Bridai šventė…

Briduose nuaidėjo tradicinė vasaros šventė, skirta asociacijos „Bridų bendruomenė” 15-os metų gyvavimui pažymėti. Turtinga, įvairi kultūrinė, pramoginė, judri dienos renginio programa sukvietė daug ne tik žiūrovų  bet ir aktyvių dalyvių.

Renginys prasidėjo Bridų kultūros namų salėje atidaryta meno mylėtojų, gražiadarbių L.Kelmelienės molinių švilpynių ir G.Morkienės keramikos darbų paroda.

Bridų parke, didžiulių ąžuolų paunksmėje vaikus ir suaugusiuosius kvietė muilo burbulų šou, animatorių užsiėmimai, smagi žvejyba, futbolas su sijonais, žmonių boulingas, batutai, putų šou ir kitos atrakcijos, kurias organizavo IĮ „Linksmiausios šventės“. Įkaitę ir suprakaitavę galėjo čia pat išsimaudyti išvalytame parko tvenkinyje.                                                                                     

Šventinio vakaro pradžią paskelbus žavingąjai renginio vedančiajai, Gruzdžių bendruomenės pirmininkei D.Radžvilei, parko estrados scenoje vienas po kito keitėsi svečiai ir atlikėjai.  Asociacijos „Bridų bendruomenė“ 15-os metų sukakties proga sveikino ir jos veikla džiaugėsi LR seimo narė R.Baškienė, apdovanojusi aktyviausius bendruomenės žmones LR trispalvėmis ir  padėkomis bei kitomis dovanomis. Gražiu bendravimu, patirtais geriausiais, gražiausiais ir šilčiausiais įspūdžiais pasidžiaugė, sveikinimo žodžius ir dovanas perdavė europarlamentaro B. Ropės padėjėja D. Puplauskienė. Įgyvendintais projektais pasidžiaugė ir ateities darbų planais pasidalijo Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys A. Mačiulis.    

Asociacijos pirmininkė R.Šiškuvienė dėkojo tiems, kas savo darbais, iniciatyva prisideda prie Bridų kaimo puoselėjimo, naudingų sumanymų, projektų įgyvendinimo, džiaugėsi žmonėmis, kurių iniciatyvos verčia tobulėti, kuriuos pavyksta sutelkti bendriems darbams. Nuoširdi padėka asociacijos buhalterei I.Sabaliauskienei ir visam būriui aktyviausiųjų, pritariančiųjų ir paremiančiųjų:  J.Zimbienei, A.Paldavičienei, R.Gaigalienei ir visai jos šeimynai, A. L.Vozbutaitėms, J.V. Karpinskams, I.V. Žilakauskams, ūkininkui D.Paužuoliui, Bridų ŽŪB,  Šiaulių rajono savivaldybės Šiaulių kaimiškosios seniūnijos kolektyvui, UAB „Toksika“. Pasidžiaugta aktyviu jaunimu: A.Gaigalaite, U.Gaigalaite, M.Gaigalu, M.Karpinsku, E.Karpinsku, A.Karpinskaite, R.Šiškute, V.Danilevičiute, G.Melenyte, E.Melenyte, G.Križičkausku, D.Kepša.      Pramogines veiklas ir sveikinimus keitė muzika. Parko estrados scenoje susipynė Žagarės kultūros centro kaimo kapelos „Kapeliukė“, vadovaujamos A.Giedros, dainų, muzikos ir linksmų pajuokavimų pynė. Kelmės rajono Šedbarų kaimo kapelos muzikantai ir dainininkai, vadovaujami S.Butkaus, grojo ir bendravo su publika taip, kad keli prakaitai išpylė ne tik pačius atlikėjus, bet ir vakaro dalyvius. Nuostabiausią koncertą, nepalikę nei vieno nepastebėto vakaro dalyvio, dovanojo operos solistai L. Mikalauskas ir E. Bavikinas. Šventę puošė ir žiūrovus kaitino populiariosios muzikos grupės „Husarai“ vyrai. Renginio pabaigą vainikavo „Ugnies šou“ ir šventinis fejerverkas.      Kad ši šventė įvyko, dėkojame Šiaulių rajono VVG, už paramą, bendravimą ir bendradarbiavimą dėkojame Šiaulių rajono savivaldybės KC, renginio  įgarsintojui J. Pasnovui ir projektui „Bridai švenčia…“, kuris buvo finansuotas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis, Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis, asociacijos „Bridų bendruomenė“ ir rėmėjų lėšomis.

Šventės ateina ir praeina… Mes liekame su viltimi ir realiais darbais augti, klestėti, gyventi toliau savo jaukiame kaime – Briduose.

Asociacijos „Bridų bendruomenė“ ir

Šiaulių rajono savivaldybės KC Bridų filialo informacija

Total
0
Dalinasi
Related Posts