Kontrolės komitetas ėmėsi ligoninės paslaugų

Rajono Tarybos Kontrolės komitetas domėjosi ligoninės teikiamomis paslaugomis ir kaip pasirūpinama naktį ar savaitgalį Anapilin iškeliavusiais ligoniais.

Tyrimas po skundo

Rajono tarybą pasiekė UAB „Gūžtvė“ savininko Vidmanto Kavaliausko skundas, kad Kuršėnų ligoninė nevykdo 2017 metais pasirašytos sutarties su įmone ir neperduoda jiems saugojimui mirusių asmenų.

Kontrolės komitetui pradėjus domėtis situacija, paaiškėjo, kad per du metus ligoninėje į Anapilį iškeliavo daugiau pacientų nei jų buvo perduota saugojimui pagal pasirašytą sutartį. Komitetas gavo Kuršėnų ligoninės direktorės Renatos Noreikaitės atsakymus į pateiktus klausimus.

Kontrolės komitetas domėjosi, kokie veiksmai atliekami dėl mirusiojo ligoninėje iki dviejų valandų ir po dviejų valandų.

Komitetui buvo pateiktas ligoninės direktorės patvirtintas įsakymas „Dėl informacijos teikimo apie paciento būklę ir ligoninės personalo veiksmai po asmens mirties“.

Šiame įsakyme numatyta, kad gydytojui konstatavus asmens biologinės mirties faktą, kūnas palatoje laikomas ne ilgiau nei dvi valandas, o po to, suderinus mirusiojo artimųjų valią, palaikai perkeliami į laikino saugojimo vietą arba įstaigą, teikiančią paslaugas pagal sutartį.

Komiteto narius domino, kokiu tikslu sudaryta sutartis su Respublikine Šiaulių ligonine ir kiek kartų buvo pasinaudota šioje sutartyje numatytomis paslaugomis. Į tai Kuršėnų ligoninės direktorė atsakė, jog sutartis sudaryta siekiant užtikrinti visuomenės sveikatos saugos reglamento reikalavimų (higienos normų) vykdymą, vadovaujantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių skyriaus rekomendacijomis. Iki spalio 17-osios ja buvo pasinaudota tik vieną kartą.

Tikrintojai pažeidimų nerado

Kuršėnų ligoninės direktorė R. Noreikaitė Kontrolės komitetą informavo, kad šių metų balandžio 10 dieną UAB „Gūžtvė“ savininkas V. Kavaliauskas skundu kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministerijos Antikorupcijos ir atitikties skyrių.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras balandžio 23-iąją atliko operatyviosios kontrolės patikrinimą Viešojoje įstaigoje Kuršėnų ligoninė.

Šiaulių departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Danguolė Jočienė, atlikusi skunde įvardintų faktų tyrimą, konstatavo, jog įstatymo pažeidimų mirus pacientui, nenustatyta.

Sudomino patalpa su šaldytuvu

Kontrolės komitetą sudomino ligoninėje įrengta patalpa su šaldytuvu mirusiųjų laikymui ilgiau nei dvi valandas. Komiteto nariai domėjosi, kam priklauso ši patalpa ir įranga?

R. Noreikaitės teigimu, ligoninė savomis lėšomis įrengė mirusiųjų laikino laikymo patalpą. „Nuo kitų metų kovo 1-sios Kuršėnų ligoninė pradės teikti naujas, stacionarines poliatyvios pagalbos asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Viena iš reikalaujamų sąlygų – mirusiųjų laikino saugojimo patalpos įrengimas tuo adresu, kur teikiama paliatyvi pagalba.

Pasak direktorės, ligoninė planuoja įkurti penkias lovas ir užtikrinti pilnavertę medicinos pagalbą mirštantiems bei nepagydomomis ligomis sergantiems pacientams.

