Kompensacijos už būsto šildymą pokyčiai 2022 metais, didės globos (rūpybos) išmoka

Padidėjus valstybės remiamų pajamų[1] (toliau -VRP) dydžiui bei nuo 2022 m. sausio 1 d. įsiteisėjus Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimams, keičiasi kompensacijos už būsto šildymą apskaičiavimo tvarka.

Būsto šildymo išlaidų kompensacija teikiama nepriklausomai nuo šildymo būdo, t. y.  tiek būstą šildant centralizuotai, tiek  kitos rūšies kuru (malkomis, anglimi, dujomis ar pan.).

Nepasiturintiems gyventojams bus kompensuojama mokesčio už būsto šildymą dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamų ir 2 VRP dydžių (258 Eur – 2022 m.) kiekvienam šeimos nariui arba 3 VRP dydžių (387 Eur – 2022 m.) vienam gyvenančiam asmeniui.

Kompensacijai apskaičiuoti taikomas naudingojo būsto ploto normatyvas:

•   kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) vienas gyvenantis asmuo – 50 m2;

•    kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) šeima: pirmam šeimos nariui – 38 m2; antram – 12 m2; trečiam ir kiekvienam paskesniam – 10 m2.

Gyventojai dėl būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų skyrimo gali kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją, taip pat elektroniniu būdu www.spis.lt

Norint sužinoti, ar priklauso kompensacija, rekomenduotina pasinaudoti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) www.spis.lt esančia Būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle.

Svarbu. Karantino ir ekstremalios situacijos metu bei 6 mėnesius po jų atšaukimo nepasiturintiems gyventojams kreipiantis dėl piniginės socialinės paramos (t. y. socialinės pašalpos ir būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų) jų turimas turtas nevertinamas.

2022 metais didės globos (rūpybos) išmoka

Nuo 2022 metų pradžios didės globos (rūpybos) išmoka šeimoje, šeimynoje, globos centre ar vaikų globos institucijoje globojamiems (rūpinamiems) vaikams ir besimokantiems ar studijuojantiems buvusiems globotiniams. Globos (rūpybos) išmokos dydis bus diferencijuotas pagal vaiko amžių ir poreikius.

Pratęsiamas globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo mokėjimas buvusiam globėjui (rūpintojui), kai, pasibaigus vaikų globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos, buvęs globotinis lieka gyventi pas buvusį globėją ir yra jo išlaikomas, kol mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau iki jam sukaks 23 metai. Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo dydis nuo 2022 m. sausio 1 d. sudarys 168 eurus.

Nuo 2022 m. įsigalios naujas išmokos įvaikinus vaiką teisinis reguliavimas. Įvaikinę vaiką, įtėviai galės pasirinkti, ar išeiti vaiko priežiūros atostogų ir, turint motinystės socialinio draudimo stažą, gauti vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros“, ar gauti išmoką įvaikinus vaiką pagal Išmokų vaikams įstatymą (išmokos dydis nuo 2022 m. sausio 1 d. – 336 eurai).

Nuo kitų metų išmoką besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai gaus kūdikio susilaukę vaiko tėvai, kurie mokosi mokykloje. Iki šiol šią išmoką turėjo teisę gauti vaikų tėvai, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą, doktorantūroje ar rezidentūroje. Nuo 2022 m. sausio 1 d. besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūros išmokos dydis – 252 eurai per mėnesį, ją galės gauti vienas iš vaiko tėvų, jeigu neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos iš „Sodros“. Ši išmoka mokama nuo vaiko gimimo dienos, kol vaikui sukaks 2 metai.   

Kitąmet laukia pokyčiai ir socialinę riziką patiriančių šeimų, kuriose auga ikimokyklinio ar mokyklinio amžiaus vaikai. Šių šeimų vaikams, kuriems ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ar pagrindinis ugdymas yra privalomas, dėl nepateisinamų priežasčių nelankant švietimo įstaigų, išmokos vaikams, taip pat ir vaiko pinigai, vietoj piniginių lėšų bus teikiamos nepinigine forma, parenkant vaikui tinkamiausią išmokų panaudojimo būdą (apmokant vaikų išlaikymo išlaidas darželiuose, apmokant už būrelius, mokiniams ugdyti reikalingų priemonių įsigijimo išlaidas, apmokant maisto produktų, drabužių, avalynės, higienos reikmenų ir kitų vaikams būtinų daiktų įsigijimo išlaidas, apmokant vaikų gyvenamosios aplinkos pagerinimo išlaidas ir t. t.).

[1] Nuo 2022-01-01 valstybės remiamų pajamų dydis (VRP) – 129 Eur.

Socialinės paramos skyriaus informacija

Total
0
Dalinasi
Related Posts