Atnaujinama rajono sporto infrastruktūra telkia sporto bendruomenę

Šiaulių rajono savivaldybė per keletą metų atnaujino dalį svarbiausių Šiaulių rajono sporto objektų, kurie ilgus metus buvo labai prastos būklės.

2018 metų rudenį, kaip tik mokyklos 45-ojo jubiliejaus proga  buvo baigta suremontuota Kuršėnų sporto mokyklos pastato išorė, šiemet – baigtas modernizuoti administracinis pastatas prie Daugėlių stadiono. Dar laukia ir paties stadiono atnaujinimas, taip pat tikimasi pagal projektą atnaujinti ir Kuršėnų sporto mokyklos vidaus patalpas, kol kas mokyklos vidui atnaujinti finansavimą dar tikimasi gauti.
Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras, Savivaldybės administracijos direktorius Gipoldas Karklelis pastaruoju metu ne kartą lankėsi Kuršėnų sporto mokykloje, drauge su mokyklos direktore Ilona Vaičiuliene, treneriais apžiūrėjo suremontuotus ir dar remonto laukiančius objektus.
Pastaruoju metu didelio sportininkų dėmesio sulaukė modernizuotas administracinis Daugėlių stadiono pastatas, kuris yra pritaikytas sporto, laisvalaikio ir bendruomenės poreikiams. Pastatas iš pagrindų atnaujintas ir jau kelis mėnesius tarnauja sporto reikmėms. Persirengimo patalpomis aktyviai naudojasi ne tik sporto mokyklos jaunieji sportininkai, bet ir futbolo mėgėjų lygos varžybose, organizuojamose Daugėlių stadione, dalyvaujantys suaugusieji sportininkai.
Rajono vadovai ne kartą vyko pasižiūrėti, kaip pastatas atrodė iš karto po remonto, taip pat kaip atrodo atnaujintos patalpos, kai pastatu jau kelis mėnesius intensyviai naudojasi vaikai, jaunimas ir suaugusieji.
Iki modernizavimo persirengimo patalpų stadiono administraciniame pastate fizinė būklė buvo labai prasta.     Dabar vaizdas visiškai pasikeitęs. Šiaulių rajono savivaldybės vadovai įsitikino, kad atnaujintomis stadiono persirengimo patalpomis naudojamasi aktyviai – vyksta vaikų ir suaugusiųjų varžybos, tačiau patalpos tausojamos, palaikoma švara ir tvarka, sportininkai, Kuršėnų sporto mokyklos administracija vieni kitus paragina susitelkti tausojant atnaujintas patalpas, kad jos kuo ilgiau tarnautų rajono sportininkų bendruomenei.
Už daugiau nei 120 tūkstančių eurų, skirtų iš Europos regioninės plėtros fondo ir Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto, atnaujintas stadiono administracinio pastato stogas, pakeistos durys ir langai, atliktas vidaus patalpų remontas, atlikti santechnikos, elektros tinklų remonto/keitimo darbai, įrengtos dušinės, persirengimo patalpos, kabinetai. Sportininkams čia malonu užeiti, jie patys stengiasi palaikyti tvarką. 
Atnaujinus pastatą, dabar pagal projektą tikimasi gauti lėšų ir paties Daugėlių stadiono renovacijai: akivaizdu, kad būtina keisti bėgimo takų dangą, atnaujinti stadiono infrastruktūrą.
Taip pat rajono vadovai apžiūrėjo ir Kur­šė­nų spor­to mo­kyk­los pastatą. Pas­ta­to išo­rė­je pa­keis­tos sto­go si­jos, dan­ga, su­re­mon­tuo­ti laip­tai, pa­keis­ti lan­gai, elekt­ros ins­ta­lia­ci­ja, pa­sta­tas per­da­žy­tas, su­dė­tos nau­jos du­rys. Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė šiems dar­bams sky­rė 300 000 eu­rų.
Nors išorė suremontuota, kol kas trūksta vidaus remonto. Dalį vidaus patalpų mokykla susiremontavo savo jėgomis, tačiau būtina atnaujinti ir sporto sales, kitas patalpas.

Šiaulių rajono savivaldybės mero padėjėja Rita Žadeikytė


Total
0
Dalinasi
Related Posts