Aukcioną sustabdė pastato savininkų teisių perėmėjai  

TEMA


 

Paskutiniame rajono Tarybos svarstymui buvo pateiktas klausimas dėl administracinio pastato ir garažo, esančių Aušros alėjoje 21, Šiaulių mieste bei ligoninės pastato Gruzdžių miestelyje įtraukimo į  Viešame aukcione parduodamo Šiaulių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašą. Tačiau posėdyje pasirodęs atkurtos Tautininkų sąjungos atstovas informavo, jog pastatas Aušros alėjoje statytas už jų Lietuvių tautininkų sąjungos lėšas ir turėtų būti grąžintas šios organizacijos teisių perėmėjai.

Sustabdė aukciono plaktuką

Turto valdymo skyriaus vedėjui Alfredui Budriui pristačius klausimą posėdyje ir pasakius, kad komitetai tam klausimui pritarė, posėdžiui pirmininkaujantis rajono meras Antanas Bezaras informavo, jog žodžio prašo svečias iš Vilniaus, kuris nori pasakyti kažką svarbaus.

Į tribūną pakilo Nepriklausomybės akto signataras, ekonomikos mokslų daktaras, buvęs Tautininkų sąjungos pirmininku Audrius Rudys.

Kreipdamasis į Tarybos narius jis pasakė: „Mane pasiekė informacija, kad į privatizuojamųjų objektų sąrašą norima įtraukti pastatą Aušros alėjoje 21. Tačiau aš nežinau, ar svarstant komitetuose, buvo atkreiptas dėmesys, jog prieškario metais pastatas buvo pastatytas už Lietuvių tautininkų sąjungos lėšas ir buvo nacionalizuotas?“, – klausė Tarybos narių signataras.

Iš storoko voko traukdamas dokumentus, svečias tęsė: „Štai čia yra dokumentai, kuriuose yra nurodyta, jog pastatas yra statytas už Lietuvių tautininkų sąjungos narių bei surinktas lėšas. Čia taip pat yra ir 1940 metų liepos 20 dienos „Neveikiančių draugijų turto paskirčiai nustatyti komisijos“ sprendimas, kuriuo Lietuvos tautininkų sąjungos nekilnojamas turtas Šiauliuose, pinigai ir inventorius buvo perduoti Lietuvos komunistų partijai su visomis teisėmis ir prievolėmis. Vėliavą, ženklus, spaudus ir kitus dokumentus, galinčius turėti kokią nors reikšmę, nuspręsta paimti Kauno apskrities viršininko žinion.“.Rimkus Tarybos narius informavo, jog 1991 metų pradžioje atkurta Lietuvių tautininkų sąjunga kreipėsi į Šiaulių miesto valdybą prašydama grąžinti pastatą Tautininkų sąjungai, kaip teisėtai savininkei.

„Tačiau dėl tuo metu veikusių nekilnojamojo turto grąžinimo nuostatų, jeigu norimi grąžinti nacionalizuoti objektai yra naudojami kultūros, švietimo reikalams, jie tiesiog natūra negrąžinami. Šiaulių miesto valdyba tautininkams atsiuntė raštą, kad pastatas yra Šiaulių rajono kultūros namų balanse, o patalpomis naudojasi įvairios Šiaulių rajono organizacijos ir restitucija neįvyko. Pagal tuo metu galiojusius įstatymus tai buvo teisėtas ir teisingas atsakymas Tautininkų sąjungai. Bet dabar kultūros ir švietimo įstaigos iškraustomos ir pastatas nebetarnauja kultūrai ir jį ruošiamasi parduoti. Vadinasi, dabar pirmiausia turėtų būti svarstomas grąžinimo tautininkams, kaip prieškariu turėtos nuosavybės savininkams, klausimas. Čia yra nemažai dokumentų, įrodančių pastato kilmę“, – rajono Tarybos nariams teigė signataras, pakeldamas į viršų voką su dokumentais.

