Apie svarbiausius subsidijos mokėjimo tvarkos pokyčius

Kinta kompensavimo dydis: 

  • kompensuojama 100 proc. nuo darbdavio apskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau kaip 1,5 MMA
  • priskaičiuotas darbo užmokestis negalės būti didesnis negu užimto asmens darbo sutartyje iki karantino paskelbimo dienos nustatytas darbo užmokestis. 

Keičiasi mokėjimo trukmė:  

  • subsidija bus mokama, kol tęsis karantinas ir 1 mėnesį po jo. 

Kokius dokumentus ir kokiais terminais teikti?  

1. Kreipiantis dėl subsidijos skyrimo pirmą kartą, teikiami šie dokumentai (iki mėnesio pabaigos už praėjusį mėnesį): 

a) užpildytas ir pasirašytas nustatytos formos PASIŪLYMAS įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę dėl Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 21 dalyje nustatytos subsidijos darbo užmokesčiui gauti. Naują formągalima rasti čia:https://uzt.lt/kas-keisis-del-prastovu-subsidiju-darbdaviams-nuo-sausio-1-d/;  

b) užpildytas ir pasirašytas nustatytos formos PRAŠYMAS išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už darbuotojus, kuriems DK 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta prastova. Naują formą galima rasti adresu: https://uzt.lt/kas-keisis-del-prastovu-subsidiju-darbdaviams-nuo-sausio-1-d/

Pastaba: teikiant elektroninius dokumentus, reikia teikti Excel formatu užpildytą prašymą ir kartu su kitais dokumentais, bendrame pakete, pasirašytą el. parašu, pateikti Užimtumo tarnybai; 

c) DOKUMENTŲ, PATVIRTINANČIŲ PRASTOVOS PASKELBIMĄ, patvirtinta kopija

Svarbu: ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po prastovos atšaukimo ar jos termino suėjimo Užimtumo tarnybai reikia pateikti dokumento(-ų), patvirtinančio(-ų) prastovos atšaukimą ar jos termino suėjimą, kopiją(-as); 

d) DARBO UŽMOKESČIO UŽ PRAĖJUSĮ MĖNESĮ IŠMOKĖJIMĄ kiekvienam darbuotojui pagrindžiantys dokumentai (banko išrašas arba pavedimo elektronine bankininkyste kopija, patvirtinta darbdavio parašu, mokėjimo pavedimo kopija, mokėjimus atliekant ne elektroninėmis priemonėmis, arba kasos išlaidų orderio kopija, mokėjimus atliekant grynaisiais pinigais).  

2. Kreipiantis dėl subsidijos kitais mėnesiais (kreipiamasi iki mėnesio 15 dienos), teikiami aukščiau b, c ir d punktuose nurodyti dokumentai.  

Labai svarbu: prieš pateikiant dokumentus dėl subsidijos gavimo, prašome deklaruoti duomenis „Sodros“ sistemoje. Pagal programinius nustatymus, klientui neatsiskaičius su „Sodra“, mokėjimų vykdyti negalime. 

Atkreipiame dėmesį, kad Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 21 dalyje nurodyta nuostata, kad užimtam asmeniui priskaičiuotas darbo užmokestis negali būti didesnis negu užimto asmens darbo sutartyje iki karantino paskelbimo dienos nustatytas darbo užmokestis, netaikoma, jeigu darbo užmokestis padidėjo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto 2021 m. taikomo minimaliosios mėnesinės algos dydžio.  

  • Tai reiškia, kad tiems darbuotojams, kurių darbo sutartyje iki karantino paskelbimo buvo nurodytas MMA dydis arba MMA ir priedai, už sausio ir tolimesnius mėnesius subsidija skaičiuojama nuo naujo MMA dydžio. 
  • Jei prieš karantiną darbo sutartyje buvo nurodytas fiksuotas ir didesnis nei MMA darbo užmokestis, bet jis buvo mažesnis nei naujas MMA dydis – skaičiuojama tik nuo naujo MMA dydžio (pvz., jei atlyginimas iki karantino buvo 630 eurų, o nuo naujų metų jis padidintas iki 665 eurų – skaičiuojama nuo 642 eurų). 
  • Jei prieš karantiną darbo užmokestis buvo didesnis nei naujas MMA dydis ir jį darbdavys dar labiau padidina, skaičiuojama nuo to darbo užmokesčio, kuris buvo nurodytas iki karantino. 


Kur ir kokiais būdais kreiptis dėl subsidijos skyrimo? 

  • Dėl subsidijos skyrimo reikia kreiptis į Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamentą, kurio veiklos teritorijoje registruota darbdavio buveinė. 
  • KREIPTIS GALIMA pateikiant nurodytus dokumentus el. paštu į Klientų aptarnavimo skyriaus el. paštą, pasirašius elektroniniu parašu arba siunčiant paštu į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių, kurio teritorijoje įmonė yra registruota. Šiaulių Klientų aptarnavimo departamento el. pašto adresas – siauliai@uzt.lt 
  • Pažymėtina, kad nepasirašyti arba netinkamai pasirašyti dokumentai bus grąžinami juos pateikusiam darbdaviui tikslinti. Nagrinėjami tik tinkamai pasirašyti dokumentai (paprastu arba elektroniniu parašu). 
  • Kilus klausimų, kreipkitės į Klientų aptarnavimo skyrių. Kontaktus rasite čia: https://uzt.lt/konsultantai-subsidija/ 

Laiško temoje prašome nurodyti įmonės pavadinimą. Jūsų kruopštumas padės mūsų darbuotojams operatyviai paskirstyti dokumentus ir išmokos Jus pasieks greičiau. 

Užimtumo tarnybos informacija

Total
0
Dalinasi
Related Posts