Atlyginimų didėjimo sąlyga – darbo vietų kūrimas

Situaciją daugelyje Lietuvos rajonų galima pavadinti „rajonų tuštėjimo metu“. Jauni žmonės, nusivylę mažais atlyginimais, o dažnai ir darbdavių elgesiu su darbuotojais, susirenka mantą ir išvyksta  į užsienį. Dar viena kategorija gyventoju dūsauja, kad nėra darbo ir gyvena iš pašalpų. Kad būtų darbo, reikia kurti darbo vietas. Kokia situacija su darbo vietų kūrimu Šiaulių rajono savivaldybėje, pasiteiravome savivaldybės Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjos Audronės Birutienės
Naujiems verslininkams – parama

Pasak A. Birutienės, Šiaulių rajono savivaldybė deda dideles pastangas, kad kuo daugiau jaunų žmonių sugrįžtų iš emigracijos ir rajone pradėtų verslą, kurtų darbo vietas: „Savivaldybėje turime Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programą,  kurioje numatyta,  kad besikuriantys verslo subjektai gali gauti kompensaciją už verslo įkūrimo išlaidas. Dėl šios kompensacijos iki šių metų  rugsėjo 1 d.  kreipėsi buvo 6 asmenys, per 2017 – 2018 metus – 34 asmenys. Kadangi esame maža savivaldybė, besikuriantiems verslininkams padėti skiriame 12 tūkst. 700 eurų sumą, kurią per metus visą išnaudojame. Pradedantiems verslą žmonėms ir kelių šimtų eurų parama yra reikalinga.   Įkūrus įmonę, tikrai atsiranda viena nauja darbo vieta, nes dirba pats savininkas, tačiau kartais įsikūrusioje naujoje įmonėje dirba ir po 2-3 žmones. Dirba žmonių ir iš Šiaulių miesto, ir iš rajono, be abejo, norėtųsi, kad dirbtų kuo daugiau žmonių iš Šiaulių rajono“.
Verslą kuria jauni žmonės
Pasak Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjos, naujas bendroves kuria daugiausia jauni žmonės. Pasitarti dėl verslo kūrimo buvo atėjusi jauna šeima, grįžusi iš užsienio, žadėjo pateikti dokumentus dėl paramos. „Mes labai suinteresuoti, kad  jauni žmonės grįžtų iš užsienio ir pradėtų kurtis Šiaulių rajone. Strateginiame plane  iki 2023 metų numatomos priemonės, kaip pritraukti žmones grįžti iš emigracijos į mūsų rajoną“,- sakė A. Birutienė.
Geidžiamiausi – gamybininkai
Pasak vedėjos, daugiausia yra registruojama Mažųjų bendrovių (MB), nes tada verslininkams paprasčiau tvarkyti veiklos dokumentus bei buhalteriją, vis daugiau atsiranda dirbančiųjų su verslo liudijimais.
Kuriasi įmonės, kurių veikla: švaros užtikrinimas, transporto priemonių remontas, sugedusių transporto priemonių pervežimas, prekyba. „Yra keletas gamybininkų ir norėtume, kad jų atsirastų kuo daugiau. Iš naujai besisteigiančių įmonių yra vienas kitas baldų gamintojas, taip pat detalių, reikalingų tolimesnei gamybai, gamintojų. Aišku, gamybai steigti reikia daugiau investicijų, tačiau pirmais – antrais veiklos metais verslininkus remiame iš savivaldybės biudžeto, numatyta parama gamybos įrangos įsigijimui“.
Dokumentų tvarkymas nevilkinamas
Turbūt daugeliui norinčiųjų pradėti savo verslą nusvyra rankos pagalvojus apie dokumentų tvarkymą bei savivaldybės kabinetų durų varstymą. „Šiaulių rajono savivaldybės  vadovų politika – nevilkinti dokumentų tvarkymo, tik gavę prašymą dėl paramos verslo pradžiai renkamės į posėdžius. Yra sudaryta komisija dėl savivaldybės lėšų paskirstymo, kurią sudaro 7 nariai, tarp jų yra ir  Tarybos narių, kurie aktyviai dalyvauja posėdžiuose, diskutuoja. Taip pat įsteigta Šiaulių rajono verslo taryba, kuri renkasi per ketvirtį vieną kartą. Verslo tarybai priklauso visi keturi savivaldybės vadovai, ji bendradarbiauja su  Šiaulių prekybos, pramonės ir  amatų rūmais, Ūkininkų asociacija, Šiaulių krašto ūkininkų sąjunga. Verslo taryba svarsto su verslu susijusius klausimus, svarsto jo aktyvinimo rajone strategiją“,- sakė  Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė.
Kadangi Šiaulių rajone stengiamasi sudaryti kuo palankesnes sąlygas verslui kurtis, tikimės, kad  jauni ir iniciatyvus žmonės tuo susidomės, grįš iš emigracijos į Šiaulių rajoną ir sukurs darbo vietų. Na, o kai bus daug darbo, ir vidutinis darbuotojų  atlyginimas išaugs.

Auksė Jasilionienė

Total
0
Dalinasi
Related Posts