Bazilionių Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčia paminėjo 270 metų jubiliejų


Rugsėjo 20 dieną Šiaulių rajone, Bazilionų miestelyje, veikianti Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčia iškilmingai paminėjo 270 metų jubiliejų. 1749-ieji, kai į miestelį, tada vadintą Padubysiu, atsikėlė vienuoliai bazilijonai, žymi daug daugiau  nei ne tik šios bažnyčios gyvavimo pradžią. Vienuolių dėka čia pastatyta ir mokykla, davusi pradžią šio krašto švietimui ir kultūrai. Tai liudijo į bažnyčios jubiliejų atvykę mokslininkai, aukšti dvasininkai, tai pabrėžė ir Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras ir daug prie vienuolių bazilijonų sugrįžimo į miestelį prisidėjusi Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė.
Pagerbti Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčios jubiliejaus atvyko JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. 270 metų jubiliejaus šventėje dalyvavo Lietuvių – ukrainiečių istorikų asociacijos prezidentė dr. Aldona Vasiliauskienė, kuri tyrinėjo vienuolių bazilijonų ordino veiklos bei istorijos raidą. Šv. Bazilijaus ordinas – tai vienintelis ordinas, įkurtas etninėse Lietuvos žemėse. Tai įvyko 1617 metais.
Į Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčios jubiliejų atvyko ypatingi svečiai iš Ukrainos – Ivano Frankivsko Kristaus Karaliaus bažnyčios klebono pagalbininkas tėvas Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM, Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio Filosofijos – teologijos studijų Bazilijonų instituto vicerektorius T. Jeronimas (Olehas Hrimas) OSBM. Taip pat dalyvavo Kamajų Šv. Kazimiero parapijos klebonas, kun. teol. lic. Andrius Šukys.
Švęsti garbingo bažnyčios jubiliejaus susirinko gausi Bazilionų miestelio, mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenė.
Šv. Mišias Šv. Bazilijaus Didžiojo Bazilionų miestelio bažnyčios jubiliejaus proga aukojo JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčios klebonas Tomas Ūksas, ukrainiečių ir lietuvių kunigai.
JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sakydamas pamokslą nubrėžė aiškią takoskyrą tarp šviesos ir tamsos, kurios nuolat lydi žmonių gyvenimą ir kalbėjo apie tai, kas žmonėms teikia šviesą, viltį gyventi. Vienas svarbiausių žmogiškajame kelyje yra tikėjimas. Jis žmogui padeda neprarasti orientyro priklausomybių, negandų pinklėse.
Lietuvių – ukrainiečių istorikų asociacijos prezidentė dr. Aldona Vasiliauskienė perskaitė bažnyčioje pranešimą ,,Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo parapijai – 270“. Prisiminta ilgametė šv. Bazilijaus ordino ir bažnyčios istorija. Miestelio bažnyčios gyvavimo istorija prasidėjo 1749 metais, kai broliai dvarininkai Jonas ir Antanas Beinorai iš Padubysio pakvietė Rytų apeigų katalikus vienuolius – bazilijonus – įsikurti miestelyje. Su vietos dvarininkų pagalba vienuoliams pavyko pastatyti Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčią, o kiek vėliau ir vienuolyną. 1773 metais vienuoliai bazilijonai miestelyje įsteigė pradžios mokyklą, kuri po 20 metų tapo agrarine, o 1825 metais tapo keturklase. Vienuoliai bazilijonai atsisakė mokykloje fizinių bausmių, su mokiniais elgėsi švelniai. Tuo metu mokykloje mokėsi apie 200 mokinių, o buvo metų, kai susirinkdavo ir iki 300 mokinių.
Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras, sveikindamas susirinkusius su garbingu bažnyčios jubiliejumi, akcentavo, kad 1749-ieji metai miesteliui žymi daug daugiau, nei ne tik šios bažnyčios gyvavimo pradžią. Tai ir plačiašakės kultūros šiose žemėse ir šiame krašte įsitvirtinimas, tai ir krikščioniškojo tikėjimo rūmo statyba žmonių širdyse. Tai taip pat ir pasaulinės kultūros sklaida šiame krašte per knygas, vienuolyno biblioteką su pačių vienuolių bazilijonų Vilniuje įkurtoje spaustuvėje spausdintomis knygomis.
„Gyvuokite dar ilgus šimtmečius, ugdykite krikščioniškąsias vertybes ir amžius nušviečiančią kultūrą“, – palinkėjo Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras bažnyčiai ir parapijai, įteikdamas bažnyčios klebonui Tomui Ūksui iškilmingą sveikinimą. Rajono meras atminimo dovanas – vertingas knygas įteikė tėvui Pavlo, mokslininkei dr. Aldonai Vasiliauskienei, Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriui Rimantui Goriui.
Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė dėkojo žmonėms, kurie atgaivino istorinę atmintį apie vienuolius bazilijonus. Ji ir pati yra prisidėjusi prie šios veiklos – tuo metu dirbo Šiaulių rajono mero pavaduotoja ir visomis išgalėmis prisidėjo, kad būtų pradėti vienuolių bazilijonų istorijos tyrinėjimai ir atminties atgaivinimas. Tada buvo pradėtos rengti mokslinės konferencijos, pradėti moksliniai istoriniai vienuolių ordino tyrinėjimai, užmezti ryšiai su Ukrainoje veikiančiu ordinu ir jo šviesiausiais protais . Vertingas atminimo dovanas Rima Baškienė įteikė klebonui Tomui Ūksui, tėvui Pavlo, dr. Aldonai Vasiliauskienei, Rimantui Goriui, taip pat Bazilionų bendruomenės pirmininkui Vytautui Radžviliui.
Meras Antanas Bezaras ir Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė atminimo dovanelės įteikė ir visus savo balsu ir atlikimo maniera sužavėjusiai Bazilionų kultūros centro atlikėjai Audronei Bagūnaitei.
Renginys persikėlė į Bazilionų mokyklą-daugiafunkcį centrą, kur vyko jau penkioliktoji mokslinė konferencija. Ivano Frankivsko Kristaus Karaliaus bažnyčios klebono pagalbininkas t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM (Ukraina) perskaitė pranešimą ,,Vienuolių bazilijonų tarnystės kelias“, Kamajų Šv. Kazimiero parapijos klebonas, kunigas teol. lic. Andrius Šukys kalbėjo apie muziejaus, esančio Skapiškyje (Kupiškio r.), aktualiąją vertę ir ukrainistikos skatinimą Aukštaitijos regione.
Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio Filosofijos – teologijos studijų Bazilijonų instituto vicerektorius T. Jeronimas (Olehas Hrimas) OSBM (Ukraina) skaitytas pranešimas „Dvasinio ugdymo kryptys“ išryškino dvasinio  ugdymo svarbą, kuria rėmėsi ir Šv. Bazilijaus ordino vienuoliai. Konferencijos metu koncertavo Bazilionų kultūros centro atlikėjai.

Šiaulių rajono savivaldybės mero padėjėja Rita žadeikytė

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Skaityti daugiau

Orai   

Kovo 15-21 dienomis išsilaikys permainingi orai. Savaitgalio pradžioje ciklonas atneš lietų, šlapdribą ir gūsingą vėją. Tačiau jau nuo…