Daugiabučių gyvenamųjų namų valdytojams – dėl daugiabučių rūsių bendro naudojimo koridorių

Daugiabučių namų valdytojus prašome atkreipti dėmesį į daugiabučių namų rūsius! Kaip nurodoma Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje – ekstremaliųjų situacijų metu gyventojai laikinai apsaugomi kolektyvinės apsaugos statiniuose (patalpose).

Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose kolektyvinės apsaugos patalpos yra rūsiai. Atkreipiame dėmesį, kad evakuacijos keliai ir išėjimai daugiabučių namų rūsiuose turi būti neužkrauti bei parengti žmonėms evakuoti. Svarbu yra ir tai, kad iš vidaus durys evakuaciniuose išėjimuose turi lengvai atsidaryti bet kuriuo paros metu. Draudžiama jas užkalti ar užrakinti iš lauko.

Daugiabučių gyvenamųjų namų valdytojus prašome kruopščiai patikrinti Jūsų žinioje esančių daugiabučių gyvenamųjų namų (patalpų) rūsių bendro naudojimo (praėjimo) koridorius, užtikrinti saugią bendro naudojimo patalpų priešgaisrinės saugos būklę ir imtis visų būtinų priemonių, kad visuose rūsiuose esantys bendro naudojimo praėjimo koridoriai būtų atlaisvinti nuo pašalinių daiktų, šiukšlių, kad iškilus būtinybei gyventojai galėtų be kliūčių į juos patekti.

Primename, kad daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose DRAUDŽIAMA:

  • užkalti, užkrauti įvairiomis medžiagomis ir įrenginiais balkonus, lodžijas, liukus, angas ir kitus evakuacinius išėjimus, skirtus žmonėms patekti į gretimas namo sekcijas bei aukštus;
  • įstiklinti arba užmūryti oro zonas nuo dūmų apsaugotose laiptinėse;
  • rakinti aukštų holų, bendro naudojimo koridorių ir evakuacinių laiptinių duris, išskyrus duris, turinčias stacionarų atrakinimo iš vidaus įrenginį;
  • gadinti arba ardyti esamus gaisrinės automatikos ir vidaus priešgaisrinio vandentiekio įrenginius;
  • rūsiuose įrengtuose sandėliuose laikyti suslėgtųjų dujų balionus, ypač degius, labai degius ir degius skysčius, sprogstamąsias medžiagas;
  • rūsiuose naudoti atvirą ugnį;
  • savavališkai rūsiuose įrengti sandėlius, užtverti rūsio patalpas ir praėjimus, sandėliuoti nereikalingus daiktus.

Šiaulių rajono savivaldybės informacija

Total
0
Dalinasi
Related Posts