Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos abiturientams įteikti brandos atestatai, pasveikinti šimtukininkai

Liepos 28-ąją į Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos XXIII abiturientų laidos atestatų teikimo šventę naujuoju pėsčiųjų tiltu per Ventą žygiavo eisena į Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centrą, kur vyko iškilminga brandos atestatų įteikimo šventė. Sugiedojus Lietuvos valstybės himną šventę Vienos valsu pradėjo sportinių šokių klubo „In step“ šokėjai Luka Filinskaitė ir Aronas Bišlys, šokėjų vadovė – mokytoja Ingrida Levitaitė. Vakaro vedantieji – Eglė ir Kipras – pranešė, kad brandos atestatai šiemet įteikiami 77-iems Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos XXIII laidos abiturientams.

Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė Lauryno Ivinskio gimnazijos direktorė Dalia Tamoševičiūtė, Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Česlovas Greičius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Regina Rupšienė, LR Seimo narė Rima Baškienė ir jos padėjėja ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė Ada Grakauskienė. Gimnazistė Kamilė Milieškaitė su draugais atliko skambią dainą, kurią padėjo parengti Kamilės mokytoja Jovita Bražukienė.

Abiturientų tėvelių vardu sveikinimo žodį tarė Sandra Petkuvienė, aplodismentais padėkota abiturientų auklėtojams – Žygintai Ivanavičienei, Vitai Šventickienei, Vitui Kazlauskui ir Ramunei Radžiūtei–Bačkauskienei, o gimnazijos direktorė Dalia Tamoševičiūtė bei mokytojas Rolandas Tamošaitis pradėjo iškilmingą brandos atestatų teikimo ceremoniją.

Šiemet net trijų Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos abiturientų žinios brandos egzaminuose įvertintos 100 balų – abiturientai ir jų tėveliai (rūpintojai) apdovanoti Šiaulių rajono savivaldybės mero padėkomis.

MERO padėkos įteiktos Ugniui SPAIČIUI, kurio matematikos ir informacinių technologijų žinios įvertintos 100 balų, bei abituriento tėveliams Dariui ir Rasai SPAIČIAMSŽygimantui IVANAVIČIUI, kurio užsienio kalbos (anglų) žinios įvertintos 100 balų, bei jo tėveliams Žygintai ir Imantui IVANAVIČIAMS, Gvidui MIKOLAIČIUI ir jo tėveliams Jelenai SOBOLEVAI ir Tomui MIKOLAIČIUI įteiktos mero padėkos abiturientui gavus 100 balų įvertinimą iš užsienio kalbos (anglų).

Dar trys Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos abiturientai už puikius egzaminų rezultatus – iš valstybinių brandos egzaminų gavusius po 86 ir daugiau balų, įvertinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo padėkomis, kurios įteiktos Viktorijai BANKAUSKAITEI – lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamine gavus 90 balų įvertinimą, užsienio kalbos (anglų) egzamine – 88 balus, o biologijos – 93 balus; Jonui LIUTVINUI – lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamine įvertintam – 86 balais, užsienio kalbos (anglų) – 97 balais, matematikos – 92 balais, o biologijos – 90 balų. Padėka įteikta Kęstučiui KAMINSKUI, lietuvių kalbos ir literatūros egzamine pelniusiam – 89 balus, užsienio kalbos (anglų) egzamine – 91 balą, o geografijos – 90 balų.