Direktorė informavo komitetą, kad iki gruodžio 31 dienos įstaiga planuoja pasipildyti asmens sveikatos licenciją ir gauti leidimą higienos pasą teikti naujas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. (Higienos pasas jau išduotas, laikino laikymo patalpa įvertinta ir atitinka visus teisės aktų reikalavimus – redakcijos pastaba)

Padėtimi domėsis ir toliau

Pasak Kontrolės komiteto nario Kęstučio Lukšo, po gauto laidojimo paslaugas teikiančios įmonės vadovo skundo komitetas ėmėsi aiškintis tikrąją padėti ligoninėje.

„Su į Anapilin iškeliavusio žmogaus palaikais turi elgtis pagarbiai. Tačiau reikia suprasti ir naktį mirusio asmens artimuosius. Pagal galiojančias normas mirusysis dvi valandas laikomas palatoje, o toliau juo turėtų pasirūpinti įstaiga, su kuria pasirašyta sutartis. O ryte ligoninė turėtų pranešti artimiesiems. Tačiau taip nebuvo daroma, todėl ir sulaukta skundo. Negaliu sakyti, kad ligoninėje su mirusiaisiais buvo elgiamasi nepagarbiai. Visada būdavo uždegama žvakelė, mirusieji laikyti vėsioje pritaikytoje patalpoje. Tačiau pradėjus domėtis situacija, paaiškėjo, kad apie daug ką nežinojo ir ligoninės stebėtojų taryba“, – sakė komiteto narys.

Pasak K. Lukšo, Kontrolės komitetas pavedė situaciją ligoninėje įvertinti stebėtojų tarybai, o vėliau grįžti prie šio klausimo sprendimo.

Direktorė: mes reikalavimų nepažeidėm

Kuršėnų ligoninės direktorė R. Noreikaitė „Kuršėnų krašto žinioms“ sakė, kad įrengdama patalpą su

šaldytuvu mirusiųjų laikymui ilgiau nei dvi valandas, ligoninė nepažeidė jokių reikalavimų.

„Nors kontrolės komitete aš kaip ligoninės direktorė buvau apkaltinti nekompetencija ir įgaliojimų viršijimu, tačiau su tokia nuomone nenorėčiau sutikti. Patologinės anatomijos skyriaus ligoninė neturi, todėl dėl šių paslaugų teikimo buvo sudaroma sutartis su artimiausia sveikatos priežiūros įstaiga – Respublikine Šiaulių ligonine. Patalpą įrengėme, nes to reikalauja teisės aktai, mirusiojo palaikų  problemą išsprendėme iš esmės. Sutartis su Respublikine Šiaulių ligonine reikalinga ir tęsiama, nes mirties atveju, artimųjų ar gydytojo sprendimu, gali būti atliekama kūno autopsija (skrodimas)“, – sakė direktorė.

Pasak R. Noreikaitės sutarties nutraukimą  inicijavo pats V. Kavaliauskas.

„Mes negalime nurodyti artimiesiems, kur jiems šarvoti mirusįjį. Tai pasirenka patys artimieji. Ligoninė yra viešoji įstaiga, todėl mes privalome atsižvelgti į mirusiojo artimųjų valią, kas ir buvo daroma. Viešoji įstaiga veikia vadovaudamasi teisės aktais, higienos normų reikalavimais ir pagarba žmogui bei jo artimiesiems medicinoje yra labai svarbūs“, – teigė direktorė.

Anot jos, per dvejus metus UAB „Gūžtvė“ saugojimui buvo perduoti septyni mirusieji.

Direktorės teigimu, ligoninė nenurodinėja mirusio žmogaus artimiesiems, kuriuos laidojimo namus rinktis.

Kontrolės komitetas pradėjo tyrimą, kai esminiai klausimai dėl laikinos mirusiojo laikymo patalpos jau buvo išspręsti.

„Kontrolės komitetui buvo laiku pateikti visi atsakymai, bet tyrimo išvadų iki šiol nėra. Gerbiamam tarybos nariui Kestučiui Lukšui sunku pripažinti, kad įstaigos vadovas tinkamai vykdo savo pareigas ir yra pakankamai kompetentingas spręsti ligoninės problemas“, – teigė direktorė.

Sauliaus JUŠKEVIČIAUS nuotr.

Saulius JUŠKEVIČIUS

Total
0
Dalinasi
Related Posts