Sugriežtinta atsakomybė už skirstomojo tinklo pažeidimus – didėja baudos

Pažeidus elektros kabelius arba skirstomąjį dujotiekį, galima ne tik susižaloti, bet ir nutraukti energijos tiekimą daugeliui vartotojų. Iki šiol taikomas administracinės atsakomybės dydis neveikė preventyviai, neskatino elektros tinklo ar skirstomojo dujotiekio apsaugos zonose veikti atsargiai ir rūpestingai. Atsižvelgiant į didėjantį pažeidimų skaičių bei jų metu padarytą žalos dydį, sugriežtinta atsakomybė už skirstomojo tinklo pažeidimus – baudos didėja penkis kartus.

Bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) tikslas – prižiūrėti skirstomąjį tinklą taip, kad būtų užtikrintas patikimas energijos tiekimas ir skirstymas, tačiau dažnėjantys pažeidimų atvejai turėjo tiesioginės įtakos saugiam, patikimam ir nenutrūkstamam energijos tiekimui. Pažeidus infrastruktūrą, tinklų operatorius patiria didelius nuostolius, susijusius su infrastruktūros atkūrimu tinkamam veikimui, pažeidimai taip pat dažnai sutrikdo elektros ir dujų persiuntimą, dėl ko nukenčia vartotojai.

Be kita ko, neatsakingi veiksmai šalia elektros ar dujų įrenginių yra tiesioginė grėsmė žmonių sveikatai ar gyvybei, taigi asmenys, tyčia ar dėl neatsargumo nesilaikantys energetikos objektų ir įrenginių apsaugos taisyklių reikalavimų, rizikuoja ne tik savo, bet ir kitų asmenų sveikata ar net gyvybe.

Kiekvienais metais fiksuojamų elektros ir dujų tinklų pažeidimų skaičius didėja. Per paskutinius penkerius metus tokių pažeidimų elektros energetikos srityje išaugo penkis kartus, gamtinių dujų srityje – daugiau nei dešimteriopai. Didėjantis pažeidimų skaičius lėmė ir didesnę jų metu padarytą žalą. Didžiausios žalos, susijusios su elektros tinklų pažeidimais, dydis siekia apie 9 tūkst. eurų, gamtinių dujų sistemų pažeidimais – apie 18 tūkst. eurų.

Jei savavališkai vykdant žemės kasimo ar kitus darbus, kaip medžių pjovimo, pažeidžiamas tinklas, taikoma bauda ir privaloma kompensuoti bendrovės ir vartotojų patirtus nuostolius. Iki šiol sankcijos, taikomos už energetikos objektų ir įrenginių apsaugos taisyklių pažeidimą, neatitiko tokiais pažeidimais padaromos žalos, administracinės atsakomybės dydis nepriklausydavo nuo sukeltų padarinių.

Seimo pakeistas Administracinių nusižengimų kodekso 327 str. nustato atsakomybę už energijos ar energijos išteklių tiekimo sistemų ir jų įrenginių sugadinimą ir (arba) energetikos objektų ir įrenginių apsaugos norminių aktų pažeidimą, t. y., be kita ko – už elektros oro linijų, kabelių, dujotiekių pažeidimą – nukasimą, nutraukimą.

Fiziniai asmenys, pažeidę tinklus, tačiau nesukėlę energetikos objektų veikimo trikdžių ar įtakos nenutrūkstamam energijos tiekimui, bus baudžiami nuo 70 iki 150 eurų bauda, už pakartotinius pažeidimus – nuo 150 iki 300 eurų. Administracinė atsakomybė už veiksmus, kurie sukėlė energetikos objektų ir (ar) įrenginių veikimo trikdžių ir turėjo įtakos saugiam, patikimam ar nenutrūkstamam energetikos objektų ir (ar) įrenginių veikimui, nustatyta nuo 150 iki 300 eurų už pirmą kartą padarytus ir nuo 300 iki 600 eurų už pakartotinius pažeidimus.

Juridinių asmenų vadovams ir kitiems atsakingiems asmenims už padarytus administracinius nusižengimus taikomos baudos yra didesnės.

ESO informacija

Total
0
Dalinasi
Related Posts