Kryžių kalne paminėtos pirmosios rajono Tarybos metinės   

Kryžių kalną (Jurgaičių piliakalnį) aplankė rajono vadovai, grupė rajono Tarybos narių, kultūros darbuotojai. Kryžių kalno papėdėje, kur nuo rajono Savivaldybės buvo pastatytas koplytstulpis, skirtas Atkurtos Lietuvos 100-mečiui paminėti, įvyko jo pašventinimo akcija.

Paminėtos Tarybos metinės

Sueigos pradžioje, skambant Alvaido Bernoto birbynės garsams, į susirinkusius kreipėsi rajono Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus.

Jis pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybė dar 2015 metų nutarimu patvirtino Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programą, kurios tikslas – deramai paminėti atkurtos modernios Lietuvos pirmąjį šimtmetį, ypač daug dėmesio skirti visuomenės valstybinės savivokos ir pilietinės atsakomybės ugdymui, siekiant įtvirtinti nuostatą, kad Lietuvos valstybė yra tęstina ir amžina savo prigimtinėmis, susikurtomis, perimtomis kultūrinėmis ir valstybinėmis formomis, šių formų kūrybinga raida kintančiomis istorinėmis aplinkybėmis.

Dėl šių priežasčių, Šiaulių rajone, mero potvarkiu yra sudaryta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo 2017–2020 metais darbo grupė ir Šiaulių rajono savivaldybėsTaryba 2017 metais patvirtino Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programą 2017–2020 metams.

1995 metų kovo 25 dieną buvo išrinkta pirmosios Šiaulių rajono savivaldybės Taryba. Pažymint šį faktą, ir vieta, ir laikas – pasirinkti neatsitiktiniai.

„Stabtelkime būtent čia – vienoje garsiausių pasaulio pėdų, įmintų būtent Šiaulių rajone – Jurgaičių piliakalnio, Kryžių kalno papėdėje. Būtent šiandien – Šiaulių rajono savivaldybės, kaip vienos iš svarbiausių institucijų valdymo organo išrinkimo ir veiklos startavimo sukakties 24-osios metinės.

Šiandien čia susirinkome ir dar viena proga – lietuviško rūpintojėlio ir globėjiško kryžiaus, kaip vilties ir saugos simbolio pašventinimo proga. Susirinkome trumpai, bet svarbiai akimirkai“, – kalbėjo Tomas Vaitkus.

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis prieš koplytstulpio pašventinimą sakė, jog tas koplytstulpis, kūris tuoj bus pašventinamas, tegul būna įkvėpimas ir naujas žvilgsnis į gyvenimą, ir tegul jis primins mums pareigą, ištikimybę Dievui, Tėvynei ir Bažnyčiai.

Prisimintos istorinės įžvalgos

Po koplytstulpio, kurio autorius kurtuvėniškis tautodailininkas Aurimas Šimkus, pašventinimo į susirinkusius kreipėsi istorikas, rajono Tarybos narys Rolandas Tamošaitis.

Jis pažymėjo, jog 1995 metai buvo paženklinti įvairiais įvykiais. 1995-aisiais į Europos Sąjungą buvo priimtos: Austrija, Suomija, Švedija. Lietuvoje savo darbą pradėjo dirbti apskritys. Apskrities viršininkas bendradarbiavo su savivaldybių valdymo institucijomis, joms pavaldžiomis valdymo įstaigomis, koordinavo bendras apskrities savivaldybių programas, bet savivaldybės jam nebuvo pavaldžios.1995 kovo 25 dieną išrinkta Šiaulių rajono savivaldybės Taryba.

„Šiandien, ta proga, mes ir minime išrinktos Tarybos 24 metines… Tuo metu į Šiaulių rajono savivaldybės Tarybą buvo renkami 27 nariai. Tai buvo Taryba, kuri pirmoji išsirinko Šiaulių rajono merą. Juo tapo Vincas Girnius, tuo metu jam buvo 36 metai“, – kalbėjo Rolandas Tamošaitis ir pridūrė, jog Taryba dirbo nelengvomis sąlygomis. Nors darbotvakėse būdavo iki 10 klausimų, bet darbų per 2 metų kadenciją padaryta stulbinančiai daug.

„Suformuota 10 seniūnijų, reorganizuota Kužių pagrindinė mokykla į vidurinę. Kuršėnų L.Ivinskio mokykloje atidarytos pirmosios gimnazijos klasės, atidarytos naujos ikimokyklinės vaikų grupės Meškuičių, Ginkūnų, Kuršėnų „Nykštuko“, Daugėlių darželiuose, perimti AB Daugėlių SM buvę kultūros namai (dabar Sporto mokykla). Atidaryta viena kompiuterių klasė ir tik vidurinės mokyklos gavo po 1 kompiuterį,“ – prisiminimais dalinosi istorikas R. Tamošaitis.

Jis pagarsino, jog keletas tos pirmosios Tarybos narių dalyvauja ir šios dienos sueigoje prie Kryžių kalno.

Rajono meras Antanas Bezaras padėkojo Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui už koplytstulpio pašventinimą, Tarybos nariams už susitelkimą dirbant rajono žmonėms, visiems susirinkusiems už dalyvavimą ir įteikė naujai išleistų albumų „Šiaulių rajono vaizdai ir ženklai“.

 

Sueigos pabaigoje pasisakė ir koplytėlės, kurioje popiežius Jonas Paulius II aukojo Mišias per savo viešnagę Lietuvoje, architektas Algimantas Jukna.

Po šventinės sueigos  rajono Tarybos nariai rinkosi į paskutinį šios kadencijos Tarybos posėdį.

Zigmas RIPINSKIS

Total
0
Dalinasi
Related Posts