Komitetas svarstė rajonui aktualius reikalus

Artimiausias Šiaulių rajono savivaldybės Tarybos posėdis numatytas lapkričio 12 dieną. Daugiau nei dvidešimt sprendimų projektų apsvarstyta visuose komitetuose. Paskutinis valdininkų paruoštus teisės aktų projektus peržiūrėti susirinko Biudžeto, finansų ir valdymo komitetas.

Iš penkių komiteto narių posėdyje dalyvavo vos trys: „valstiečiai“ komiteto pirmininkas Arūnas Grubliauskis ir Rymantas Norkus bei socdemas Algimantas Gaubas. Komiteto posėdžio pradžioje meras kolegas informavo apie nelaimingą atsitikimą Kuršėnų mieste esančioje pėsčiųjų perėjoje.

Keičiamas biudžetas

Bendru sutarimu pirma buvo pritarta Šakynos mokyklos direktoriaus atleidimui. Priežastis – įstaigos vadovas išeina į pensiją. Tada rajono iždą prižiūrinti Administracijos Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė informavo politikus apie biudžeto pokyčius. Pajamų planas padidėja daugiau nei 430 tūkstančių eurų, didžioji dalis pajamų – iš surenkamo žemės mokesčio. Nemažai pylos nuo politikų, įskaitant ir mero Antano Bezaro, gavo švietimo įstaigų vadovai. Rajono vadovas retoriškai klausė, ar
sąžininga mokyklos direktoriams organizuoti bendruomenines šventės, o už darbą savaitgaliais sau išsimokėti dvigubus atlyginimus? Opozicijai priklausantis A. Gaubas replikavo: „Ar nemanote, kad trūksta vadovų kontrolės?“ 15 000 eurų skirta Kuršėnų miesto seniūnijai Kalėdinės eglės papuošimui, dar 11 250 eurų skirta kėdžių nupirkimui naujai rekonstruotame pastate. Tiesa, politikai nepamiršo pritarti ir padidėjusioms išlaidoms apmokėti Tarybos narių darbui.

Mokyklų laukia neramios dienos

Rajono valdžia komitete atviravo, kad imsis griežtų priemonių prieš ne pagal kišenę gyvenančius švietimiečius. Dažna mokykla metų pabaigoje kreipiasi į Tarybą dėl pajamų padidinimo, kadangi nesilaikoma teisės aktais nustatytų vadovų ir mokinių santykio dydžio. Finansų skyriaus vedėja R. Balčiuvienė teigė, kad gruodį dar sykį bus peržiūrimi įstaigų asignavimai bei atliekami perskirstymai. A. Bezaras įsiterpė sakydamas, kad Administracijoje yra profesionalas, kuris susigaudo, kas ir kaip su švietimo įstaigomis dedasi. Jis vėliau įgarsino Administracijos direktoriaus pavaduotojos Reginos Rupšienės asmenį, kurios pastangomis bus galima didesnė vadovų kontrolė. Kol kas papildomų lėšų poreikis yra finansuojamas iš daugiau surenkamo žemės mokesčio.

Paskola

Biudžeto komitetas susipažino su prašymu leisti imti 1 milijono 57 tūkstančių eurų dydžio paskolą. Projektą pristatanti ta pati skyriaus vedėja R. Balčiuvienė teigė, kad paskola būtina Kuršėnų dvaro ir Ventos upės viešosios erdvės Kuršėnų mieste įrengimui ir pritaikymui bendruomeniniams ir verslo poreikiams. Dvarui būtų skirta 297 tūkstančiai eurų, o 760 tūkstančių – vadinamajam tiltui per upę ir teritorijai aplink jį sutvarkyti. Administracijos direktorius Gipoldas Karklelis komitetą informavo, kad jei Taryba pritars, už gautą paskolą bus apmokėti visi šiemet padaryti darbai. Tiesa, dvarui skiriami 300 tūkstančių eurų dar ne paskutinė „injekcija“. Socdemas A. Gaubas garsiai svarstė, kad dvaras yra tokios būklės, kad tikriausiai reikės kokio vieno milijono eurų.

Ribų keitimas supriešino gyventojus

Po trumpo kultūros reikalų svarstymo, komiteto nariams buvo pasiūlyta pritarti gatvių pavadinimų pakeitimui ir vietovių ribų nustatymui. Dauguma projektui pastabų neturėjo, išskyrus Šakynos miestelio gyventojų apklausos rezultatai. Teisės akto projektą parengusi Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė turėjo apginti poziciją dėl gautų rezultatų. Tiesa, kadangi nėra apibrėžta, kiek apklausoje turi dalyvauti vietos gyventojų, tai apklaustųjų skaičiai nesiekė nė dviženklio skaičiaus. Komitetui pirmininkaujantis „valstietis“ A. Grubliauskis stengėsi apsidrausti nuo galimo vietos gyventojų pasipriešinimo. Valdininkės nuomone, protestų nebeturėtų būti, nes iš pradžių buvo nesusipratimas,
kadangi kai kurie miestelio žmonės pokyčių nenorėjo be jokios aiškios priežasties. Dabar, esą, jie įtikinti, tad viskas bus „kaip sviestu patepta“ pakeičiant nuo 2013 metų galiojusį bendrąjį Šakynos miestelio planą.

