Kad vasara būtų saugi

Prasidėjus vasaros sezonui, vis daugiau asmenų renkasi poilsį prie ežerų ar kitų vandens telkinių. Labai tikimės, kad vasara įsibėgės ir palepins mus šiltais orais, tačiau labai svarbu mėgaujantis saule ir maudynėmis nepamiršti tai daryti saugiai ir nepažeidžiant viešosios tvarkos taisyklių. Visą vasarą, pasitelkdami policijos rėmėjus, policijos pareigūnai aktyviai lankysis ir tikrins vandens telkinius ir prie jų įrengtas maudyklas, paplūdimius ir tiesiog poilsio vietas, kuriose vyksta maudynės ar buriuojasi asmenys.

Radviliškio rajono policijos komisariato pareigūnai primena, kad gyventojai privalo laikytis 2020 m. balandžio 23 d. Nr. T–251 Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas „Radviliškio rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisykles“, kuriose yra išdėstyti saugaus elgesio vandens telkinių vandenyje ir paplūdimiuose reikalavimai. Už šiose taisyklėse numatytų taisyklių ir reikalavimų pažeidimus atsakomybė yra numatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 491 straipsnyje:

Savivaldybių tarybų patvirtintų saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių pažeidimas

(LR Administracinių nusižengimų kodekso 491 straipsnis)

Savivaldybių tarybų patvirtintose saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklėse nustatytų saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo šešiolikos iki šešiasdešimt eurų, o pakartotinai per metus padarius tokį pat nusižengimąnuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų baudą.

Nesiėmimas priemonių reikiamai sutvarkyti maudymosi vietas žmonių masinio poilsio vietose, kitų vandens telkinių nesutvarkymas, kai tai gali sukelti pavojų žmonių gyvybei, užtraukia baudą nuo vieno šimto iki penkių šimtų eurų.

Maudymasis draudžiamose vietose arba draudžiamu laiku, maudymasis apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, savivaldybių tarybų patvirtintose saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklėse nustatytų saugaus elgesio ant paviršinių vandens telkinių ledo reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų, o pakartotinai per metus padarius administracinį nusižengimąužtraukia baudą nuo trijų šimtų iki devynių šimtų eurų.

Kad poilsiu galima būtų mėgautis ir nekelti pavojaus sau ir aplinkiniams, reikalinga paisyti savivaldybės tarybos priimtų taisyklių, kad poilsis netaptų nemaloniu, palikusiu neigiamus prisiminimus, širdgėlą ar kaltinimus, kad kažkas Jus nubaudė už taisyklių nesilaikymą.

Taip pat pareigūnai ragina poilsiautojams laikytis visuomenės priimtų elgesio normų, nepažeidinėti viešosios tvarkos ar daryti kitų teisėtvarkos nusižengimų bei primena atsakomybę už viešosios tvarkos pažeidimus:

Alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba neblaivaus asmens pasirodymas viešosiose vietose

(LR Administracinių nusižengimų kodekso 284 str.)

Alkoholinių gėrimų ir kitų naudojant spiritą pagamintų svaigalų gėrimas gatvėse, stadionuose, skveruose, parkuose, visų rūšių viešajame transporte, automobilių salonuose, išskyrus autotransporto priemones, kurių salonas yra stacionariai atskirtas nuo vairuotojo vietos, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, kuriuose savivaldybių tarybų nustatyta tvarka įmonėms, Europos juridiniams asmenims ar jų filialams yra išduotos licencijos prekiauti alkoholiniais gėrimais, sporto varžybų metu salėse ir kitose vietose, išskyrus mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietas, kuriose savivaldybių tarybų ar savivaldybių administracijų direktorių leista pardavinėti alkoholinius gėrimus išpilstant, neblaivaus asmens pasirodymas viešosiose vietose įžeidžiant žmogaus orumą ir dorovę, užtraukia baudą nuo dvidešimt iki vieno šimto eurų, o pakartotinai per metus padarius tokį pat nusižengimąiki 200 eurų baudą. Kartu su pinigine bauda gali būti  taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ar kitose programose (kursuose).