Abiturientams įteiktos ir Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos direktorės padėkos bei asmeninės dovanos: Matui Cironkai su brandos atestatu įteiktas Lauryno Ivinskio gimnazijos direktorės padėkos raštas už pagalbą organizuojant gimnazijos ir rajono renginius bei gimnazijos įsteigtas rašiklis „KLIG garbė – 2021“; Žygimantui Ivanavičiui įteiktas Lauryno Ivinskio gimnazijos direktorės padėkos raštas už labai gerus mokymosi rezultatus ir puikiai išlaikytą anglų k. egzaminą bei gimnazijos įsteigtas rašiklis „KLIG garbė – 2021“; Kęstučiui Kaminskui su brandos atestatu įteiktas gimnazijos direktorės padėkos raštas už aktyvią bendruomeninę veiklą bei gimnazijos mokinių savivaldos stiprinimą, vardinis rašiklis ir Lietuvos Junior Achievement diplomas, liudijantis, jog Kęstutis su pagyrimu baigė Lietuvos Junior Achievment programą „Ekonomika ir verslas“; Ignui Kiburtui įteiktas ir Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo „Tavo žvilgsnis“ diplomas už labai gerai atliktą teksto vertimą iš anglų kalbos; Jonui Liutvinui kartu su brandos atestatu už labai gerus mokymosi rezultatus ir išlaikytus brandos egzaminus įteiktas gimnazijos įsteigtas vardinis rašiklis; Gvidui Mikolaičiui įteiktas Lauryno Ivinskio gimnazijos direktorės padėkos raštas už puikiai išlaikytą anglų k. egzaminą bei rašikliu „KLIG garbė – 2021“; Gustei Vitkauskaitei įteiktas Lauryno Ivinskio gimnazijos direktorės padėkos raštas už labai gerus mokymosi rezultatus bei rašiklis „KLIG garbė – 2021“; Egidijai Balsevičiūtei su brandos atestatu dar įteiktas Lietuvos Junior Achievement diplomas, liudijantis, jog Egidija baigė Lietuvos Junior Achievment programą „Ekonomika ir verslas“); Emilijai Dragašiūtei įteiktas Lietuvos Junior Achievement diplomas, liudijantis, kad Emilija baigė Lietuvos Junior Achievment programą „Ekonomika ir verslas“); Rositai Lukošiūtei su brandos atestatu įteiktas Lietuvos Junior Achievement diplomas, liudijantis, jog ji baigė Lietuvos Junior Achievment programą „Ekonomika ir verslas“); Gvidui Stoniui įteiktas Lietuvos Junior Achievement diplomas, liudijantis, kad jis Gvidas baigė Lietuvos Junior Achievment programą „Ekonomika ir verslas“); Osvaldui Žaliui su brandos atestatu dar įteiktas Lietuvos Junior Achievement diplomas, liudijantis, jog jis baigė Lietuvos Junior Achievment programą „Ekonomika ir verslas“); Deimantei Aušbikavičiūtei kartu su brandos atestatu įteiktas Lietuvos Junior Achievement diplomas, liudijantis, jog Deimantė baigė Lietuvos Junior Achievment programą „Ekonomika ir verslas“ bei Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo „Tavo žvilgsnis“ diplomas už labai gerai atliktą teksto vertimą iš anglų kalbos; Laurai Blažytei įteikta Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo „Tavo žvilgsnis“ padėka už dalyvavimą 2021 m. projekte „Tavo žvilgsnis“; Aurimui Daujotui su brandos atestatu dar įteiktas Lietuvos Junior Achievement diplomas, liudijantis, jog jis baigė Lietuvos Junior Achievment programą „Ekonomika ir verslas“; Nedui Galveliui su brandos atestatu įteiktas Lietuvos Junior Achievement diplomas, liudijantis, jog jis baigė Lietuvos Junior Achievment programą „Ekonomika ir verslas“; Nedui Girdėnui įteiktas Lauryno Ivinskio gimnazijos direktorės padėkos raštas už pagalbą organizuojant gimnazijos ir rajono renginius bei rašiklis „KLIG garbė – 2021“; Justui Jacui įteiktas Lietuvos Junior Achievement diplomą, liudijantį, kad jis baigė Lietuvos