Kairių seniūnijos bendruomenė susitiko su Šiaulių rajono savivaldybės vadovais

Kairių seniūnijoje įvyko seniūnijos gyventojų susitikimas su Šiaulių rajono savivaldybės vadovais ir administracijos skyrių vedėjais. Susitikime dalyvavo ir į gyventojų paklausimus atsakė meras Antanas Bezaras, mero pavaduotojas Česlovas Greičius, administracijos direktorius Gipoldas Karklelis, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Renata Ulvydienė, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė. Taip pat susitikime dalyvavo Seimo narys Liudas Jonaitis ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys Vaclovas Motiejūnas.

Susitikimą vedė Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys Vaclovas Motiejūnas. Jis iškėlė du pagrindinius klausimus, kuriuos susitikime buvo siūloma apsvarstyti. Birželio 17 dieną visuotiniame Kairių bendruomenės susirinkime buvo išreikštas pageidavimas susitikti su Kairių seniūnijos seniūnu Artūru Šulčiumi dėl seniūno atliekamų pareigų, taip pat dėl atliekų tvarkymo įmonės, įsikūrusios Kairių miestelyje, UAB „Virginijus ir Ko“ veiklos.

Susitikime dalis Kairių seniūnijos gyventojų išreiškė nepasitenkinimą dėl seniūno Artūro Šulčiaus darbo – buvo išsakyti priekaištai, kad seniūnas menkai domisi gyventojų problemomis, nevisada dalyvauja susirinkimuose ir seniūnijos renginiuose, šventėse. Buvo kelti klausimai dėl kelių greideriavimo, apšvietimo, žaliųjų plotų šienavimo, melioracijos įrenginių veikimo.

Kairių seniūnijos seniūnas Artūras Šulčius kalbėjo, jog gatvių apšvietimas vykdomas pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, o norint pakeisti šią tvarką, gyventojai su seniūnaičiais turi nutarti ir pasiūlyti tiek seniūnijai, tiek Savivaldybės administracijai kitą šviestuvų veikimo laiką.

Kairių seniūnijos seniūnas Artūras Šulčius pažymėjo, jog šienaujama du kartus per sezoną pagal nustatytą tvarką. Dažniau šienauti seniūnija neturi pajėgumų. Kelius, kurių seniūnija turi per šimtą kilometrų, greideriuoja keturis – penkis kartus per metus.

Savivaldybės administracijos direktorius Gipoldas Karklelis akcentavo, jog susumuoti pirmo pusmečio rezultatai – visos rajono seniūnijos lėšų turi pakankamai.

„Kodėl yra taip padaryta, kad sprendžia bendruomenės, seniūnaičiai – taip padaryta tam, kad patys seniūnaičiai būtų aktyvūsir pati bendruomenė spręstų, ar pirmiausia sutvarkyti šaligatvį, ar apšvietimo laiką pratęsti, ar kitus darbus seniūnijoje atlikti“, – kalbėjo administracijos direktorius Gipoldas Karklelis. Jis gyventojams pristatė tarybos patvirtintą gatvių asfaltavimo ir rekonstravimo tvarką, pagal kurią seniūnaičiai ir seniūnai pateikia savo gatvių asfaltavimo prioritetinius sąrašus, kurie savivaldybės sudarytos komisijos bus apžiūrėti, nustatyta jų būklė ir sudarytas bendras viso Šiaulių rajono seniūnijų gatvių asfaltavimo eiliškumas. Sąrašas bus patvirtintas rajono tarybos.

Prieš dvejus metus buvo patvirtintas seniūnijų gatvių asfaltavimo eiliškumas ir tame sąraše įrašytos gatvės jau baigiamos asfaltuoti, o rudenį bus sudarytas naujas gatvių asfaltavimo sąrašas.

Gipoldas Karklelis atkreipė dėmesį, kad pernai buvo išasfaltuota gatvių daugiau negu prieš tai per dvejus metus išasfaltuodavo.

Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras akcentavo, kad prieš kelis metus savivaldybę dėl kelių asfaltavimo tikrino Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba ir buvo pažymėta, jog savivaldybė yra geras pavyzdys visai Lietuvai dėl skaidrumo organizuojant gatvių asfaltavimo darbus. Taip pat bus reaguojama į pastabas dėl seniūno darbo.

Kairių sodų gyventojai išreiškė pageidavimą sodus prijungti prie miestelio ir padaryti gyvenamųjų namų kvartalą. Savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė susirinkusiems paaiškino, kokios yra galimybės – būtina sąlyga, jog į tai gali pretenduoti tik sodų bendrijos.

Susitikime daug dėmesio buvo skirta klausimui dėl atliekų tvarkymo įmonės UAB „Virginijus ir Ko“ veiklos. Gyventojai vieningai reiškė nepritarimą įmonės veiklai Kairiuose, nes sklinda blogas kvapas, atsiranda graužikų, keliamas triukšmas, teršiama aplinka.

UAB „Virginijus ir Ko“ aplinkosauginių projektų vadovas Karolis Šežikas pažymėjo, jog įmonės veikla atitinka visus teisės aktus ir grėsmės gyventojams nekelia. Su tuo kairiškiai nesutinka ir kreipėsi į rajono savivaldybė ir Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos.

Savivaldybės administracijos direktorius Gipoldas Karklelis paaiškino, jog savivaldybė užsakys triukšmo, kvapų ir kitų matavimų tyrimus, kad būtų išsiaiškinta reali padėtis.

Susitikime buvo išsakytos kairiškius dominančios problemos ir spręstini klausimai.

Kultūros skyriaus specialistas Zigmas Ripinskis

Nuotraukos autoriaus

Total
0
Dalinasi
Related Posts