Virtualus gerosios patirties seminaras ,,Inovatyvus patirtinis ugdymas”

Šių metų balandžio 29 dieną Šiaulių r. Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Eglutė“ įvyko nuotolinė respublikinė ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, švietimo pagalbos specialistų gerosios patirties seminaras „Inovatyvus patirtinis ugdymas“. Gerosios patirties seminare dalyvavo 150 ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų iš Anykščių, Jonavos, Kauno, Klaipėdos, Mažeikių, Palangos, Šiaulių, Šiaulių rajono, Vilniaus. Seminare dvidešimt penki pranešėjai dalijosi inovatyvaus, patyriminio ugdymo idėjomis.

Susirinkusius dalyvius ir klausytojus pasveikino Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Lipskienė. Specialistė džiaugėsi iniciatyva organizuoti tokio pobūdžio seminarą, kalbėjo, kad apie patirtinį ugdymą šiandien kalbama daug.  Šiai dienai patirtinis ugdymas plačiai  aktuali tema,  nes inovatyvus ugdymas aktualus visoms įstaigoms. Mokytojas turi kurstyti vaikų smalsumą, o ne tik būti vaikiškų projektų vadovas. Linkėjo visiems atrasti šiame seminare, tai ko dar nežinojo ir pagalvoti kaip dažnai taikomi metodai, kuriais remiatės vaikų patirtimi planuojant organizuojant veiklas.

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Eglutė” direktorė Dainora Kuprienė, pasidžiaugė pranešėjų gausa, kalbėjo kad „inovatyvus patirtinis ugdymas šiandien yra aktualus, temos įvairiapusės, apimančios įvairias sritis. Džiugu, kad ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai, logopedai, specialieji, socialiniai pedagogai, judesio korekcijos, meninio ugdymo mokytojai jungiasi į komandas ir dalinasi turima patirtimi. Atkreipė dėmesį, kad patirtinis ugdymas(is) – gana nauja ugdymo(si) forma, reikalaujanti nemažai pedagogo žinių ir įgūdžių. Siejama su daugeliu ugdymo metodų ir būdų, aktualus STEAM ugdymas. Mokytojai dažnai susikoncentruoja į rezultatus, vaikų pasiekimus, tačiau nemažiau svarbus pats procesas su individualia kūrybine vaiko raiška, įgyta patirtimi”. Direktorė palinkėjo seminaro dalyviams atrasti naujų idėjų, bendraminčių.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, švietimo pagalbos specialistų  pranešimuose vyravo nuomonė, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai geriausiai mokosi iš savo asmeninės patirties, atradimų, bandymų, tyrinėjimų.  Siekiame, jog mūsų mažųjų dienos būtų kuo įdomesnės, ugdomosios veiklos sudomintų, skatintų kelti klausimus, kviestų ieškoti atsakymų.

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Eglutė” direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dovilė Jokubauskienė reflektavo apie įvykusį gerosios patirties seminarą, kad buvo pristatytos skirtingos ir naudingos patirtys. ,,Kiekvieno patirtis yra skirtinga, inovatyvus, tai naujas, naujoviškas, kuris vienam yra naujas, o kitam senas atrastas nauju. Mano nuomone, svarbiausia inovacijos jūsų asmeninėje patirtyje, tik atradus smalsumą, motyvaciją galima perteikti, tai vaikams, kad vaikai turėtų galimybę mokytis per savo patirtį. Mums visiems reikalingos visos patirtys, kad galėtume augti kaip mokytojai, mokiniai, vadovai, tad linkiu visiems mokytojams būti novatoriškais”.

Planuojama, kad ir ateityje tokio tipo virtualūs renginiai bus organizuojami, nes gerosios patirties seminarai gausūs praktinių pavydžių, patarimų ir išbandytų metodų. O virtuali erdvė leidžia dalyvauti didesniam dalyvių skaičiui iš įvairių Lietuvos ugdymo įstaigų neribojant atstumo. Mokytojų ir specialistų seminaro metu gausa padeda kurti bendradarbiavimo ryšius tarp visų įstaigoje dirbančių pedagogų.

Gerosios patirties seminaro organizatoriai: Valda Pileckienė, specialioji pedagogė metodininkė; Meilutė Bagdonienė, judesio korekcijos mokytoja metodininkė; Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis ,,Eglutė”

Šiaulių r. Švietimo pagalbos tarnyba

Total
0
Dalinasi
Related Posts