Už šiame straipsnyje numatytus administracinius nusižengimus, padarytus viešojoje vietoje vykstančiame renginyje, gali būti skiriamas draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose nuo vieno mėnesio iki vienų metų.

 Viešosios rimties trikdymas

( LR Administracinių nusižengimų kodekso 488 straipsnis.)

Šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais, kitokiais garsiniais aparatais ar kiti triukšmą keliantys veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte ir kitose viešosiose vietose, o vakaro (nuo 19 val. iki 22 val.) ir nakties (nuo 22 val. iki 7 val.) metu – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą, užtraukia baudą nuo dvidešimt iki aštuoniasdešimt eurų,o pakartotinai per metus padarius tokį pat nusižengimą užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Už šiame straipsnyje numatytus administracinius nusižengimus, padarytus viešojoje vietoje vykstančiame renginyje gali būti skiriamas draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose nuo vieno mėnesio iki vienų metų.

 Nedidelis viešosios tvarkos pažeidimas

(LR Administracinių nusižengimų kodekso 481 str.)

Necenzūriniai žodžiai ar gestai viešosiose vietose, įžeidžiamas kibimas prie žmonių, kiti tyčiniai veiksmai, kuriais siekiama pažeisti viešąją tvarką ir žmonių rimtį, užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų, o pakartotinai per metus padarius tokį pat nusižengimąnuo vieno šimto keturiasdešimt iki dviejų šimtų keturiasdešimt eurų. Kartu su pinigine bauda gali būti  taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo, sveikatos priežiūros, narkomanijos prevencijos ar kitose programose (kursuose).

Už šiame straipsnyje numatytus administracinius nusižengimus, padarytus viešojoje vietoje vykstančiame renginyje gali būti skiriamas draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose nuo šešių mėnesių iki dvejų metų.

Radviliškio rajono policijos komisariato pareigūnai tėveliams primena, kad pagal Radviliškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintas „Radviliškio rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisykles“ prie vandens draudžiama be priežiūros palikti vaikus iki 14 metų.

1995 metais Lietuva ratifikavo Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, kurios nuostatos įpareigoja valstybę imtis visų priemonių apsaugoti vaikus nuo fizinio, psichologinio smurto, prievartos, įžeidimo, grubaus elgesio, išnaudojimo ir nepriežiūros. Vaiko tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą teisės ir pareigos apibrėžtos Konstitucijoje, Civiliniame kodekse, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, kituose įstatymuose ir teisės aktuose. Tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą turi užtikrinti vaikų saugią ir sveiką aplinką, todėl kiekvienas turi pagalvoti, ar išties vaikui yra saugu su savo bendraamžiais keliauti į maudyklas ar paplūdimius be suaugusiojo.

Tėveliai, kurie atėjo su savo vaikais prie vandens telkinių, turėtų prisiminti, kad alkoholio vartojimas ar susidomėjimas telefone esančia informacija nukreipia dėmesį nuo to, ką veikia jų vaikai vandenyje. Užtenka vos akimirkos, kad dėl nelemtos žinutės nukreiptas dėmesys gali įtakoti nelaimę ir tėveliai to nepastebės. Jei atvykote su vaikais prie vandens telkinių nepamirškite užtikrinti ir jų saugumo.

Taigi tėvams ar globėjams, kurių vaikai iki 14 metų amžiaus vieni  be suaugusiojo žmogaus priežiūros bus maudyklose ar paplūdimiuose, gali būti taikoma atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 73 straipsnio 1 dalį „Tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko interesams“.

Radviliškio rajono policijos komisariato pareigūnai ragina piliečius elgtis atsakingai bei primena, kad apie pastebėtus viešosios tvarkos, kitus teisėtvarkos pažeidimus ar saugaus elgesio vandens telkinių vandenyje nustatytų reikalavimų nesilaikymo atvejus, pastebėtus kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus, galima pranešti skubios pagalbos telefonu 112.

Būkime saugūs ir pilietiški.

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Skaityti daugiau

Įdomieji šeštadieniai

Kuršėnų Daugėlių progimnazijoje vykdomas projektas „Įdomieji šeštadieniai“. Progimnazijos moksleiviai surengė vaikų turistinį žygį dviračiais ir grybavimo čempionatą Šilelyje……