Abiturientai: žinios įvertintos, atestatai įteikti  

 Rajone šią savaitę įteikti paskutiniai brandos atestatai. Juos šiemet gavo per 220 abiturientų, baigusių rajono gimnazijas ir VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla. Keturi moksleiviai džiaugiasi penkis egzaminus išlaikę šimtukais.

Trys šimtukininkai Kuršėnuose ir viena Gruzdžiuose

Penktadienį sėkmingai egzaminus išlaikę Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos moksleiviai skubėjo į Kuršėnų kultūros centrą, kur vyko brandos atestatų įteikimo šventė.

Po rajono ir gimnazijos vadovų sveikinimų, brandos atestatai buvo įteikti šimtukais anglų kalbos valstybinį egzaminą išlaikiusiems Benui Kiburtui, Faustui Padgurskiui, Justui Vazniui bei su pagyrimu gimnaziją baigusiai Ugnei Kundreckaitei.

Penktadienį brandos atestatai Gruzdžių Švenčiausiosios Trejybės bažnyčioje įteikti 28-iems Gruzdžių gimnazijos abiturientams. Tai jau 12-oji gimnazistų laida. Iš viso Gruzdžių mokyklą yra baigę 67-ios abiturientų laidos.

Kaip ir kasmet gimnazijos direktorius Juozas Vasiliauskas įteikė „Metų abiturientų“ nominaciją ir piniginę premiją geriausiam abiturientui. Šiemet „Metų abiturientu“ pripažintos dvi gimnazistės Monika Kundrotaitė  ir Algimanta Kundrotaitė. Abi abiturientės aktyviai dalyvaudavo  įvairiuose konkursuose, olimpiadose bei sėkmingai išlaikė brandos egzaminus. Labiausiai brandos egzaminais gali džiaugtis Monika Kundrotaitė, kuri gavo net du šimto balų įvertinimus. Taip brandos valstybiniuose egzaminuose buvo įvertintos jos žinios iš lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos.

Antradienio vakare brandos atestatai įteikti ir Gruzdžių gimnazijos Bazilionų skyriuje.

Gražų liepos 13-osios vakarą Kužių gimnazijos bendruomenė rinkosi į Kužių Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią. Čia brandos atestatai įteikti III gimnazijos laidos abiturientams, sėkmingai išlaikiusiems visus pasirinktus egzaminus.

Su švente sveikino Kužių Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonas kunigas Tomas Reinys, gimnazijos direktorė Roma Meinoriutė, klasės auklėtoja Jurgita Kragienė, gimnazistų artimieji ir draugai.

Brandos atestatai įteikti ir Meškuičių gimnazijoje.

Išlaikė prasčiau, tačiau to ir buvo tikėtasi

Šiemet rajono moksleiviai laikė trylika egzaminų.

Pasak rajono Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės Rasos Paulauskienės, šiemet rajone gauti penki šimtukai nėra prastas rezultatas, nes yra buvę ir metų, kai nebuvo nė vieno, tačiau yra buvę ir 13 šimtukų rajono mokyklose.

Šiemet lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą rajono moksleiviai išlaikė prasčiau, negu šalies moksleiviai.

„Valstybinį egzaminą laikė 141 kandidatas, tačiau 21 jis nebuvo sėkmingas. Šalyje neišlaikiusių egzaminą vidurkis – beveik 11 procentų, o rajone – beveik 15 procentų. Tarp neišlaikiusiųjų egzaminą 18 iš Kuršėnų L. Ivinskio ir trys iš Gruzdžių gimnazijos. Mokyklinį egzaminą laikė 91, tačiau 10 neišlaikė (po tris iš L. Ivinskio ir Meškuičių gimnazijų ir keturi iš Kuršėnų politechnikos mokyklos. Panašiai tokio skaičiaus neišlaikiusiųjų ir buvo tikėtasi, nes valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą buvo pasirinkę ir mokiniai, kurių metinis vidurkis buvo vos keturi ar penki balai. Pakartotinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą laikė 28 moksleiviai, tačiau trys ir vėl jo neišlaikė (du iš Kuršėnų politechnikos mokyklos ir vienas iš L. Ivinskio gimnazijos)“, – sakė R. Paulauskienė.

Pasak vyriausiosios specialistės, 25 išlaikiusieji egzaminą išlaikė gana žemais balais: 17 ketvertais, 7 penketais ir tik vienas šešetu.

„Iš pasirenkamų egzaminų daugiausia abiturientų pasirinko anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą. Jį laikė 155 abiturientai. Po vieną moksleivį iš Gruzdžių ir L. Ivinskio gimnazijų jo neišlaikė. Iš 149 laikiusių matematikos valstybinį brandos egzaminą neišlaikė 21. Daugiausia neišlaikiusiųjų – Gruzdžių gimnazijoje (10), L. Ivinskio gimnazijoje – 9, o Meškuičių gimnazijoje – 2. Istorijos egzamino iš 87 abiturientų neišlaikė trys (du L. Ivinskio gimnazijoje ir vienas Meškuičių)“, – sakė ji.

Rajone išlaikė visi

Pasak R. Paulauskienės, džiugu, kad šiemet valstybinius biologijos, geografijos, informacinių technologijų, fizikos, rusų kalbos bei mokyklinius menų bei technologijų egzaminus išlaikė visi pasirinkusieji.

Biologijos valstybinį egzaminą rajone laikė 54 abiturientai. Šalyje egzaminą laikė 6579 abiturientai. 44 gavo šimtukus, o 1059 – nuo 86 iki 99 balų. Rajone šimtukų nebuvo, o 3 moksleiviai gavo 86-99 balus

Valstybinį geografijos egzaminą rajone laikė 37 moksleiviai. Šalyje egzamino neišlaikė 62 mokiniai. Tarp išlaikiusiųjų 15 gavo šimtukus, o 147 surinko nuo 86 iki 99 balų. Rajone 86-100 balų negavo nė vienas mokinys.

19 mokinių laikė valstybinį informacinių technologijų egzaminą. Šalyje egzaminą išlaikė 2341 abiturientas. 111 gavo šimtukus, o 281 – 86-99 balus. Rajone 1 mokinys surinko 86-99 balus

Fizikos valstybinį egzaminą rajone laikė 18 mokinių. Rajone 86-100 balų negavo nė vienas abiturientas. Šalyje egzamino neišlaikė 60 mokinių. 22 mokiniai gavo šimtukus, o 187 surinko nuo 86 iki 99 balų.

Rusų kalbos valstybinį egzaminą rajone laikė 2 abiturientai. 86-100 balų nesurinko nė vienas iš jų. Šalyje egzaminą laikė 1742 abiturientai. Šeši iš jų neišlaikė. 176 gavo šimtukus, o 645 surinko nuo 86 iki 99 balų.

Mokyklinį menų egzaminą rajone laikė 20 mokinių. 13 išjų gavo po 10, o 5 – po 9 balus. Šalyje vienas mokinys iš 1509 jo neišlaikė. Tarp išlaikiusiųjų dešimtukus gavo 737, o devintukus – 287 abiturientai.

Mokyklinį technologijų egzaminą rajone laikė 54, o šalyje – 6523 moksleiviai. 46 šalies abiturientai jo neišlaikė. Po 10 balų rajone gavo 13, o šalyje – 1370 abiturientų. Devintukais įvertinti 16 rajono ir 1495 šalies moksleiviai.

 

Saulius JUŠKEVIČIUS

 

 

Total
0
Dalinasi
Related Posts