Atidaryti nauji Varputėnų globos namai savais jau tapo 16-ai žmonių

Spalio 16 d. surengtas iškilmingas naujų globos namų Varputėnuose atidarymas. 23-ies vietų naujuose globos namuose jau įsikūrė 16 žmonių, 13 iš jų – iš Šiaulių rajono, taip pat sukurtos 7 naujos darbo vietos, suremontuota dalis tarybiniais laikais ūkio kontorai ir kultūros namams statyto pastato. Tai jau antri Linos ir Vitalijaus Žalių šeimos įkurti globos namai Šiaulių apskrityje – trejus metus jų privatūs globos namai jau veikia Kepaliuose.
Lina ir Vitalijus Žaliai į šventę susirinkusių svečių akivaizdoje džiaugėsi ne tik naujai įkurtais namais, bet ir Šiaulių rajono savivaldybės pagalba. „Dažniausiai būna taip, kad valdžia, verslas, gyventojai dirba kas sau. Į Šiaulių rajono savivaldybės duris nereikėjo ilgai belstis patarimų, pagalbos. Svarbiausia, norint ką nors sukurti, yra įsiklausyti vieniems į kitus. Kai išgirstame vieni kitus – tada galima kurti, statyti, veikti ir tikslas bus pasiektas“, – dėkojo rajono vadovams Lina ir Vitalijus Žaliai, sakydami, jog Šiaulių rajono savivaldybės pagalba ir palaikymas skiriamas dirbantiems ir kuriantiems.
Šventėje dalyvavę Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras ir administracijos direktorius Gipoldas Karklelis, kirpdami simbolinę juostelę, džiaugėsi Linos ir Vitalijaus Žalių šeima, kuri pasiryžo Varputėnuose atidaryti senelių globos namus.
Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras kalbėjo, kad globos namų kūrėjai pasirinko būti ramsčiu ir paguoda, globėjais ir pagalbininkais gyvenimo saulėlydį sutinkantiems. Meras palinkėjo nepristigti kantrybės, nepamiršti pagarbos, nepagailėti meilės, neprarasti vilties. „Linkiu, kad apie Varputėnų globos namus šių namų gyventojai sakytų: maistas – kaip namie, šilta ir gera – kaip namie, meilės ir dėmesio – kaip iš pačių artimiausiųjų. Kad visi čia dirbantys ir gyvenantys jaustų – tai yra namai, kuriuose gera, ramu ir saugu. Linkiu, kad Jūsų kilnų darbą palaimintų Dievas ir jį įvertintų žmonės“, – sakė meras Antans Bezaras.
Administracijos direktorius Gipoldas Karklelis, kreipdamasis į šventės dalyvius, prisiminė, kad anksčiau, pravažiuojant keliu pro Varputėnus, visada pagalvodavo – tokia graži vieta, toks didelis pastatas, o jame tiek nedaug bebuvę gyvybės.
„Labai džiaugiamės, kad atsirado Varputėnuose darbštūs, iniciatyvūs žmonės, kurie pastatą prikėlė naujam gyvenimui“, – linkėdamas, kad naujiesiems globos namams viskas gerai sektųsi, sakė Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius Gipoldas Karklelis.
Į šventę atvykusi Seimo narės Rimos Baškienė padėjėja Ada Grakauskienė perdavė parlamentarės dovanas ir tikėjimą, kad šie namai bus jaukūs visiems – gyvenantiems, atvykstantiems aplankyti artimųjų bei šio pastato darbuotojams.
Į atidarymą atvyko ir šių namų statytojas Stanislovas Dovtartas, vadovavęs Varputėnų tarybiniam ūkiui tuo metu, kai didžiulis pastatas buvo statomas kultūros, ūkio reikmėms. Didelio pastato reikėję, nes Varputėnuose tuo metu gyveno daug žmonių. Užsiminta, kad nepriklausomybės atgimimo laikais būta ir įvykių, primenančių trilerį, kai puikų pastatą norėta perimti, privatizuoti.
Atidarymo proga Varputėnų globos namų įkūrėjus ir kolektyvą sveikino ir džiaugėsi dar viena labai reikalinga rajone globos įstaiga Kuršėnų ligoninės direktorė Renata Noreikaitė ir Kuršėnų pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Vilma Plaušinaitienė, Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos seniūnė Edita Mileikienė ir jos pavaduotoja Aušra Doveikienė.
Globos namus pašventino ir palaimino Varputėnų parapijos klebonas Eimutis Marcinkevičius, socialinė darbuotoja Romena Kalinauskaitė, Varputėnų bendruomenės pirmininkė Danutė Rupšienė, Varputėnų bibliotekos, kuri veikia tame pačiame pastate, bibliotekininkė Vida Bernotienė, taip pat besidžiaugiantys atgaivintu pastatu Varputėnų gyventojai.
Svečiams pristatyta globos namų direktoriaus pavaduotoja Asta Žalienė, pabrėžta, kad pavaduotojos ir įkūrėjų pavardės tik sutampa.
Svečiai apžiūrėjo globos namų patalpas. Kai kuriuose kambariuose įkurta ir dalelė buvusių namų – su iš namų atsivežtais baldais, kai kuriais daiktais, paveikslais. Yra ir vaikštančių, ir jau nebesikeliančių iš ligos patalo žmonių.

Šiaulių rajono savivaldybės mero padėjėja Rita Žadeikytė


Total
0
Dalinasi
Related Posts