DĖMESIO! ŠVEDĖS TVENKINYJE (GINKŪNŲ SENIŪNIJA) MAUDYTIS NEREKOMENDUOJAME! KITI ŠIAULIŲ R. VANDENS TELKINIAI – SAUGŪS

2018 m. rugpjūčio 23 d. atlikus pakartotinius Šiaulių r. Švedės tvenkinio vandens tyrimus, nustayta, kad žarninių lazdelių kolonijas sudarančių vienetų skaičius šimte mililitrų vandens – 1553,1 (norma – iki 1000).

2018 m. rugpjūčio 21 d. buvo paimti vandens mėginiai iš Šiaulių r. Švedės tvenkinio. Atlikus vandens laboratorinius tyrimus nustatyta, kad žarninių lazdelių kolonijas sudarančių vienetų skaičius šimte mililitrų vandens buvo 1732,9 (norma – iki 1000). Šiaulių r. Švedės tvenkinio (Ginkūnų seniūnija) vanduo  NEATITINKA Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų.
REKOMENDUOJAME NESIMAUDYTI!
Pakartotiniai Švendės tvenkinio vandens tyrimai bus atliekami artimiausiu metu. Sekite informaciją: tinklapyje www.siauliurvsb.lt , Facebook paskyroje (@siauliurvsb), Šiaulių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.siauliuraj.lt.
Total
13
Dalinasi
Related Posts