Baigti vykdyti būsto pritaikymo neįgaliesiems darbai

Kasmet Šiaulių rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą, vykdo būsto pritaikymo neįgaliesiems darbus.  Būsto pritaikymo darbai vykdomi vadovaujantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103 ,,Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“

Būsto pritaikymo neįgaliesiems darbų išlaidos yra dengiamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto  ir savivaldybės biudžeto lėšų, prisidėti gali ir pats pareiškėjas.

Šiaulių rajono savivaldybei 2023 metais iš valstybės biudžeto būstų pritaikymui neįgaliesiems skirta  65525,34 Eur. Savivaldybė skyrė  45000,00 Eur. 2023 m. patvirtintoje būsto pritaikymo eilėje – 23 pareiškėjai.

Būsto pritaikymo neįgaliesiems darbai vykdyti Kuršėnuose, Kužių, Meškuičių bei Šiaulių kaimiškojoje seniūnijose.

Visus metus iš gautų valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų yra skiriamas finansavimas 12 keltuvų, įrengtų Šiaulių rajono neįgaliesiems, priežiūrai ir remontui.

Atsižvelgiant į patvirtintą būsto pritaikymo eilę ir einamiesiems metams skirtas lėšas, 2023 metais buvo numatyta pritaikyti 7 būstus, iš jų vienas pareiškėjas pateikė prašymą būstą pritaikyti savarankiškai. Metų eigoje buvo pateikti dar 2 prašymai dėl savarankiško būsto pritaikymo.  

Pritaikant būstus neįgaliesiems atlikti šie darbai: patalpų, skirtų asmens higienai pritaikymo darbai, įrengiami dušai – trapai, sumontuotos atlenkiamos dušo kėdutės, ranktūriai, atlikti durų angų platinimo darbai, atlikti dėl būsto pritaikymo atsiradę būtini apdailos  ir remonto darbai; įrengta nuovaža, palengvinant neįgaliajam, judančiam neįgaliojo vežimėliu, patekimą į būstą, finansuotas dviejų keltuvų pirkimas. Kompensuotos pačios asmens įrengto būsto pritaikymo išlaidos, pritaikant patalpą, skirtą asmens higienai.  

Šiaulių rajono savivaldybės informacija

Zigmo Ripinskio nuotr.

Total
0
Dalinasi
Related Posts