Šviesus kunigo atminimas paminėtas Kairių didžiuosiuose atlaiduose   

Kairių didžiųjų atlaidų dieną,  rugsėjo 24 dieną per Švenčiausiosios Mergelės Marijos Belaisvių Vaduotojos atlaidus, iškilmingai paminėtas ilgus metus Kairių parapijoje dirbusio kunigo Vytauto Vinco Radzevičiaus šviesus atminimas. 

Kairių bažnytėlė vos sutalpino šventės dalyvius, o Šv. Mišias laikė Šiaulių Vyskupas Eugenijus Bartulis ir kunigas Vaidas Vaišvilas. Šalia bažnytėlės altoriaus buvo patalpintas kunigo Vytauto Vinco Radzevičiaus portretas ir jo asmeniniai daiktai, parsivežti iš Sibiro…

Po Šv. Mišių visi susirinko prie kunigo kapo, buvo sugiedota liturginė giesmė visų gerbiamam klebonui.

Kunigas klebonas Vytautas Vincas Radzevičius gimė 1922 m. birželio 6 d. Vilkaviškio apskrityje. Šiemet jam būtų 95 metai. Kunigas Kairių parapijoje nuo 1954 rugsėjo 21 d.

Į Kairių parapiją klebonas atvažiavo sunkiai sirgdamas iš po Sibiro tremties. Kairiuose kunigas rado po Antrojo pasaulinio karo sugriautą bažnyčią. Didžiausias kunigo noras buvo atstatyti Kairių bažnyčią, todėl pirmi jo žodžiai („ Dieve duok man jėgų‘)  atstatyti bažnyčią. Šie žodžiai ir užrašyti lentoje.

Kunigas klebonas Vytautas Vincas Radzevičius atstatė Kairių bažnyčią ir joje tarnavo 46 metus. Šį kunigą žinojo ne tik Kairiuose, bet ir visoje Lietuvoje.

Kunigas mirė 2000 m. ir yra palaidotas Kairių bažnyčios šventoriuje.

Remdamas mokyklos mokytojų, bei moksleivių iniciatyvą  1987 metais pats vadovavo parko sodinimui prie bažnyčios. Šiandien parkui 30 metų. Čia auga ir jo paties sodintas ąžuolas, medis buvo skirtas 50-ies metų kunigystei paminėti.

Kairių seniūno pavaduotoja Alma Macijauskienė subūrė būrį bendraminčių ir artėjant tokiems gražiems jubiliejams buvo nutarta įamžinti šį šviesų žmogų atminimo lenta, ir simboliškai pavadinti šį parkelį kunigo vardu.

Šią iniciatyvą noriai parėmė Kairių seniūnijos gyventojas Giedrius Penkauskas, kuris padarė akmeninę lentą neatlygintai.

Gerai kunigą Vytautą Vincą Radzevičių pažinojusiam Antanui Gedvilui teko garbė atidengti paminklinę lentą, kurią pašventino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Šiltus prisiminimus pasakojo kairiškės Janina Sugaudytė, Povilas Vėlykis, Onutė Glazauskienė ir kiti…

Gražių žodžių susirinkusiems tarė garbūs svečiai – Seimo narys Vitalijus Gailius, Šiaulių rajono savivaldybės vadovai – Antanas Bezaras, Ingrida Venciuvienė, savivaldybės Tarybos narys Žydrūnas Grinius.

Iškilmių pabaigoje visi darniai užtraukė dainą „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“.

Zigmas RIPINSKIS
Zigmo RIPINSKIO nuotr.

 

Total
0
Dalinasi
Related Posts