenuorama žmona“, režisierė Ramunė Mikėnienė. Nors šis spektaklis buvo tiesiogiai transliuotas per internetą, bet jį festivalyje gyvai žiūrėjo gausiausiai žiūrovų.

Žiūrovų, kaip jau įprasta, laukė įspūdinga „TEATRALIŠKOS NAKTIES“ programa: Kurtuvėnų Šv. Jokūbo bažnyčioje šeštadienį vyko koncertas „Ant sidabro tilto“ – polifonines improvizacijas atliko Petras Vyšniauskas (saksofonas), Ilona Klusaitė (smuikas) ir sutartinių giedotojų grupė „Sasutalas“. Po koncerto prie dvaro svirno žiūrovus džiugino teatralizuotas fejerverkas „Tegyvuoja teatras“.

Sekmadienį Kurtuvėnų parapijos namuose įvyko Alvido Paškausko skulptūrų parodos atidarymas ir ryto kava diskutuojant apie šiandieninę kultūros lauko misiją Kurtuvėnų festivalio kontekste su Gyčiu Padegimu, Rimantu Venckumi ir kitais…

Kurtuvėnų Šv. Jokūbo bažnyčioje 11 valandą prasidėjo didingieji ir visų tikinčiųjų laukiami Šv. Apaštalo Jokūbo atlaidai. Šv. Mišias aukojo klebonas, vicedekanas, teologijos licenziatas Saulius Paliūnas.

Abi festivalio dienas Kurtuvėnų dvaro teritorijoje įkurtoje „Teatro terasoje“ vyko įvairios edukacinės veiklos vaikams ir suaugusiems, keletas tautodailininkų ir amatininkų rodė savo gaminius.

Ir štai, atėjo tas momentas, kada buvo paskelbti XXI Teatrų festivalio – konkurso „Kartu“, skirto Povilo Višinskio vardo prizui laimėti, laureatai.
Vertinimo komisijos pirmininkas režisierius Gytis Padegimas paskelbė, jog geriausiu spektakliu pripažintas Jurgos Švagždienės spektaklis „Kaip visi žmonės“ kurį pristatė Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centro teatras. Teatro vadovei buvo įteiktas tradicinis prizas kurtuvėniškio meistro Laimono Bartkaus festivalio režisieriaus suolelis ir piniginė premija.

Geriausia moters vaidmens atlikėja vienbalsiai pripažinta Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro Juozo Vaičkaus teatro aktorė Ingrida Jestromskienė.

Geriausiu vyro vaidmens atlikėju tapo Telšių Žemaitės dramos teatro aktorius ir režisierius Donatas Žilinskas.
„Valstiečių laikraščio” prenumerata atiteko Raseinių kultūros centro teatrui „Braižas” už Birutės Pūklevičiūtės literatūrinę-muzikinę dramą „Rauda”. Režisierė Jolanta Šimaitienė.

XXI Teatrų festivalį – konkursą „Kartu“ rengė Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kultūros taryba. Daug prie festivalio prisidėjo Šiaulių rajono savivaldybė, Kurtuvėnų regioninis parkas, ūkininkai Ilona ir Petras Baristos ir kiti.

Kitas festivalis, anot jo režisieriaus ir koordinatoriaus Zenono Gestauto, Kurtuvėnuose įvyks 2022 metais.

Kultūros skyriaus specialistas Zigmas Ripinskis

Zigmo Ripinskio, Artūro Staponkaus nuotraukos

Total
0
Dalinasi
Related Posts