Bibliotekos darbuotojai dalyvavo seminare

Vasario 26 d. per „Zoom“ programą vyko  virtualus visuotinis Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų seminaras. Seminarą moderavo Viešosios bibliotekos  direktoriaus pavaduotojas Almantas Šlivinskas.

Almantas Šlivinskas apžvelgė ŠRSVB darbuotojų vertinimo rezultatus, kalbėjo apie bibliotekos veiklos planus, numatomas gaires ir perspektyvas. Tarėsi dėl bibliotekos pavadinimo:  keisti jį ar palikti tą patį.

Viešosios bibliotekos  direktorė Ingrida Klupšaitė supažindino su šių metų biudžeto lėšomis, jų paskirstymu. Didžiausia biudžeto dalis skirta bibliotekininkų atlyginimams, kurie šiemet bus didesni nei 2020 m., kitoms veiklos sritims skirta mažesnė biudžeto dalis.

Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius Jonas Bugaila apžvelgė bibliotekų kompiuterizavimo plėtrą, projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ įgyvendinimą,  Microsoft TEAMS , „ZOOM“, Facebook Messenger rooms ir kitas virtualiems susirinkimams naudojamas programas. Seminaro dalyviai susipažino su vaizdo siužetų, virtualių parodų, transliacijų kūrimu, Jonas Bugaila apžvelgė nuotolinių vaizdo renginių programas, jų organizavimo ypatumus. 

Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyriausioji  metodininkė Loreta Motuzienė supažindino su bibliotekų  veiklos ir kvalifikacijos mokymų programa, ataskaitų rengimo naujovėmis bei veiklos rodiklių pildymu pagal   „Google“ skaičiuoklę.

Su aktualiausiais fondo komplektavimo darbo planavimo ir apskaitos klausimais supažindino vyriausioji bibliotekininkė Lida Smulkytė.
Kraštotyros darbų rengimo metodiką, dažniausiai pasitaikančias klaidas kraštotyros darbuose apžvelgė Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Roberta Rasikienė. Ji taip pat skaitė pranešimą – „Bibliotekinių renginių ir parodų samprata, jų veiklų apibrėžtis“.

Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vyriausiosios  bibliotekininkės Vidos Ragauskienės parengtą virtualią parodą „Vaciui Reimeriui – 100 m.“ pristatatė vyriausioji bibliografė  Zita Lažinskaitė. Z. Lažinskaitė pateikė  personalijai skirtų parodų rengimo metodinius  patarimus.

Pranešimą „Periodinių leidinių išdavimo apskaitos naujovės per LIBIS“ skaitė Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vedėja Joneta Filinskė. Tradiciškai savo bibliotekų veiklas, istoriją skaidrėse apžvelgė Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių bibliotekininkės Ona Skirmantienė – Žadžiūnų, Siga Paplauskienė  – Paežerių, o Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus istoriją, veiklas pristatė šios bibliotekos vedėjos pavaduotoja Neringa Skėrytė.

Su Lietuvos bibliotekininkų draugijos veikla ir gairėmis 2021 metams supažindino LBD viešosios bibliotekos draugijos pirmininkė Loreta Motuzienė.
Renginyje dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas   Tomas Vaitkus ir vyriausioji specialistė Diana Martinaitienė. Kultūros skyriaus   vyriausioji specialistė padėkojo bibliotekininkams už nuoširdų bendradarbiavimą.

Visus džiugiai nuteikė Šiaulių rajono kultūros centro Gilaičių filialo Kužių salės meno vadovės Kristinos Lučinskaitės atlikta daina.

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus informacija

Nuotraukos Robertos Rasikienės

Total
0
Dalinasi
Related Posts