Pardavimas atidėtas

Rudys Tarybos nariams sakė: „Aš jūsų prašau atidėti sprendimą šio pastato klausimu. Tautininkų sąjunga dės visas pastangas susigrąžinti pastatą“

Tarybos narių jis prašė „būti teisingais“, nes tautininkai esą tik vakar sužinojo, kad pastatas yra parduodamas ir nori laiko parengti dokumentus, kad pastatas būtų sugrąžintas jiems.

„Situacija įdomi…“ – po tokios signataro kalbos replikavo meras .

Savivaldybės Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė  buvo paprašyta pirminio komentaro – kaip toliau elgtis.

Vedėja teigė: „Tautininkų sąjunga iš karto negalės pateikti prašymo grąžinti turto, nes yra praleistas nuosavybės grąžinimo terminas, todėl tautininkai turės kreiptis į teismą dėl termino atnaujinimo prašymui pateikti. Jeigu teismo sprendimas bus teigiamas ir bus atnaujintas terminas prašymui pateikti, tada bus svarstoma, ar yra reikiami dokumentai. Tai labai ilgas procesas“.

Savivaldybės teisininkei pasiūlius „atidėti klausimo svarstymą tam tikram laikui, nes neterminuotas atidėjimas tik vilkintų klausimo sprendimą“, Tarybos nariai ėmėsi svarstyti atidėjimo terminus.

Tarybos narys „valstietis“ Arūnas Grubliauskis Tautininkų sąjungos atstovams sakė, jog „niekas taip greitai nesigauna“, todėl siūlė priimti sprendimą tokį, koks yra pateiktas projekte, o jei tautininkai kreipsis į institucijas ar Tarybą, jį bus galima sustabdyti – išbraukti iš privatizuojamųjų objektų sąrašo.

Konservatorius Alfredas Jonuška į tai replikavo: „Kam daryti žingsnį į priekį, o vėliau – atgal? Reikia duoti laiko išsiaiškinti, nes restitucija nebuvo įvykdyta ir pastatas grąžintas savininkams“.

Darius Ramančionis pasiūlė klausimo svarstymą atidėti, o Martynas Rusteika teigė, kad „turime savo planų dėl pastato paskirties, todėl ilgai atidėlioti sprendimo nereikėtų“ ir pasiūlė trijų mėnesių terminą.

Vaclovas Motiejūnas kvietė visus mąstyti ir suteikti šešių mėnesių terminą, nes „dabar vasarą sunku rasti ir advokatų, ir teisėjai atostogauja“.Jonuška pritarė bendrapartiečiui ir siūlė: „Reikia suteikti realius šansus, nerodyti nepadorios iniciatyvos – atimt, parduot, pasipelnyt. Ateis laikas ir privatizuosim, jei niekas nepajudės“.Rudys į Tarybos narių svarstymus reagavo: „Man priimtinas, bet koks iš šių pasiūlymų. Jei mes būsim apsileidę ir nieko nedarysim, tai jūs galėsit imtis savo veiksmų“.

Po kelių balsavimų buvo nuspręsta – klausimo svarstymą atidėti trims mėnesiams.

Nepriklausomybės akto signataras A. Rimkus dar sykį pasitikslino: „Ar aš gerai supratau, kad tie trys mėnesiai yra tam, kad procesas prasidėtų, tačiau jokiu būdu, kad jis būtų baigtas. Po trijų mėnesių Taryba vėl sugrįš prie šio klausimo, jeigu mes nesiimsim jokių veiksmų pastato grąžinimui“.

„Taip“, – patvirtino rajono meras.

Juridiniai procesai vyksta

Tautininkų sąjungos pirmininkas Sakalas Gorodeckis „Kuršėnų krašto žinioms“ patvirtino, jog archyvuose buvo pasikelta medžiaga dėl pastato statybos ir nacionalizacijos, pasamdyti advokatai. Rasti dokumentai, kurie patvirtina, jog pastatas Aušros alėjoje 21 statytas už Lietuvių tautininkų sąjungos Šiaulių krašto valdybos lėšas.

Jis patvirtino, jog Tautininkų sąjunga yra oficialiai pripažinta Lietuvių tautininkų sąjungos teisių perėmėja.

Saulius JUŠKEVIČIUS
Autoriaus nuotr.

 

Total
0
Dalinasi
Related Posts