Įvertintos abiturientų žinios

Šiemet rajono abiturientai laikė trylika egzaminų. Dalis džiaugėsi gautais gerais įvertinimais, tačiau daliai abiturientų egzaminus teko perlaikyti.

Negausus šimtukų lietus

Visus aukščiausio 100 balų įvertinimus rajone surinko Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos auklėtiniai. Šimtu balų buvo įvertinti po vieną abiturientą lietuvių kalbos ir literatūros, informacinių technologijų bei anglų kalbos valstybiniuose egzaminuose. Du moksleiviai džiaugėsi šimtukais išlaikę valstybinį matematikos egzaminą.

Nei vieno šimtuko nebuvo gauta iš valstybinių biologijos, chemijos, geografijos, istorijos, fizikos, rusų ir vokiečių kalbų egzaminų.

Egzaminus  išlaikė visi

Nepaisant to, kad aukščiausius balus gavusių rajone nėra gausu, tačiau šiemet chemijos, biologijos, geografijos, informacinių technologijų, rusų ir vokiečių kalbų valstybinius bei technologijų ir menų mokyklinius egzaminus išlaikė visi rajono abiturientai.

Biologijos valstybinį egzaminą šalyje laikė 6359 abiturientai. 80 jo neišlaikė, o šimtukus gavo 131 laikiusysis. Rajone biologijos valstybinį brandos egzaminą laikė 54 abiturientai. 64,81 procentai laikiusiųjų, t. y. 35 abiturientai,  surinko 36-85 balus, o 2 gavo 86-99 balus.

Chemijos valstybinį brandos egzaminą šalyje laikė 1385, neišlaikė 21 moksleivis, o šimtukus gavo 16 laikiusiųjų. Rajone egzaminą laikė 5 abiturientai, vienas surinko 86-99 balus. 60 procentų laikiusiųjų rajone surinko 36-85 balus.

Geografijos valstybinį brandos egzaminą laikė išvis 3263 moksleiviai, kurių 123 neišlaikė, o 20 gavo šimtukus. Rajone šį egzaminą laikė 13 abiturientų. Iš jų aštuoni surinko 16-35 balus, o penki 36-85 balus.

Informacinių technologijų egzaminą šalyje laikė 2419 abiturientai, neišlaikė 69, o šimtukais džiaugėsi net 330 abiturientų. Rajone šį egzaminą laikė 22, kurių vienas gavo aukščiausią vertinimą, o 54 procentai laikiusiųjų tenkinosi 16-35 balų vertinimu.

Rusų kalbos valstybinį egzaminą laikė 1712, 3 neišlaikė, o 250 gavo šimtukus. Šiaulių rajone laikė du abiturientai, vienas iš jų surinko 36-85, o antras – 86-99 balus.

Vokiečių kalbos valstybinį egzaminą šalyje laikė 80, neišlaikė 1 abiturientas. 10 moksleivių džiaugėsi šimto balų įvertinimu. Rajone šį egzaminą laikė vienas abiturientas, kuris gavo aukštą 86-99 balų įvertinimą.

Mokyklinių egzaminų rezultatai

Menų mokyklinį egzaminą šalyje laikė 1199 abiturientai, 1 – neišlaikė. 599 abiturientai gavo aukščiausią 10 balų įvertinimą. Mūsų rajone šį egzaminą laikė 11 abiturientų, kurių aštuoni  gavo dešimtukus, du – devynetus ir vienas aštuntuką.

Technologijų mokyklinį brandos egzaminą laikė 6176 kandidatų. 17 neišlaikė, o 1468 gavo dešimtukus. Rajone šį brandos egzaminą laikė 61 abiturientas. 26 procentai laikiusiųjų (16 abiturientų) gavo labai gerą įvertinimą – 9.

Mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą rajone laikė 90 abiturientų, iš kurių 7 neišlaikė. Aukščiausius balus – 8-etus gavo trys Kuršėnų politechnikos mokyklos moksleiviai.

Rezultatų įvairovė

Valstybinį lietuvių kalbos egzaminą šalyje laikė 18339  abiturientai. 1587 abiturientams nepavyko surinkti minimalaus balų skaičiaus ir egzaminą teko perlaikyti. 155 abiturientai džiaugėsi surinkę 100 balų. Šiaulių rajone šį egzaminą laikė 142 abiturientai. Neišlaikė – 13. Daugiausia nepasisekė Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazistams, kurių net 11 nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir egzaminą perlaikė.

Nors labiausiai ir nepasisekė, bet kartu ir sekėsi, nes geriausius rezultatus valstybiniame lietuvių kalbos ir literatūros egzamine taip pat pademonstravo Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos abiturientai. Šios gimnazijos moksleivis vienintelis rajone abiturientas, kuris šimtuku išlaikė gimtosios kalbos egzaminą. Net 7 šios mokyklos abiturientai surinko 86-99 balus.

Valstybinį istorijos brandos egzaminą šalyje laikė 9279 abiturientai. Neišlaikė 439, o aukščiausiais balais buvo įvertintos septynios dešimtys abiturientų. Šiaulių rajone šį egzaminą laikė 101, šimtukininkų nebuvo, o neišlaikė 4 abiturientai – po du iš Gruzdžių gimnazijos ir Kužių gimnazijos. Aukščiausiais 86-99 balais egzaminą išlaikė du Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos gimnazistai.

Fizikos valstybinį brandos egzaminą laikė išvis 2506 abiturientai. Neišlaikė 55, o aukščiausius balus gavo 16 abiturientų. Rajone šį egzaminą laikė 19 moksleivių. Vienam Gruzdžių gimnazistui išlaikyti nepavyko. Daugumai rajono laikiusiųjų teko tenkintis neaukštais balais. 11 moksleivių surinko 16-35 taškus.

Matematikos valstybinį brandos egzaminą laikė 17056 abiturientai. 2179 šį egzaminą teko perlaikyti, o net 206 gavo 100 balų įvertinimą. Šiaulių rajone šį egzaminą laikė 149 abiturientai. 31 išlaikyti nepavyko, o net du gimnazistai iš Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos gavo aukščiausią įvertinimą.

Populiariausios užsienio – anglų kalbos egzaminą laikė 20182 abiturientai. Neišlaikė 135, o aukščiausią 100 balų įvertinimą gavo net 1192 laikiusieji. Rajone šį egzaminą bandė įveikti 151 abiturientas. Vienam Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos abiturientui nepavyko, o vienas buvo įvertintas aukščiausiais galimais balais. Daugiausiai, net 96 abiturientai rajone surinko tarp 36-85 balų.

,,Kuršėnų krašto žinių“ informacija

Total
0
Dalinasi
Related Posts