Uždek žvakutę savo krašto partizanams   

Visų Šventųjų dienos išvakarėse Kuršėnų miesto tremtiniai ir moksleiviai lankė Kuršėnų miesto ir aplinkinių kaimų kapines, kur uždegė žvakelių ant nužudytų ar mirusių partizanų, jų ryšininkų kapų.

Pagarbos žuvusiems ar Anapilin iškeliavusiems kovotojams už Lietuvos Laisvę šventė prasidėjo Kuršėnų Švento Jono Krikštytojo bažnyčioje, kur klebonas, monsinjoras Vytautas Kadys aukojo šv. Mišias už  žuvusius ir mirusius partizanus.

Po pamaldų burelis Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių,  lydimi tikybos mokytojo Remigijaus Čepo ir LPKTS Kuršėnų filialo tremtinių aplankė kovotojus menančias vietas. Buvo uždegta žvakelių ir padėta gėlių prie Rezistentų paminklo, eančio Ventos pakrantėje, prie atminimo lentos, kur okupacijos metais buvo stribų būstinė. Remiantis dar gyvų liudininkų pasakojimais, iškankintus ir nužudytus žmonių  kūnus sumesdavo į gilų šulinį, slepiant savo žiaurių darbų pėdsakus.

Buvo aplankytos naujosios Kuršėnų kapinės, kur amžino poilsio atgulė 1945 metų gegužės 22 dieną per mūšį su NKVD daliniais Pažiužmės miške žuvusių partizanų Kazio Dragūno, Alberto Vodeikio, Zigmo Bučo palaikai, kurie 1990 metais buvo surasti, iškasti  ir perlaidoti.

To meto išgyventais žiauriais prisiminimais pasidalino buvusi politinė kalinė, partizanų rėmėja, ilgametė Kuršėnų filialo tarybos ir valdybos narė Eugenija Dragūnienė. Mokiniai susidomėję klausėsi pasakojimų apie skaudžią mūsų tautos praeitį.

Micaičių kapinėse buvo aptvarkytas buvusios partizanės, ryšininkės Juzės Žalienės ir jos šeimos  kapas, uždegta žvakelių, sukalbėta malda

Buvo aplankytos visos partizanų kapavietės, pagerbti ir jau Lietuvos nepriklausomybės metais mirę Laisvės Kovų dalyviai.

Marija ŠADLAUSKIENĖ

Total
0
Dalinasi
Related Posts