Nauja skaitytojų aptarnavimo sistema Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekoje


Keičiantis ir tobulėjant įvairioms technologijoms, modernėja ir skaitytojų aptarnavimas bibliotekose. Greitas gyvenimo tempas palieka vis mažiau laiko žmonėms užsukti į biblioteką. Norėdama sutrumpinti skaitytojų sugaištamą laiką bibliotekoje ir palengvinti leidinių apyvartos apskaitą, Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka įgyvendina Lietuvos kultūros tarybos remtą projektą „Skaitytojų aptarnavimo technologinės sistemos įrengimas Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekoje“. Pagal jį Kuršėnuose įdiegta moderni radijo bangomis su identifikavimo atmintimi (sutrumpintai – RFID) valdoma skaitytojų aptarnavimo ir leidinių apskaitos sistema. Įdiegus šią sistemą mūsų paslaugų vartotojai norimo leidinio išdavimui ir / ar grąžinimui užtruks mažiau laiko ir ne visada bus priklausomi nuo bibliotekininko, nes paimtus leidinius galės grąžinti bet kuriuo jiems patogiu laiku, juos įmesdami į uždarą grąžinimo dėžę, pastatytą prie įėjimo į Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteką (Ventos g. 11A, Kuršėnai).
Projekto lėšomis taip pat įsigytos dvi vartotojų aptarnavimo procesų darbo stotys su instaliuota RFID technine ir programine įranga, mobilus leidinių paieškos ir inventorizavimo įrenginys bei elektroniniai praėjimo kontrolės vartai, įrengti prie pagrindinių durų su pranešimu apie galimą gaisrą. Jie, generuodami saugų ir žmogaus sveikatai bei jo asmeniniams prietaisams nekenkiantį elektromagnetinį lauką, ne tik vykdys lankytojų srauto apskaitą, bet ir užtikrins knygų saugumą, nes vagystės atveju įjungs aliarminį šviesos ir garso signalą bei užblokuos duris. Ši apsauga grindžiama ant knygų nugarėlių priklijuotomis RFID lipdėmis, kuriose įmontuota lustinė atminties mikroschema su informacija apie patį leidinį su jo išdavimo ir grąžinimo apskaita.
Įdiegę šias priemones pamatėme, kad jų nepakanka. Parengėme projekto paraišką antram šios technologinės sistemos finansavimo etapui. Gautos lėšos leistų 2020 m. įsigyti ne tik trūkstamą RFID lipdžių kiekį visam knygų fondui bei specializuotą brūkšninių kodų konvertavimo į RFID kodus darbo stotį, bet ir lankytojų savitarnos terminalą.
Tokia skaitytojų savitarnos sistema užtikrins žymų darbuotojų ir vartotojų aptarnavimo laiko taupymą bibliotekoje: skaitytojai galės grąžinti knygas, įmesdami į knygų grąžinimo dėžę, o savitarnos informacijos terminale patys vykdyti išleistų ar bibliotekoje turimų leidinių paiešką Lietuvos integralioje bibliotekų informacinėje sistemoje (LIBIS): sužinoti, kur jie padėti, pasiimti, grąžinti, o pavėlavus – mokėjimo terminale sumokėti delspinigius ar atsiskaityti už kitas paslaugas. Patogu dar ir tai, kad LIBIS sistema siunčia priminimus apie pasiimto leidinio grąžinimo termino pabaigą ir galimą jo automatinį pratęsimą.
Pabaigus įdiegti skaitytojų aptarnavimo technologinę sistemą bus automatizuoti leidinių išdavimo ir grąžinimo, fondų apsaugos, inventorizavimo, paieškos, ataskaitų ruošimo bei kiti bibliotekiniai procesai, geresnė atvirųjų fondų apsauga, optimizuotos laiko sąnaudos: bibliotekininkas greičiau, patogiau ir efektyviau aptarnaus skaitytojus, o patys skaitytojai turės leidinių išdavimo ir grąžinimo automatizuotą savitarnos galimybę.

Neringa Skėrytė, Almantas Šlivinskas,
Šiaulių rajono savivaldybės

viešosios bibliotekos projekto vadovai

Total
0
Dalinasi
Related Posts