Aptartos socialinių išmokų ir socialinių paslaugų naujovės

Rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus ir seniūnų, socialinių darbuotojų susitikime buvo pristatyti socialinių išmokų ir socialinių paslaugų teisinio reguliavimo pokyčiai.

Piniginės paramos naujovės

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Birutė Jaškauskienė informavo apie piniginės socialinės paramos teikimo naujoves, t. y. Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos ir Dovanos (išmokos) kūdikiui skyrimo rajono savivaldybėje tvarkos aprašų pakeitimus, vaiko išmokos ir tikslinių kompensacijų kompensuojamųjų sumų išmokėjimus. Pakeitus Dovanos (išmokos) kūdikiui skyrimo rajone tvarkos aprašą, teisę į dovaną (išmoką) turi šeima, kurios bent vienas iš tėvų gyvenamąją vietą deklaravo Šiaulių rajono savivaldybėje ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki kūdikio gimimo.

Nemokamas maitinimas, asmeninis asistentas

Susitikime Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Savickė papasakojo apie Socialinės paramos mokiniams įstatymo bei rajono savivaldybės teisės aktų pakeitimus. Buvo pasidžiaugta, kad įstatymo pakeitimas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. suteikia teisę visiems mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą (priešmokyklinukams) ir  pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (pirmokams), galimybę gauti nemokamą maitinimą (pietus), nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

V. Savickė taip pat informavo apie Vyriausybės pritarimą siūlymui asmeninės pagalbos poreikį įvertinti kaip vieną iš specialiųjų poreikių rūšių. Kaip bandomasis projektas, finansuojamas ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, asmeninio asistento pagalba neįgaliesiems Šiaulių rajone pradėta teikti nuo šių metų. Pastebėtas išaugęs šios paslaugos poreikis rajone. 2020 metų Užimtumo didinimo programoje numatytas asmeninio asistento paslaugos teikimas neįgaliesiems suteikė galimybę Socialinių paslaugų centre įdarbinti 8 asmenis, kurie galės 4 mėnesius šešiolikai asmenų teikti asmeninio asistento paslaugą. Planuojama, kad iki metų pabaigos šia paslauga rajone bus pasinaudoję 32 asmenys.

Pristatytos naujovės

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Irena Simanauskienė pristatė Paslaugų kokybės kontrolės tvarkos aprašą, kuris leis įvertinti Šiaulių rajono savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybę.

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Laukienė kalbėjo apie vaiko laikinosios globos (rūpybos) organizavimo pakeitimus, vaiko laikinąją priežiūrą tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą prašymu.

Naujas paslaugas – laikino atokvėpio paslauga vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims bei pagalbą priimant sprendimus – pristatė Socialinės paramos skyriaus mentorė Silva Timinskienė.

Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Jolanta Šiuparienė pasakojo apie naują vykdomą projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia plėtra Šiaulių rajono savivaldybėje“, kvietė seniūnus ir socialinius darbuotojus diskusijai.

Buvo aptartos dažniausiai kylančios problemos ir ieškota būdų, kaip jas spręsti.

Susitikime taip pat dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Regina Rupšienė ir rajono vicemeras Česlovas Greičius, kurie padėkojo susirinkusiems už jų darbą ir palinkėjo sėkmės sprendžiant socialinius klausimus.

„Kuršėnų krašto žinių“ inf.

Ritos ŽADEIKYTĖS nuotr.

Total
0
Dalinasi
Related Posts