Savivaldybės turto naudojimas ir nuoma

Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys politikų verdiktui pristatė keletą sprendimo projektų. Pagal vieną jų, aukščiausia rajono valdžia turi pritarti savivaldybės turto nuomos tvarkai. Nežinia, kokių motyvų vedamas, tačiau valdininkas išsidavė, kad jam pavaldus specialistas tvarką tiesiog nukopijavo nuo Vyriausybės nutarimo. To pasėkoje kilo tam tikrų abejonių, dėl kurių kaltę prisiėmė pats skyriaus vedėjas. Visa tai taip susipainiojo į tokį mazgą, kad politikai jo taip ir nebeišpainiojo. Tačiau bendru sutarimu pritarė nuompinigių už trumpalaikę nuomą tvarkos projektui. Trys komiteto nariai, daug neklausinėdami, sutarė pritarti būsto nuomos aprašui, buto nupirkimui už 20,4 tūkstančio eurų socialinio būsto fondui didinti, nebenaudojamų pastatų perdavimui vaikų dienos centrams Verbūnuose, Bubiuose ir Aukštelkėje.

„Kuršėnų vandenys“ brangins paslaugas

Paskutiniu savo pristatomu projektu vedėjas A. Budrys informavo apie būtinybę Savivaldybės įmonei „Kuršėnų vandenys“ imti 1 mln. 583 tūkst. dydžio paskolą. Dėl gresiančios baudos už tikslų nepasiekimą, vandens tiekimo įmonė privalo nutiesti nuotekų tinklų bent 246 vartotojams. Tai reikalinga, kad būtų pasiektas ne mažiau kaip 98 procentų gyventojų prisijungimo prie centralizuotų nuotekų tinklų. Bloga žinia, kad finansuojami nuotekų tinklų tiesimo darbai 50 procentų, todėl iš ES struktūrinių fondų bus gaunama tik apie 292,5 tūkstančius eurų. Rajono politikų pritarimas reikalingas Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (buvusiai kainų komisijai), kuri, anot pranešėjo, dar nėra apskaičiavusi, kiek 1,5 mln. eurų dydžio paskola padidintų vandens tiekimo ir nuotekų valymo įkainius. Tiesa, valdininkas ramino politikus, kad paskola bus paimta 20 ar net 25 metų laikotarpiui, todėl kainų pakėlimas gali būti gerokai mažesnis dėl ilgesnio paskolos grąžinimo laikotarpio.

„Autobusų parkui“ – kritikos strėlės

Po kelių kitų sprendimų atėjo ir kitos Savivaldybės įmonės eilė. Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė paprašė perduoti „Autobusų parkui“ 20 tūkstančių eurų piniginį įnašą. Esą, buvo apsiskaičiuota bei neapsižiūrėta gavus tris naujus autobusus. Bet neišlaikė mero A. Bezaro kantrybė. Garsiai replikuodamas jis pareikalavo į tribūną pakviesti įmonės vadovą Vidmantą Šulčių. Jam pasirodžius, rajono vadovas nieko nelaukdamas papylė kritikos: „Kiek galima tuščiai vežioti orą?Davėme naujus autobusus, sutvarkėme stotį, o jūs ir toliau kaip niekur nieko vežiojate orą. Jums tik duoti ir duoti iš biudžeto lėšų, nors naudos jokios nėra!” Į tokią kritiką įmonės vadovas neatsakė, tik stovėjo galvą nuleidęs. Išeinančiam iš salės V. Šulčiui meras mestelėjo repliką, kad reikia pasiūlymų iš esmės, kad realiai keistųsi padėtis šioje savivaldybės įmonėje.

Nepritarta atleisti nuo mokesčio

Komitetui pasiūlyta nepritarti maitinimo paslaugas teikiančios įmonės vadovo prašymui atleisti nuo pareigos sumokėti vietinę rinkliavą už šiukšlių išvežimą. Šilėnuose registruota įmonė nevykdo veiklos ir Tarybos sprendimu ji nemoka prievolės už kintamąją dalį. Tiesa, daugiau diskusijų iškilo, kaip padaryti, kad teisiškai nebūtų „kabliuko’. Tarsi „saliamonišką’ išeitį komiteto pirmininkas pasiūlė alternatyvą, kurios reikėtų balsuojant Taryboje. Kitu atveju grėstų neužbaigta administracinė procedūra ir galimas pralaimėjimas administraciniame teisme.

Nauji pokyčiai Kuršėnų progimnazijoje

Politikų pritarimas reikalingas norint pakeisti Stasio Anglickio progimnazijos nuostatus. Švietimo įstaigos iniciatyva norima įforminti specializuoto ugdymo krypties programų inžinerinį ugdymą. Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė komiteto nariams teigė, kad pradinių klasių moksleiviai gaus įvairiapusiškesnį ir kokybiškesnį inžinerinių mokslų ugdymą. Visa tai daroma vardan naujos mokyklos vizijos, kurioje suteikiamos sąlygos išskirtinius gabumus matematikai, gamtos mokslams, technologijoms ir inžinerinei kūrybai turintiems mokiniams.

Pareigybių daugėja

Paskutiniu posėdžio apsvarstytu projektu tapo švietimo įstaigų ir švietimo paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymas. Kadangi kai kuriose įstaigose skaičiai išaugo kone dvigubai, komitetas svarstė, kas yra negerai. Juos nuramino ne tik švietimo skyriaus vedėja, bet ir buvusi mokyklos direktorė R. Rupšienė. Administracijos direktoriaus pavaduotoja pritarė vedėjos išsakytai pozicijai. Pasirodo, kad didėja ne etatai, bet pareigybės, todėl siūlomu projektu niekas nėra pažeidžiama. Po beveik trijų valandų darbo komiteto nariai išsiskirstė iki kitos savaitės, kai visus apsvarstytus projektus nagrinės ir rajono Taryba.

Marius Aleksiūnas

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Skaityti daugiau
Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia pakartotiną nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešąjį aukcioną, kuris įvys…