Asbesto turinčių atliekų pristatymo į atliekų sąvartyną tvarka

Asbestas – viena pavojingiausių medžiagų, kurios turintys gaminiai dėl tam tikrų savo savybių, pavyzdžiui, izoliacinių ar atsparumo cheminėms medžiagoms, Lietuvos statybų sferoje seniau buvo itin „madingi“ ir plačiai naudojami, todėl nenuostabu, kad norint išvysti šios medžiagos pavyzdžių ant realių pastatų, nereikia ilgai ieškoti. Ši medžiaga kelia labai didelį pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, todėl jos turinčių gaminių gamyba ir patekimas į rinką Europos Sąjungoje ir Lietuvoje yra uždrausti. Tokią kancerogenų turinčią medžiagą vežant į utilizavimo vietą privaloma laikytis tam tikrų saugumo taisyklių, todėl nuo 2021 m. spalio 7 d. asbesto turinčios atliekos, vadovaujantis 2006 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro priimtu įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“  į Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyną (Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r.) bus priimamos tik atitinkamai supakuotos.

Šiaulių regiono fiziniai ir juridiniai asmenys pristatydami tokio pobūdžio statybines medžiagas, tai yra šiferį (atliekų kodas – 17 06 05) ir izoliacines medžiagas (atliekų kodas – 17 06 01), privalo jas sandariai supakuoti: šiferiniai lakštai ir/ar šiferio laužas (smulkus) turi būti supakuoti į maišus ar kitą sandarią pakuotę ir/arba sudėtas ant padėklų bei sandariai apvyniotas plastikine pakavimo plėvele. Minėtos atliekos turi būti iškraunamos tik Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno atliekų priėmėjos-kontrolierės nurodytoje vietoje ir laikantis visų saugumo reikalavimų, kad neplyštų plėvelė ar kita pakuotė, kurioje yra supakuotos asbesto turinčios atliekos.

Atliekos į sąvartyną iš juridinių asmenų priimamos pagal sudarytas atliekų priėmimo ir apdorojimo sutartis tarp atliekų turėtojų/vežėjų ir ŠRATC. Atliekų pristatymo metu pateikiama užpildyta ir pasirašyta atliekų priėmimo deklaracija. Fiziniai asmenys, atvežę asbesto turinčias atliekas į sąvartyną, nurodo kokias atliekas atvežė, o atliekų priėmėjas-kontrolierius patikrina atliekas ir užpildo atliekų priėmimo deklaraciją, kurioje nurodomas atliekų turėtojo vardas, pavardė, asmens dokumento numeris.

Visą kitą informaciją apie atliekų priėmimą ir Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno darbo laiką rasite www.sratc.lt.

ŠRATC informacija ir iliustracija

Total
0
Dalinasi
Related Posts