Junior Achievment programą „Ekonomika ir verslas“); Ugnei Janulytei įteiktas ir Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo „Tavo žvilgsnis“ diplomas už labai gerai atliktą teksto vertimą iš anglų kalbos; Mintarei Nagiūtei įteiktas Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo „Tavo žvilgsnis“ diplomas už labai gerai atliktą teksto vertimą iš anglų kalbos; Arnui Paražinskui įtektas Lietuvos Junior Achievement diplomas, liudijantis, jog jis baigė Lietuvos Junior Achievment programą „Ekonomika ir verslas“; Emilijai Skirbauskaitei įteiktas Lietuvos Junior Achievement diplomas, liudijantis, jog abiturientė baigė Lietuvos Junior Achievment programą „Ekonomika ir verslas“); Gabrielei Skirmantaitei įteiktas Lauryno Ivinskio gimnazijos direktorės padėkos raštas už pagalbą organizuojant gimnazijos ir rajono renginius ir Lietuvos Junior Achievement diplomas, liudijantis, jog ji baigė Lietuvos Junior Achievment programą „Ekonomika ir verslas“); Dovydui Šiurkui įteiktas Lietuvos Junior Achievement diplomas, liudijantis, jog jis baigė Lietuvos Junior Achievment programą „Ekonomika ir verslas“; Viktorijai Bankauskaitei kartu su brandos atestatu už labai gerus mokymosi rezultatus ir išlaikytus brandos egzaminus įteiktas gimnazijos įsteigtas vardinis rašiklis; Monikai Buivydaitei su brandos atestatu dar įteiktas Lietuvos Junior Achievement diplomas, liudijantis, jog ji baigė Lietuvos Junior Achievment programą „Ekonomika ir verslas“); Vismantui Daujotui kartu su brandos atestatu dar įteiktas Lauryno Ivinskio gimnazijos direktorės padėkos raštas už aktyvią visuomeninę veiklą, toleranciją bei iniciatyvumą, gimnazijos mokinių savivaldos stiprinimą, rašiklis „KLIG garbė – 2021“ bei Lietuvos Junior Achievement diplomas, liudijantis, jog Vismantas su pagyrimu baigė Lietuvos Junior Achievment programą „Ekonomika ir verslas“; Davidui Gruodžiui įteiktas Lietuvos Junior Achievement diplomas, liudijantis, jog jis baigė Lietuvos Junior Achievment programą „Ekonomika ir verslas“; Gabijai Janušaitei kartu su brandos atestatu įteiktas Lietuvos Junior Achievement diplomas, liudijantis, kad ji baigė Lietuvos Junior Achievment programą „Ekonomika ir verslas“ bei Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo „Tavo žvilgsnis“ diplomas už labai gerai atliktą teksto vertimą iš anglų kalbos; Inetai Jocaitei įteiktas Lietuvos Junior Achievement diplomas, liudijantis, kad abiturientė baigė Lietuvos Junior Achievment programą „Ekonomika ir verslas“; Pauliui Savičiūnui įteiktas Lietuvos Junior Achievement diplomas, liudijantis, kad abiturientas baigė Lietuvos Junior Achievment programą „Ekonomika ir verslas“; Gabrielei Smilgytei su brandos atestatu įteiktas Lietuvos Junior Achievement diplomas, liudijantis, kad abiturientė baigė Lietuvos Junior Achievment programą „Ekonomika ir verslas“; Gabrielei Vismantaitei drauge su brandos atestatu įteiktas Lietuvos Junior Achievement diplomas, liudijantis, kad ji baigė Lietuvos Junior Achievment programą „Ekonomika ir verslas“).

Sveikinimo ir atsisveikinimo žodžius tarė gimnazistų pedagogai bei patys gimnazistai. Šventės vedėjai Eglė ir Kipras tarė, jog artinasi atsisveikinimo akimirka, toliau kiekvienas žingsniuosite savo pasirinktu keliu, savojo tikslo link, o gimnazija lauks buvusių mokinių, užeinančių, sugrįžtančių aplankyti savo gimnnazijos.

Kultūros skyriaus specialistas Zigmas Ripinskis

Autoriaus nuotraukos

Total
0
Dalinasi
Related Posts