Aplinkos ministras Simonas Gentvilas su valdžios atstovais ir žemdirbiais aptarė organinių ir neorganinių trąšų naudojimo probleminius klausimus

Kuršėnų žemės ūkio bendrovėje lankėsi aplinkos ministras Simonas Gentvilas. Susitikime dalyvavo Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Pranckietis, Seimo narė Rima Baškienė, Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius Jonas Sviderskis, Šiaulių krašto ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimundas Miknevičius, žemės ūkio, verslo atstovai. Svečius pasitiko Kuršėnų žemės ūkio bendrovės vadovas Vladas Kriaučiūnas. Susitikimo tikslas su Šiaulių regiono ūkininkais aptarti, kaip tvarkyti mėšlą ir kitas trašas, užtikrinti vandenviečių apsaugą.

Pasak aplinkos ministro Simono Gentvilo, tokiais specifiniais klausimais, kaip mėšlo tvarkymas, neužtenka pasirašyti potvarkius – būtina pačiam patirti, kaip veikia gamtiniai procesai gyvulininkystės srityje ir kodėl traukiasi gyvulius auginantys šalies ūkiai. Susitikimo dalyviams Kuršėnų žemės ūkio bendrovės vadovas Vladas Kriaučiūnas aprodė karvių fermas, papasakojo kaip tvarkomasi su mėšlu, vandens panaudojimu.
UAB „Ginkūnų agrofirma“ vadovas Arūnas Grubliauskis kalbėjo, jog problemos gyvulininkystėje yra ir jos sunkiai sprendžiamos ministerijų lygmenyje.

„Du buvę ministrai pasirašė mėšlo tvarkymo naują nutarimo redakciją, kuri nederinta su žemdirbiška visuomene. Įkelta didelių reikalavimų, kurie yra visiškai nelogiški, ūkininkams nesuprantami, deja praėjo jau du metai naujos valdžios ir niekas nepakeista“, – kalbėjo Arūnas Grubliauskis ir pridūrė, jog susitikimo su ministru metu norėsime išgirsti kokie bus organinių trašų reglamentavimo pakeitimai.

Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras pažymėjo, jog mėšlo tvarkymo problema yra aktuali. Susitikime dalyvavę žemdirbiai tikisi pasikeitimų teisiniame reguliavime.

Susitikimą organizavęs Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius Jonas Sviderskis sakė, jog ir buvo tikslas ne tik šį ministrą, bet ir į valdžią ateinančius naujus žmones supažindinti su realiu gyvenimu kaime.

„Sklando tokia nuomonė, kad didžiausias teršėjas yra žemės ūkis, bet tai netiesa. Mes nevežėme į ūkį, kuris kvepia dažais. Kuršėnų ŽŪB didelį gyvulių kiekį laiko tvartuose, kurie jau reikalauja rekonstrukcijų, kapitalinių įdėjimų ir šiandien valdžios pasakymas, kad mes žemės ūkį remiame, mokamos tiesioginės išmokos ir kt. – yra niekinis ta prasme, kad nėra jokių priemonių kaip tą kaimą paremti. Dažnai baksnojame į Europos Sąjungą, kad Lietuvoje tiesioginės išmokos, yra tris kartus mažesnės už kitas valstybes. Kaimynai latviai į vienos fermos statybą investuoja milijoną eurų, o mes – tik penkiasdešimt tūkstančių eurų. Tai yra labai mažai“, – savo nuomonę išsakė Jonas Sviderskis Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius.

„Aplinkos ministerijos pozicija vienareikšmė – teisinis reguliavimas turi būti aiškus ir tikslus, kad įgyvendintume Nitratų direktyvos nuostatas“, – sakė ministras Simonas Gentvilas. apsilankęs Kuršėnų žemės ūkio bendrovėje, kur apžiūrėjo, kaip laikomi galvijai, tvarkomas mėšlas. Jo nuomone reikia palengvinti mėšlo naudojimą ir sudaryti sąlygas žemdirbiams pereiti nuo mineralinių azotinių trašų prie mėšlo naudojimo.
Dabar, ministro žodžiais, yra reali grėsmė, kad Lietuvai gali būti pritaikytos sankcijos už tai, kad didele dalimi dėl problemų žemės ūkio sektoriuje Nitratų direktyva įgyvendinama netinkamai. Pavyzdžiui, dabartiniai reikalavimai, kaip laikyti mėšlą rietuvėse, yra per siauri. Be to, nėra kontroliuojama, kaip jų laikomasi.

Susitikimo metu aptarti vis dar aktualūs vandens naudojimo, gręžinių ir karjerų įrengimo bei eksploatavimo klausimai.

Kultūros skyriaus specialistas Zigmo Ripinskis

Nuotraukos autoriaus

Total
0
Dalinasi
Related Posts